Koulutustarjonta

Game Design and Development - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Game Design and Development on monialainen pääaine, joka kokoaa yhteen opiskelijoita erilaisista taustoista. Opiskelijat luovat ja analysoivat pelejä, kokeilevat uusia teknologioita ja suunnittelutapoja sekä tapaavat samanhenkisiä opiskelijoita, joiden kanssa he rakentavat pelien tulevaisuutta ja vuorovaikutteisia kokemuksia.
Aalto University / Climbing wall / Photography Mikko Raskinen

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Game Design and Development on monialainen pääaine, joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän pelien kehittämiseen liittyviä teknisiä ja taiteellisia näkökohtia. Pääaineen opiskelijoiden tunnusmerkki on luova ajattelutapa, jonka avulla he pyrkivät laajentamaan pelisuunnittelun rajoja. Pelisuunnittelun ja -kehityksen pääaineella on projektipohjainen, käytännönläheinen lähestymistapa. Se vaalii vahvaa, erilaisista taustoista tulevaa opiskelijayhteisöä, jossa opiskelijoiden on tarkoitus tukea toisiaan ja tehdä yhteistyötä. 

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Game Design and Development -pääaineesta valmistuneilla on: 

 • Syvällinen ymmärrys peleistä ja pelaajista psykologisesta ja käyttäytymiseen liittyvästä näkökulmasta. Valmistuneet osaavat analysoida pelejä ja selvittää, mikä tekee pelistä viihdyttävän. Hän ymmärtää myös ihmisten tunne-elämän ja kognitiivisuuden aspekteja sekä osaa suunnitella innostavia pelikokemuksia.
 • Uusimpien tutkimus-, teknologia- ja suunnittelutyökalujen tukemat taidot ja tiedot. ”Hands-on with minds-on” -ajattelutapa on antanut valmistuneille mahdollisuuden syventää nykyistä osaamistaan ja rakentaa vahvoja monialaisia taitoja omien kiinnostuksenkohteidensa pohjalta.
 • Laaja valikoima työnäytepelejä. Valmistuneilla on valikoima valmiita projekteja, mikä auttaa heitä pääsemään pelialalle.
 • Kaukonäköinen ja uraauurtava ajattelutapa, joka vaikuttaa pelialan tulevaisuuteen. Valmistuneilla on itseluottamusta ja kokemusta, joiden avulla he voivat tuoda ainutlaatuisen näkemyksensä eloon ja olla mukana luomassa uutta pelisukupolvea.
 • Kyky ottaa vastuuta erilaisista suunnittelupäätöksistä. Tutkinnon suorittaneet pystyvät tehokkaasti sopeutumaan ennakoimattomiin ja muuttuviin tilanteisiin, joita voi syntyä suunnittelu- ja toteutusprosessien aikana. 

Webinaari | Game Design and Development

Haluatko kuulla, millaista on opiskella Art and Media – Game Design and Development -maisteriohjelmassa? Katso webinaaritallenne, jolla ohjelman edustajat ja opiskelijat kertovat lisää opintojen sisällöstä ja opiskelijaelämästä sekä vastaavat kysymyksiin opinnoista.

Katso tallenne
Person climbing on an augmented climbing wall

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta. 

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Game Design and Development -pääaineen opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • Pääaineopinnot (40 tai 60 op)
 • Mahdollinen sivuaine (20–25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–30 op)
 • Diplomityö (30 op)
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Game Design and Development -pääaineesta valmistutaan nimikkeellä diplomi-insinööri. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (ARTS) on tarjolla ohjelman sisarohjelma Game Design and Development, josta valmistutaan taiteen maisterin tutkintoon. Diplomi-insinöörin polkua suositellaan opiskelijoille, joilla on vahva tekninen tausta. Nämä kaksi ohjelmaa ovat sisällöltään samankaltaisia, ja ne on järjestetty tiiviissä yhteistyössä toistensa kanssa.

Game Design and Development on räätälöity siten, että opiskelijoilla on vapaus laatia omien kiinnostusalueidensa pohjalta hyvin yksilöllinen opintosuunnitelma. Tärkeimpien pakollisten kurssien tarkoituksena on antaa opiskelijoille laaja käsitys pelisuunnittelusta eli luoda pohja opiskelijoiden ainutlaatuiselle itseilmaisulle. Valinnaisten kurssien avulla opiskelijat voivat täydentää ydinosaamistaan esimerkiksi 3D-animaation, vuorovaikutteisen tarinankerronnan, äänisuunnittelun, vuorovaikutussuunnittelun ja koneoppimisen sekä taiteen ja suunnittelun tekoälytyökalujen avulla. 

Lisäksi opiskelijat voivat valita kursseja kaikista Aallon korkeakouluista henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. On erittäin suositeltavaa, että opiskelijat uskaltautuvat mukavuusalueensa ulkopuolelle, sillä parhaat ideat saadaan usein tieteenalojen risteyksessä. 

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Game Design and Development -pääaineen kurssien kautta opiskelijat tutustuvat monenlaisiin aiheisiin, kuten tasosuunnitteluun, pelien tasapainottamiseen, pelien käyttäjätutkimukseen ja pelisuunnittelun psykologiaan. Konkreettisia esimerkkejä ohjelman laajoista aihealueista ovat seuraavat opetussuunnitelmasta poimitut kurssit: 

 • Games Now! (3-5 op) 
 • Game Design (5 op) 
 • Computer Graphics (5 op) 
 • AI in Media, Art, and Design (3 op) 
 • Introduction to 3D Animation (3 op) 
 • Introduction to Sound Design and Music (6 op) 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen.

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Game Design and Development -pääaineen aiheet ja teemat ovat universaaleja ja globaaleja, joten tutkinnon suorittaneet voivat käyttää osaamistaan missä päin maailmaa tahansa. Koska Suomi on pelialan keskipisteessä, ohjelma houkuttelee paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Lisäksi opiskelijat voivat kehittää globaalia osaamistaan seuraavilla tavoilla:

 • opiskelemalla lukukauden jossakin Aalto-yliopiston kumppaniyliopistossa ulkomailla
 • osallistumalla kesäkurssille ulkomailla
 • suorittamalla harjoittelun ulkomailla
 • tekemällä diplomityön ulkomailla

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelma antaa pätevyyden jatkaa tohtorintutkintoon (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Video- ja mobiilipelit ovat menestyvä ala niin Suomessa kuin ulkomailla, ja pelien luomiseen liittyvät uramahdollisuudet kasvavat jatkuvasti. Tyypilliset urapolut voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan:

 • Työskentely huippupelistudiossa esimerkiksi pelisuunnittelijana, pelitaiteilijana, ohjelmoijana, tuottajana tai käsikirjoittajana. Opiskelijamme ja alumnimme ovat työllistyneet suuriin suomalaisiin peliyrityksiin, joista esimerkkejä ovat Supercell, Remedy, Rovio ja Ubisoft Redlynx.
 • Yrittäjäpolku ja oman yrityksen perustaminen. Jotkin opiskelijoidemme luomista peleistä, kuten Pako ja Shadow Bug, ovat saaneet suosiota maailmalla ja ylistystä kriitikoilta.
 • Akateeminen polku ja alan tutkijaksi ryhtyminen.

Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen työpaikan alalla jo ennen valmistumistaan.Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkimukseen, jossa on mukana professoreita kuten Perttu Hämäläinen, Christian Guckelsberger, Robin Welch ja Jaakko Lehtinen. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pelisuunnittelu on luonteeltaan monitieteellinen ala, joka kokoaa yhteen eri taustoista tulevia osaajia. Ohjelmalla on monitieteinen lähestymistapa, joka tukee ”T-muotoisen” taitoprofiilin (engl. T-shaped skills) kehittymistä ja tarjoaa opiskelijoille sekä erikoistumisen että yleistymisen etuja. Vaikka opiskelijoilla on mahdollisuus sukeltaa syvälle yhteen kiinnostavaan aiheeseen, ohjelmassa tehdään vahvasti yhteistyötä eri tieteenaloilla, mikä edistää luovuutta ja tarjoaa opiskelijoille laaja-alaista tietoa. Opiskelijoita kannustetaan myös hyvin ainutlaatuisiin ja yksilöllisiin opintopolkuihin, joiden mahdollistajana on laaja tarjonta valinnaisia opintoja.

Opetushenkilöstö koostuu sekä pelialan ammattilaisista ja tutkijoista. Ohjelma toivottaa tervetulleeksi myös kansainvälisesti arvostettuja vierailevia asiantuntijoita ja puhujia. Suomessa ja ulkomailla järjestetään myös useita vierailuja kansainvälisiin pelialan tapahtumiin opintojen aikana.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Game Design and Development applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: