Utbildningsutbud

Kostymdesign, konstkandidat och konstmagister

Är du intresserad av hur rollfigurer i film eller teater föds? Huvudämnet Kostymdesign erbjuder dig en unik och omfattande utbildning i kostymdesign inom film, tv och scenkonst. Förutom att du som kostymdesigner utvecklar din konstnärliga uttrycksförmåga, dina tekniska färdigheter och ditt teoretiska tänkande på ett mångsidigt sätt, får du även utveckla din professionella kompetens i riktiga produktioner inom film och scenkonst tillsammans med blivande film- och teaterproffs, till exempel regissörer, scenografer, filmfotografer och skådespelare. Skulle du vilja bli en del av denna yrkeskår av blivande konstnärer?
Costume design

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Beskrivning av huvudämnet

Målet med huvudämnet kostymdesign inom kandidatprogrammet i filmkonst är att ge den studerande de konstnärliga, teoretiska och tekniska grundfärdigheter samt uttrycksmedel som krävs för arbete som kostymdesigner för film, tv och scenkonst. Studierna bygger på konstnärlig och professionell praxis samt på ny forskning inom området.

Inom undervisningen ligger fokus på att utveckla berättandet inom olika framställningsformer genom karaktärer och kostymer, att förmedla betydelser genom kostymen och skådespelarens kropp samt att skapa karaktärer. Viktiga färdigheter inom kostymdesign är dramaturgiskt och konceptuellt tänkande, design av kostymer, kännedom om material, förmåga till tredimensionell gestaltning, produktion, utveckling och framförande av idéer samt det visuella uttrycket. Färdigheterna innefattar även kännedom om filmens, mediernas och scenkonstens historiska traditioner och moderna inriktningar. Under studierna deltar den studerande aktivt i olika typer av kreativa processer och utvecklar sin tidshantering, nya arbetssätt samt färdigheter i kommunikation och grupparbete. I undervisningen främjas förmågan till analytiskt och kritiskt tänkande samt en experimentell och undersökande inställning.

Efter slutförda huvudämnesstudier i kostymdesign kan den studerande:

  • skapa karaktärer för olika slags framställningsformer
  • skapa idéer för kostymdesign med hjälp av material, form och olika skisstekniker
  • förstå kostymdesignens roll som en del av scenografins och filmkonstens historia, traditioner och moderna inriktningar
  • behärska olika konstnärliga processer och teknologier i anknytning till film och scenkonst samt tillämpa och bredda sina konstnärliga färdigheter, sina designfärdigheter och sitt specialkunnande inom kostymdesign
  • ingå i en konstnärlig arbetsgrupp och producera idéer i kreativt samarbete
  • identifiera sina intressen och styrkor och utveckla sin konstnärliga vision som kostymdesigner
  • självständigt skaffa information och komplettera sitt kunnande
  • fortsätta sina studier med sikte på konstmagisterexamen

Undervisningsspråken

Undervisningspråket i huvudämnet kostymdesign är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen består av gemensamma studier vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt av huvudämnesstudier, biämnesstudier och fritt valbara studier. En betydande del av studierna sker tillsammans med studerande inom andra huvudämnen inom filmkonst samt utbildningsprogrammen vid Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet. Den gemensamma undervisningen och samproduktionerna förbereder de studerande för kreativt samarbete och ger dem möjlighet att stifta bekantskap med både konstnärer i närliggande branscher och olika konstnärliga traditioner, kulturer och arbetsprocesser.

Undervisningen bygger på föreläsningar och praktiska projekt, som genomförs både självständigt och i grupp, samt på individuell handledning och dialogisk interaktion. De studerande sätter sig in i kostymdesign genom övningar, konceptuella designprojekt och verkliga produktioner. Dessutom har de möjlighet att bekanta sig med kostymdesignerns yrkesbild genom besök och arbetspraktik.

Inriktningsalternativ

Under kandidatstudierna inom huvudämnet kostymdesign kan den studerande inom ramen för de fritt valbara studierna eller biämnesstudierna inrikta sig på till exempel scenkonst, film, tv eller animation. 

Internationalisering

Under kandidatstudierna inom huvudämnet kostymdesign kan den studerande genomföra biämnes- eller utbytesstudier vid något av Aalto-universitetets partneruniversitet. Den studerande kan också ta del av det internationella nätverket inom kostymdesign genom att delta i konferenser, seminarier och tävlingar, till exempel Critical Costume Conference, The Prague Quadrennial, World Stage Design.

 

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att ha slutfört studierna för konstkandidatexamen kan studerande med kostymdesign som huvudämne fortsätta sina studier inom magisterprogrammet i filmkonst med kostymdesign som huvudämne.

 

Karriärmöjligheter

Studerande som utexamineras från kandidatprogrammet i filmkonst med kostymdesign som huvudämne kan arbeta som kostym- och karaktärsdesigner inom scenkonst, film, tv, media och övriga framställningsformer där karaktärer skapas. Efter att ha utexaminerats från huvudämnet kostymdesign kan den studerande fortsätta sina studier med sikte på konstmagisterexamen.

Yrkesbeteckningar: kostymdesigner, costume concept artist, kostymansvarig, assisterande kostymdesigner, karaktärsdesigner (t.ex. inom spelvärlden).

 

Samarbete med andra aktörer

En betydande del av studierna sker tillsammans med studerande inom andra huvudämnen inom filmkonst samt utbildningsprogrammen vid Teaterhögskolan vid Konstuniversitetet

Kontaktuppgifter

Ansvarig för huvudämnet Merja Väisänen ([email protected])

 

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat