Koulutustarjonta

Software and Service Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Ohjelmisto- ja palvelutekniikka on modernin yhteiskunnan ja talouden selkäranka. Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Software and Service Engineering -pääaine tarjoaa opiskelijoille taidot, joita he tarvitsevat nykypäivän työmarkkinoilla monilla eri aloilla.
SSE aalto

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Ohjelmisto- ja palvelutekniikka on modernin yhteiskunnan ja talouden selkäranka. Ohjelmistoja tarvitaan lähes kaikilla aloilla, kaikissa yrityksissä ja kaikissa toiminnoissa - terveydenhuollosta ja tietotekniikasta tk-teollisuuteen tai valtiollisiin organisaatioihin. Master’s programme in Computer, Communication and Information Sciences -pääaineen Software and Service Engineering -pääaine tarjoaa opiskelijoille taidot, joita he tarvitsevat nykypäivän työmarkkinoilla monilla eri aloilla. 

Pääaineesta valmistuneilla on: 

 • Taidot suunnitella, kehittää ja hallita digitaalisia tuotteita ja palveluja. Valmistuneet hallitsevat digitaalisen arvonluonnin taidon ja tietävät, miten ohjelmistot voivat vauhdittaa liiketoiminnan kasvua nykyaikaisissa organisaatioissa. 
 • Vahvat ongelmanratkaisutaidot. Tutkinnon suorittaneella on taidot ja tiedot käsitellä viheliäisiä ja monimutkaisia ongelmia inhimilliset, yhteiskunnalliset ja organisatoriset tekijät huomioon ottaen. 
 • Loppukäyttäjä- ja asiakaskeskeinen lähestymistapa suunnitteluun. Tutkinnon suorittaneet tietävät, että asiakkaan tarpeiden syvällinen ja jatkuva ymmärtäminen on välttämätön osa onnistuneiden ohjelmistotuotteiden rakentamista. 
 • Vahvat vuorovaikutustaidot. Valmistuneilla on vahvat viestintätaidot ja he pystyvät työskentelemään monialaisissa tiimeissä erilaisten persoonallisuuksien kanssa. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia. 

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta. 

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta. 

Opintojen rakenne

Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Software and Service Engineering -pääaineen opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista: 

 • Pääaineopinnot (40 tai 60 op) 
 • Mahdolliset sivuaineopinnot (20-25 op) 
 • Vapaasti valittavat opinnot (25-30 op) 
 • Diplomityö (30 op)
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

Ensimmäisen vuoden pakolliset pääkurssit tarjoavat opiskelijoille ohjelmistokehityksessä sekä tuote- ja palvelumuotoilussa tarvittavia päämalleja, menetelmiä ja työkaluja. Koska pakollisia kursseja on vähän, opiskelijat voivat vapaasti valita omia kiinnostuksenkohteitaan tukevia kursseja. Ohjelman laajasta opetussuunnitelmasta poimittuja esimerkkejä kursseistamme: 

 • Software Project (5–8 op) 
 • Data-Driven Concept Design (5 ECTS) 
 • User Interface Construction (5 op) 
 • Software Design and Modeling (5 op) 
 • Software Testing and Quality Assurance (5 ECTS) 

Ohjelmisto- ja palvelutekniikan maisteriohjelmalla on opiskelijalähtöinen ote opetukseen. Vaikka ohjelmassa on tarjolla kaksi opintopolkua, opiskelijoilla on vapaus luoda yksilöllinen opintopolku oman kiinnostuksensa ja toiveidensa perusteella. Henkilökohtainen tuutorointi auttaa opiskelijoita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa. 

Opiskelija voi erikoistua toiseen alla luetellusta osa-alueesta tai hän voi valita poikkitieteellisen polun, joka antaa hänelle laajan osaamispaletin. Suositellut osa-alueet ovat:

Ohjelmistotekniikka 

Ohjelmistot varmistavat talouden ja yritysten toiminnan. Ohjelmistotekniikan polulla opiskelija tutkii ammatillisen ohjelmistokehityksen prosesseja, menetelmiä ja tekniikoita. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. vaatimusten suunnittelu, muotoilu, toteutus ja testaus sekä käyttöönotto. Opiskelijat voivat myös osallistua projektinhallintaa, organisaation kehittämistä ja immateriaalioikeuksia käsitteleville kursseille. 

Palvelumuotoilu 

Asiakas- ja käyttäjätarpeiden ymmärtäminen on olennaista digitaalisessa palvelumuotoilussa. Palvelumuotoilun (Service Design and Engineering) keskeinen sisältö on käsitteellinen ja metodologinen perusta asiakkaiden, käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa työskentelyyn koko digitaalisen palvelukehityksen ajan. Käyttäjälähtöiset ja ohjelmistotekniset menetelmät tukevat näitä yhteisiä suunnittelu- ja arviointitoimia. 

Opetusmenetelmissä korostuu toimialalähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Monissa yksittäisissä tehtävissä ja ryhmäharjoituksissa perehdytään oikean maailman ongelmiin, mikä auttaa opiskelijoita kehittymään kriittisiksi ja itsenäisiksi ajattelijoiksi, jotka kykenevät soveltamaan tietoa monilta tieteenaloilta. Ongelmilla, joita ohjelmisto- ja palvelutekniikan ammattilaiset kohtaavat, on usein tärkeitä yhteyksiä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin. 

Ohjelmisto- ja palvelumuotoilu ovat usein paljon yhteistyötä tekeviä aloja, joten aktiivinen vertaisoppiminen on ohjelman ominaispiirre. Ryhmätyötehtäviin kuuluu yhteiskehittämistä, jossa voidaan hyödyntää alan innovatiivisia ratkaisuja. Opiskelijat kehittävät vuorovaikutustaitojaan, jotka valmistavat heitä tulevaan työhön, jossa tiimityö, aktiivinen kuuntelu ja tehokas viestintä ovat avainasemassa. 

Muita oppimismenetelmiä ovat professorien ja vierailevien asiantuntijoiden luennot, seminaareihin osallistuminen, tieteellisten artikkelien lukeminen, esseiden kirjoittaminen ja henkilökohtaisesti räätälöityihin harjoituksiin syventyminen. Tavoitteena on antaa opiskelijoille syvällinen teoreettinen perusta, mutta myös valmistaa heitä vastaamaan nyky-yhteiskunnan käytännön päivittäisiin ongelmiin. Professoriverkostoon kuuluu kansainvälisesti arvostettuja ja julkaistuja asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka ovat vahvasti omistautuneet tehtävälleen kouluttaa tulevaisuuden huippuammattilaisia ja luoda yhdessä viihtyisän oppimisympäristön opiskelijoiden kanssa. 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Software and Service Engineering -pääaineen opiskeluympäristö on vahvasti kansainvälinen, ja opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä. Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ympäri maailmaa. Tutkintoon voi sisällyttää vaihto-opintoja esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena. Muita mahdollisuuksia globaalin osaamisen kehittämiseen ovat esimerkiksi kesäkurssin tai harjoittelun suorittaminen ulkomailla. Opiskelijat voivat hakea apurahoja ulkomailla tehtävän harjoittelun tueksi. 

QS World University Rankingin mukaan Aalto-yliopisto on tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen kansainvälistä kärkeä. Aalto kokoaakin yhteen erittäin kansainvälisen ja osaavan joukon opiskelijoita ja akateemista henkilökuntaa. Koska ohjelmistotekniikka on yksi maailman kysytyimmistä taidoista, tutkinnon suorittaneet voivat viedä osaamisensa lähes mihin tahansa maahan maailmassa. 

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla). 

Uramahdollisuudet

Ohjelmistot ovat viime kädessä yritysten kapasiteetin, innovoinnin, kilpailukyvyn, laadun ja ketteryyden lähde. Koska lähes kaikki yritykset käyttävät ohjelmistoja, ala on uskomattoman laaja ja valmistuneilla on edessään poikkeuksellisen suuri valikoima urapolkuja. 

Vastavalmistuneiden tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat:

 • Sovelluskehittäjä 
 • Liiketoiminnan kehittämispäällikkö 
 • Koodin kirjoittaja 
 • DevOps-insinööri 
 • Full Stack -kehittäjä 
 • IT-konsultti 
 • Toiminnanjohtaja 
 • Vaatimusasiantuntija 
 • Palvelumuotoilija 
 • Ohjelmistotekniikan asiantuntija 
 • Ratkaisuarkkitehti 
 • Järjestelmäsuunnittelija 
 • Tekninen projektipäällikkö 
 • Käyttöliittymäsuunnittelija 

Esimerkkejä yrityksistä, joihin meiltä valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet ovat Accenture, CGI, Cisco, Digia Plc, Eficode, F-Secure, Futurice, Gofore Oy, Huawei Technologies, IBM, Innofactor, KONE, Microsoft, Next Games, Nokia, Nordea, OP Ryhmä, Reaktor, RELEX Solutions, Remedy Entertainment, Smartly.io, Tieto, Unity Technologies, VR -Group, Wärtsilä. 

Aalto-yliopisto tarjoaa vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomessa ja ulkomailla. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkimukseen

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pääaineen opinnot antavat oletusarvoisesti vahvan teknisen perustan, mutta opiskelijoita kannustetaan kokeilemaan ja laajentamaan osaamistaan myös muilla aloilla. Jotkut päättävät perehtyä ohjelmistojen ja digitalisaation liiketoimintamahdollisuuksiin ja suorittaa täydentäviä kursseja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Jotkut opiskelijat saattavat haluta perehtyä hyvin vaikeisiin teknisiin aiheisiin. Heille on tarjolla useita kursseja, joilla he saavat syvälliset taidot ohjelmistoarkkitehtuurista, suunnittelusta, testauksesta ja mallintamisesta. 

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä. 

Programme-specific admission requirements

Software and Service Engineering applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Ohjelmisto- ja palvelukehitystä opiskelemalla oppii aidosti hyödyllisiä taitoja

Nikolai Denissov hyppäsi pois mukavuusalueeltaan, muutti Suomeen opiskelemaan ohjelmistokehitystä ja haluaa nyt jäädä pysyvästi.

Uutiset
Master's student Emmi Krantz standing outside / Aalto University School of Science, Department of Computer Science

Tietotekniikka tarvitsee koodareiden ohella myös ihmisestä kiinnostuneita osaajia

Maisteriopinnoissaan ohjelmisto- ja palvelusuunnitteluun perehtyvä Emmi Kranz haluaa lähestyä teknologiaa ihmisläheisesti.

Uutiset
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: