Koulutustarjonta

Global Management, Master of Science (Economics and Business Administration)

Global Management -maisteriohjelmasta valmistuneet ovat päätöksentekijöitä vastuullisissa ja menestyksekkäissä tehtävissä globaalissa ympäristössä. Opinnot kehittävät opiskelijoiden osaamista strategiassa, liiketoiminnan kehittämisessä, johtajuudessa ja eri kulttuureissa toimimisessa. Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa kaksi arvostettua tutkintoa: valmistuvat saavat sekä Kauppatieteiden maisterin tutkinnon että CEMSin myöntämän CEMS Master in International Management (MIM) -tutkinnon.
Two business students on the Aalto University campus in Otaniemi

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Global Management -maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat vastuullisina päätöksentekijöinä vaikutusvaltaisissa tehtävissä globaalissa ympäristössä. Opinnot kehittävät opiskelijoiden osaamista strategiassa, liiketoiminnan kehittämisessä, johtajuudessa ja eri liiketoimintaympäristöissä toimimisessa. Global Management yhdistää ainutlaatuisella tavalla kaksi arvostettua ohjelmaa: valmistuvat saavat sekä Kauppatieteiden maisterin tutkinnon että CEMSin myöntämän CEMS Master in International Management (MIM) -todistuksen.

CEMS MIM on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu koulutusohjelma. Aalto-yliopisto on Financial Timesin European Business Schools 2020 -listalla Suomen ensimmäisellä sijalla. Ensiluokkainen tutkimus ja intensiivisessä yritysyhteistyössä tapahtuva opetus takaavat, että ohjelmasta valmistuneilla on:

Laaja ymmärrys ja osaaminen vastuullisesta päätöksenteosta. Valmistuneilla on arvokasta ymmärrystä globaalista strategiasta, analyyttisesta ajattelusta, johtajuudesta sekä kestävää kehitystä painottavasta toiminnasta.

Holistinen näkemys johtajuudesta. Valmistuneilla on valmiudet työskennellä erilaisissa tiimeissä ja johtaa nopeatempoisia, monimuotoisia ja globalisoituvia työyhteisöjä.

Kaksi arvostettua koulutusta. Valmistuneet saavat sekä Kauppatieteiden maisterin tutkinnon että CEMSin myöntämän Master in International Management (MIM) -todistuksen.

Tiivis yhteys kansainväliseen CEMS-yhteisöön. CEMS MIM -ohjelmassa aloittaa vuosittain n. 1 300 opiskelijaa. Valmistuneet ovat osa ainutlaatuista ja tiivistä globaalia yhteisöä, joka koostuu 34 akateemisesta kumppanista, n. 80 kansainvälisestä yrityksestä ja kansalaisjärjestöstä sekä n. 18 000 alumnista. Näistä kaikista muodostuu valmistuneille elämän mittaisia ystävyyssuhteita ja kontakteja.

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Global Management -maisteriohjelma on kokonaisuudessaan 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotinen maisteriohjelma koostuu:

 • Pääaineopinnoista (88 op), joista 25-30 op vaihdossa (sisältää CEMS business-projektin, 15 op)
 • Pro gradu -tutkielmasta (20 op)
 • Vapaavalintaisista opinnoista (12 op)
Globaalin johtamisen maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelijat kehittävät vakaan pohjan asiantuntijuudelleen esimerkiksi taloustieteessä, liiketoiminta-analytiikassa, strategiassa ja taloushallinnossa. Myös 20 opintopisteen pro gradu -tutkielma kirjoitetaan ensimmäisenä vuonna. Toinen vuosi keskittyy CEMS MIM -tutkinnon opintoihin. Opiskelijat viettävät syys- tai kevätlukukauden vaihdossa toisessa CEMS-koulussa. Toisen vuoden opinnot noudattavat CEMS MIM -ohjelman yhteistä opintosuunnitelmaa.

Ainutlaatuinen maisteriohjelma kehittää opiskelijoiden osaamista ja ymmärrystä monissa aiheissa, kuten:

 • Taloustieteessä
 • Globaalissa strategiassa
 • Globaalissa johtajuudessa
 • Itsensä johtamisessa
 • Liiketoiminta-analytiikassa

CEMS MIM -vuoden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa osaamistaan vapaavalintaisilla CEMS-opinnoilla.

The programme is not about learning theories by heart but applying them to real-life settings.

Ben Laszlo, student

Kansainvälistyminen

CEMS-yhteisö, kansainvälinen työharjoittelu, yhteistyökurssit yritysten kanssa, CEMS-vaihto sekä kaksi kansainvälisesti arvostettua tutkintoa ovat ohjelman kansainvälisyyden ytimessä.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Ohjelmasta valmistuneet ovat työelämässä arvostettuja kansainvälisen johtamisen asiantuntijoita. Valmistuneet voivat työskennellä monilla aloilla ja eri rooleissa, joita ovat muun muassa:

 • Business Analyst
 • Consultant
 • Associate
 • Brand Manager
 • Marketing Manager
 • Development Manager
 • Engagement Manager
 • Operations Manager

CEMS-yhteisö tarjoaa opiskelijoille ja valmistuneille laajasti tukea uralla; esimerkiksi kansainvälisen Career Webin ja CEMS Career Forumin sekä muita uratapahtumia. Monet valmistuneet aloittavat uransa ulkomailla.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Global Management -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Kauppakorkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Johtamisen laitoksen sivuilta: https://www.aalto.fi/fi/johtamisen-laitos

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Global Management are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland.

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad.

Required application documents

See detailed application criteria below in PHASE I.

 1. Transcript of records
 2. Proof of proficiency in English
 3. Proof of proficiency in language 2
 4. CV
 5. GMAT or GRE results (Admission group 2 only)

All the above documents are mandatory for an applicant to be eligible. 

Student selection criteria

Applicants' suitability for the programme will be assessed based on the following CEMS-wide selection criteria:

Intellectual potential & knowledge

 • Intellectual potential
 • Academic excellence
 • Prior knowledge in the business field

Attitude & soft skills

 • Desire to achieve
 • Interpersonal competences
 • Integrity
 • Critical thinking
 • Motivation for the MIM program

International orientation

 • Language skills
 • International openness and cross-cultural aptitudes

PHASE I: Evaluation based on application documents

1) Academic background (as documented by transcript of records)

 • 60 ECTS of business related studies. The applicant must have completed at least 60 ECTS of business related studies (corresponding to one year of full-time studies at university level).
 • Academic performance
  • Admission group 1: Applicants must demonstrate good academic performance. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 (Finnish ECTS evaluation) are not eligible for admission. 
  • Admission group 2: Applicants must demonstrate good academic performance (evaluation is based on the GPA of the previous degree).

2) Language requirements: English (Language 1)

Proficiency in English is an eligibility requirement for the programme. Proof of proficiency is required from both Admission group 1 and group 2 applicants. Acceptable proof of proficiency:

 • Bachelor's or Master's level university degree completed entirely in English
  • at an institution physically located in: USA, Canada, UK, Ireland, Australia or New Zealand, while residing in that country; or
  • in a CEMS / Equis / AACSB accredited institution in an EU/EEA country, Switzerland, or South Africa, while residing in that country (e.g. Aalto University School of Business);

The official language of such degree must have been English, and this must be clearly stated on the degree certificate.

or

 • One of the following language tests (minimum score):
  • IELTS (Academic)/IELTS Indicator (7.0), (*writing 5.5)
  • TOEFL (iBT100), (*writing 22)
  • CAE (B),
  • CPE (C),
  • PTE Academic (68), (*writing 54)

Note: TOEFL iBT Home Edition test is accepted; a minimum score of 100 is required, with a score of at least 20 in each section.

* Additional writing section minimum required by Aalto University. Please check the general Aalto eligibility rules to see if this additional requirement applies to you: https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes.

3) Language requirements: Language 2

Good proficiency (CEFR level B1 or above) in a language other than English is required from all applicants. Acceptable proof of proficiency must be included with the application and may consist of e.g.:

 • School certificate of primary/secondary education completed entirely in the specified language.
 • Bachelor’s degree from a programme in which the official language of instruction was other than English. The official language must be clearly stated on the degree certificate.
 • Certificate from a language test or course(s) in which the level of proficiency is clearly indicated.
 • If no such clear proof of proficiency level is available, certificate of mother tongue issued by official authorities can be used (e.g. Digital and Population Data Services Agency in Finland).

4) CV in English

The comprehensive CV evaluation takes into account relevant education, work experience, and extracurricular activities, as well as international orientation as demonstrated by e.g. work, studies, or extracurricular activities abroad, participation in various international or inter-cultural activities in home country, and knowledge of and interest in learning foreign languages.

Work experience in the CV should be documented by enclosing corresponding work/internship certificates. English translations of these are not required.

5) GMAT score (or comparable GRE score)

GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 600 in GMAT, 555 in GMAT Focus edition or GRE score of 157 verbal reasoning - 158 quantitative reasoning). 

PHASE II: Interview and further assessment

Based on the evaluation in phase I, the best applicants are allotted a time for an interview and further assessment, including a short oral presentation on a pre-assigned topic. Invitations to phase II are sent per email by February 29, 2024. The assessments take place virtually in early March.

The selection of applicants into the programme is based on phases I and II described above. In case of a tie, phase II scores are used as the basis for evaluation.

Tutustu meihin paremmin!

CEMS Graduation 2018_Photo: CEMS official

CEMS MIM in Aalto University

CEMS MIM in yksi maailman arvostetuimmista kansainvälisen johtamisen maisteriohjelmista. CEMS on maailmanlaajuinen kauppakorkeakoulujen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen muodostama yhteenliittymä, jonka tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista vastuullisia johtajia ja päätöksentekijöitä kansainvälisille markkinoille. CEMS MIM tarjotaan Aallossa Add-on -ohjelmana ja osana Global Management -maisteriohjelmaa. Molemmat ohjelmarakenteet sisältävät kansainvälisen vaihdon jossain toisessa CEMS-koulussa.

Opiskelu Aallossa
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

[email protected] / [email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: