Utbildningsutbud

Kostymdesign, konstkandidat och konstmagister

OBS! Ingen ansökning år 2021
Är du intresserad av hur rollfigurer i film eller teater föds? Huvudämnet Kostymdesign erbjuder dig en unik och omfattande utbildning i kostymdesign inom film, tv och scenkonst. Förutom att du som kostymdesigner utvecklar din konstnärliga uttrycksförmåga, dina tekniska färdigheter och ditt teoretiska tänkande på ett mångsidigt sätt, får du även utveckla din professionella kompetens i riktiga produktioner inom film och scenkonst tillsammans med blivande film- och teaterproffs, till exempel regissörer, scenografer, filmfotografer och skådespelare. Skulle du vilja bli en del av denna yrkeskår av blivande konstnärer?
Costume design

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

OBS! Ingen ansökning år 2021

 

Mål för utbildningen

Huvudämnet kostymdesign inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur ger de studerande de konstnärliga, teoretiska och tekniska färdigheter samt de verktyg som krävs för ett arbete som kostymdesigner för film, tv och scenkonst Studierna baseras på konstnärlig och professionell praxis och anknyter till ny forskning på området.

 Studerande som utexamineras i huvudämnet Kostymdesign kan

  • skapa karaktärer för olika slags föreställningar
  • identifiera sina personliga styrkor och sin egen konstnärliga vision och medvetet utveckla dem
  • skaffa information och komplettera sina färdigheter självständigt
  • identifiera kostymdesignerns roll som en del av scenografins och filmkonstens historia och tradition
  • identifiera kostymdesignens praxis, begrepp, konstnärliga uttrycksformer och processer inom olika arbetsmetoder och verksamhetsmiljöer
  • fungera som en del av en konstnärlig arbetsgrupp och producera idéer i kreativt samarbete
  • fortsätta sina studier i studier som leder till magisterexamen.

Undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i ostymdesign är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i scenografi, huvudämnet ostymdesign är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Under studierna stöds studerandena genom personlig handledning och en personlig studieplan (HOPS) att inrikta och komplettera sina studier genom biämnesstudier och valfria studier som stöder de egna intressena.

Studerande som utexamineras från kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur med huvudämnet Kostymdesign kan arbeta som kostym- och karaktärdesigner inom områdena för scenkonst, film, tv och media – inom alla de typer av framföranden där man skapar karaktärer. En person som utexamineras från huvudämnet Kostymdesign kan fortsätta sina studier och avlägga magisterexamen i konst.

Titlar och uppgiftsbeteckningar: kostymdesigner, costume concept artist, kostymchef, biträdande eller assisterande kostymdesigner, karaktärdesigner (t.ex. spelvärldar).

Utbildningens innehåll

Programmet består av för alla gemensamma studier, huvudämnesstudier, biämnesstudier och valbara studier på Högskolan för konst, design och arkitektur. En stor del av studierna ordnas tillsammans med de andra huvudämnena i filmkonst och scenkonst samt utbildningsprogrammen vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Gemensam undervisning och samproduktion förbereder de studerande för kreativt samarbete och ger dem möjlighet att lära känna konstnärer i besläktade branscher och olika konstnärliga traditioner, kulturer och arbetsmetoder.

Kostymdesign fokuserar på att utveckla berättandet i olika föreställningssätt genom karaktärer och kostymer, förmedla betydelser genom kostymen och skådespelarens kropp samt att skapa karaktärer.

De viktigaste kompetensområdena inom kostymdesign är dramaturgiskt och begreppsligt tänkande, produktion, utveckling och framförande av idéer, visuellt uttryck och kostymdesign. Genom studierna stöds studerandena i att utveckla sitt analytiska och kritiska tänkande samt en experimentell och undersökande attityd. I kompetensområdena ingår även kännedom om filmens, mediernas och scenkonstens historiska traditioner och moderna inriktningar. Under studierna deltar studerandena aktivt i mångsidiga kreativa processer och utvecklar sin tidshantering, nya arbetssätt samt färdigheter i kommunikation och grupparbete.

Lärandet baseras på föreläsningar och praktiska projekt som genomförs både självständigt och i grupp genom individuell handledning och dialogbaserad interaktion. De studerande lär sig kostymdesign via övningar, konceptuella designprojekt och faktiska produktioner. Dessutom får studerandena bekanta sig med kostymdesignerns roll i yrkeslivet genom besök och arbetspraktik.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2017-2018 (på finska).

Internationalisering

De studerande uppmuntras och understöds att delta i internationella studentutbyten och arbetspraktik utomlands samt större internationella evenemang och projekt som utställningar, festivaler och tävlingar. Internationella gästföreläsare besöker ofta programmet.
 

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat