Utbildningsutbud

Global Management, Master of Science (Economics and Business Administration)

Utexaminerade från magisterprogrammet Global Management är beslutsfattare med ansvarsfulla och framgångsrika uppgifter i global miljö. Studierna utvecklar studerandenas kompetens i strategi, utveckling av affärsverksamheten, ledarskap och förståelse för olika kulturer. Programmet ger en unik möjlighet att avlägga två ansedda examina: de utexaminerade blir både ekonomie magister och får den av CEMS beviljade CEMS Master in International Management (MIM)-examen.
Two business students on the Aalto University campus in Otaniemi

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Utexaminerade från magisterprogrammet Global Management är beslutsfattare med ansvarsfulla och framgångsrika uppgifter i global miljö. Studierna utvecklar studerandenas kompetens i strategi, utveckling av affärsverksamheten, ledarskap och förståelse för olika kulturer. Programmet ger en unik möjlighet att avlägga två ansedda examina: de utexaminerade blir både ekonomie magister och får den av CEMS beviljade CEMS Master in International Management (MIM)-examen.

CEMS MIM är ett internationellt välkänt och ansett utbildningsprogram. På listan European Business Schools 2020 rankar tidskriften Financial Times Aalto-universitetet som etta i Finland. Den högklassiga forskningen och undervisningen ger utexaminerade från programmet:

En bred förståelse för och kunskap om beslutsfattande i hållbar affärsverksamhet. De utexaminerade har värdefull förståelse för global strategi, analytiskt tänkande, ledarskap och samverkan i en hållbar affärsmiljö.

En holistisk förståelse för ledarskap. De utexaminerade har färdigheter att verka i team av olika slag och leda hektiska, heterogena och alltmer globala arbetskollektiv.

Två ansedda examina. De utexaminerade blir både ekonomie magister och får den av CEMS beviljade CEMS Master’s in International Management (MIM)-examen.

Nära kontakt med den internationella CEMS-gemenskapen. Ca 1300 studerande börjar årligen på CEMS MIM-programmet. De utexaminerade är en del av den unika och sammansvetsade globala gemenskapen som omfattar 34 akademiska partner, ca 80 internationella företag och sammanslutningar och ca 18 000 alumner. Här kan de utexaminerade knyta livslånga vänskapsband och kontakter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Global Management omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga magisterprogrammet består av:

● Huvudämnesstudier (88 sp), varav 25–30 sp genom utbyte (ett CEMS business-projekt ingår, 15 sp)

● Examensarbete (20 sp)

● Valbara studier (12 sp)

Master's Programme in Global Management

Inriktningsalternativ

Under det första studieåret skaffar sig de studerande en solid grund för sin kompetens exempelvis i ekonomisk vetenskap, affärsanalys, strategi och ekonomiförvaltning. Också examensarbetet på 20 sp görs under det första året. Det andra året fokuserar på studier för CEMS MIM-examen. Studerandena tillbringar höst- eller vårterminen som utbytesstuderande vid en annan CEMS-skola. Studierna under det andra året följer CEMS MIM-programmets gemensamma studieplan.

Det unika magisterprogrammet utvecklar de studerandes kompetens i och förståelse för många områden, såsom:

● Ekonomisk vetenskap

● Global strategi

● Globalt ledarskap

● Självledarskap

● Affärsanalys

Under CEMS MIM-året har studerandena möjlighet att vidga sin kompetens med fritt valbara CEMS-studier.

The programme is not about learning theories by heart but applying them to real-life settings.

Ben Laszlo, student

Internationell verksamhet

CEMS-gemenskapen, internationell arbetspraktik, kurser i samverkan med företagen, CEMS-utbyte samt två internationellt ansedda examina bildar kärnan i programmets internationella inriktning.

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

I näringslivet är de utexamineradefrån programmet högt värdesatta experter på internationellt ledarskap. De utexaminerade kan verka på många områden och i olika roller som exempelvis:

● Business Analyst

● Consultant

● Associate

● Brand Manager

● Marketing Manager

● Development Manager

● Engagement Manager

● Operations Manager

CEMS-gemenskapen erbjuder de studerande och utexaminerade omfattande stöd i karriären, exempelvis det internationella Career Web och CEMS Career Forum samt andra karriärevenemang. Många utexaminerade inleder sin karriär utomlands.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta goda jobb efter examen. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet Global Management en god grund för doktorand- och forskarstudier.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Handelshögskolan. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för ledarskapsstudier sidor: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-ledarskapsstudier

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Global Management are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Required application documents

See detailed application criteria below in PHASE I.

 1. Transcript of records
 2. Proof of proficiency in English
 3. Proof of proficiency in language 2
 4. CV
 5. GMAT or GRE results (Admission group 2 only)

All the above documents are mandatory for an applicant to be eligible. 

Student selection criteria

Applicants' suitability for the programme will be assessed based on the following CEMS-wide selection criteria:

Intellectual potential & knowledge

 • Intellectual potential
 • Academic excellence
 • Prior knowledge in the business field

Attitude & soft skills

 • Desire to achieve
 • Interpersonal competences
 • Integrity
 • Critical thinking
 • Motivation for the MIM program

International orientation

 • Language skills
 • International openness and cross-cultural aptitudes

PHASE I: Evaluation based on application documents

1) Academic background (as documented by transcript of records)

 • 60 ECTS of business related studies. The applicant must have completed at least 60 ECTS of business related studies (corresponding to one year of full-time studies at university level).
 • Academic performance
  • Admission group 1: Applicants must demonstrate good academic performance. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 (Finnish ECTS evaluation) are not eligible for admission. 
  • Admission group 2: Applicants must demonstrate good academic performance (evaluation is based on the GPA of the previous degree).

2) Language requirements: English (Language 1)

Proficiency in English is an eligibility requirement for the programme. Proof of proficiency is required from both Admission group 1 and group 2 applicants. Acceptable proof of proficiency:

 • Bachelor's or Master's level university degree completed entirely in English
  • at an institution physically located in: USA, Canada, UK, Ireland, Australia or New Zealand, while residing in that country; or
  • in a CEMS /Equis / AACSB accredited institution in an EU/EEA country, Switzerland, or South Africa, while residing in that country (e.g. Aalto University School of Business);

The official language of such degree must have been English, and this must be clearly stated on the degree certificate.

or

 • One of the following language tests (minimum score):
  • IELTS (Academic)/IELTS Indicator (7.0), (*writing 5.5)
  • TOEFL (iBT100), (*writing 22)
  • CAE (B),
  • CPE (C),
  • PTE Academic (68), (*writing 54)

Note: TOEFL iBT Home Edition test is accepted; a minimum score of 100 is required, with a score of at least 20 in each section.

* Additional writing section minimum required by Aalto University. Please check the general Aalto eligibility rules to see if this additional requirement applies to you: https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes.

3) Language requirements: Language 2

Good proficiency (CEFR level B1 or above) in a language other than English is required from all applicants. Acceptable proof of proficiency must be included with the application and may consist of e.g.:

 • School certificate of primary/secondary education completed entirely in the specified language.
 • Bachelor’s degree from a programme in which the official language of instruction was other than English. The official language must be clearly stated on the degree certificate.
 • Certificate from a language test or course(s) in which the level of proficiency is clearly indicated.
 • If no such clear proof of proficiency level is available, certificate of mother tongue issued by official authorities can be used (e.g. Digital and Population Data Services Agency in Finland).

4) CV in English

The comprehensive CV evaluation takes into account relevant education, work experience, and extracurricular activities, as well as international orientation as demonstrated by e.g. work, studies, or extracurricular activities abroad, participation in various international or inter-cultural activities in home country, and knowledge of and interest in learning foreign languages.

Work experience in the CV should be documented by enclosing corresponding work/internship certificates. English translations of these are not required.

5) GMAT score (or comparable GRE score)

GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 600 in GMAT, 555 in GMAT Focus edition or GRE score of 157 verbal reasoning - 158 quantitative reasoning). 

PHASE II: Interview and further assessment

Based on the evaluation in phase I, the best applicants are allotted a time for an interview and further assessment, including a short oral presentation on a pre-assigned topic. Invitations to phase II are sent per email by February 29, 2024. The assessments take place virtually in early March.

The selection of applicants into the programme is based on phases I and II described above. In case of a tie, phase II scores are used as the basis for evaluation.

Bekanta dig med oss!

CEMS Graduation 2018_Photo: CEMS official

CEMS Master in International Management (MIM) at Aalto University

Study international management in the highly regarded, world's most international MIM programme at Aalto University School of Business. CEMS is a global alliance of academic and corporate institutions and NGOs, dedicated to educating and preparing future generations of international business leaders. At Aalto, you can study CEMS MIM as an Add-on CEMS MIM programme or as an integrated part of the Global Management programme. It includes an exchange term, business project, skills seminars and exclusive and elective courses.

Study at Aalto
School of Business students sitting

School of Business alumni stories

Here you can find School of Business alumni stories. Our alumni share their professional journeys and give advice and tips regarding working life. The stories have been sorted based on the alumni's majors. The newest publications are placed first in the major groups.

School of Business
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected] / [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: