Koulutustarjonta

Elokuvaohjaus - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineopinnot elokuvataiteen laitoksella (ELO) keskittyvät käsikirjoitettuihin fiktiivisiin ja käsikirjoitettuihin audiovisuaalisiin formaatteihin. Opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan visuaalista näkemystä, henkilöohjauksen metodeja, dramaturgista ja tuotannollista osaamista sekä kykyä johtaa taiteellista prosessia yhteistyössä muun taiteellisen ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva sekä fiktiivinen tv-sarja.
elokuvaohjaus

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Huom! Ei sisäänottoa 2023. Seuraava suunniteltu sisäänotto v. 2024.

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineopinnot elokuvataiteen laitoksella (ELO) keskittyvät käsikirjoitettuihin fiktiivisiin ja käsikirjoitettuihin audiovisuaalisiin formaatteihin. Opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan visuaalista näkemystä, henkilöohjauksen metodeja, dramaturgista ja tuotannollista osaamista sekä kykyä johtaa taiteellista prosessia yhteistyössä muun taiteellisen ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva sekä fiktiivinen tv-sarja.

Opetuskieli

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista saatetaan opetetaan englannin kielellä (näyttelijänohjauskurssit ovat pääasiassa suomeksi). Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Opintojen rakenne

Maisteriopinnoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot jakautuvat neljään osioon (30 op/osio):

1. kaikille pakollisiin tutkimusvalmiuksia ja työelämäntaitoja kehittäviin opintoihin, jotka käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja ja analyyttisiä taitoja sekä antavat valmiuksia tutkimuksen tekemiseen.

2. pääaineen omiin syventäviin opintoihin, jotka yhdistävät teoriaa, omaa tutkimusta ja workshopeja. Joillakin kursseilla keskitytään henkilöohjaukseen, jotta opiskelija oppii eri ohjaus- ja näyttelemisen tavoista. Joissakin keskitytään kirjoittamaan omaa materiaalia, jotta löydetään oma ääni ohjaajana, kun taas jotkut kurssit ovat laboratoriokursseja, joissa keskitytään tiettyyn teemaan yhteistyössä yhden tai useamman ELO-laitoksen pääaineen kanssa. Teatterikorkeakoulun kanssa järjestettävät yhteistyökurssit ovat myös osa pääaineen syventäviä opintoja.

3. vapaasti valittaviin opintoihin, joita voi valita joko ELOsta, muualta Aallosta tai muista kotimaisista yliopistoista.

4. opinnäytteeseen, jossa yhdistetään taidetta ja tutkimusta.

Opiskelija voi halutessaan rakentaa opintonsa siten, että ne painottuvat joko elokuvaan tai televisioon. Siksi olisi hyvä valita kursseja muista pääaineista (käsikirjoitus ja/tai tuotanto). Opiskelija voi myös tehdä vapaavalintaisen harjoittelun alalla, joko elokuvan, television tai muun audiovisuaalisen produktion parissa.

Maisteriopinnoissa opiskelija haastaa omaa taiteellista ajatteluaan, tutkii elokuvan ja tv-draaman suuntauksia, niiden muotokieltä ja dramaturgisia rakenteita sekä syventyy oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin. Opinnot vahvistavat ohjaajan roolia koko tuotantoprosessissa, ja auttavat hahmottamaan ohjaajan vastuun tuotannossa.

Maisteriopintojen aikana opiskelija oppii hahmottamaan resurssoinnin merkityksen elokuvan ja tv-sarjan suunnittelussa sekä toteutuksessa ja tutustuu elokuva- ja tv-ammattikentän toimijoihin Suomessa (tuotantoyhtiöt, rahoitus ja levitys).

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: opinto-opas 2022-2024

Suuntautumisvaihtoehdot

Elokuvaohjaus on yksi elokuvataiteen maisteriohjelman pääaineista.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Se on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Professorin ohjauksessa laaditun HOPSin perusteella opiskelija voi syventää osaamistaan muilla elokuvataiteen aloilla kuten käsikirjoittamisessa, tuotannossa, elokuvauksessa, elokuva- ja tv-lavastuksessa tai äänisuunnittelussa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijat voivat tarttua laitoksen tarjoamiin kansainvälistymismahdollisuuksiin, kuten lyhyisiin vaihtoihin ulkomailla tai suorittaa oma-aloitteisen kansainvälisen harjoittelun. Lisäksi opiskelija voi hakemuksesta päästä mukaan ohjauksen pääaineen ja laitoksen kansainvälisiin projekteihin ja ohjelmiin, jos se sopii hänen opinto-ohjelmaansa. Maisteriopiskelijana voi kerran opiskeluaikana osallistua tarkkailijana Nordisk Film & TV Fondin järjestämään Nordic Talents promootiotapahtumaan.

Opiskelijat vierailevat ja esittelevät maisteriohjelman aikana tekemiään elokuvia kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja heitä kannustetaan osallistumaan myös lyhyisiin ulkomaisiin ohjauksen työpajoihin ja seminaareihin tukemalla matkakuluissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa jatko-opintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Lisätietoja tutkimusryhmistämme löytyy verkkosivuiltamme.

Uramahdollisuudet

Elokuvaohjauksesta valmistuneet pääaineopiskelijat osaavat ohjata fiktiivisen kokoillan elokuvan tai tv-draamasarjan. Ohjaajat työskentelevät pääasiassa freelancereina kotimaisissa elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöissä elokuvaohjaajina tai draamasarjan ohjaajina tai ohjaavat kuunnelmia Yleisradioon. He voivat työskennellä freelancetaiteilijoina, ohjata mainoselokuvia, videoproduktioita ja dokumenttiprojekteja tai toimia alan opettajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen laitoksen tutkimus lisää ymmärrystä eri ilmaisu- ja tuotantotavoista. Sen edustama tutkimussuunta (käytäntölähtöinen tutkimus) perustuu teorian ja käytännön vuoropuheluun. Lisätietoa laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä saat täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-laitos-elo

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Laitos tekee läheistä yhteistyötä eri elokuva- ja tv-alan toimijoiden kanssa. Opintoihin sisältyy alan toimijoiden tapaamisia (tilaajat, tuottajat, tv-yhtiöt). Opiskelijat osallistuvat Suomen elokuvaohjaajaliiton SELO ry:n toimintaan ja pääaineessa tehdään aktiivista yhteistyötä muiden yliopistojen kuten Taideyliopistoon kuuluvan Teatterikorkeakoulun kanssa.

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

men and women posing in black and white photo

Uutta aaltoa, radikaaleja aatteita ja kotimaisen elokuvan buumi — 60 vuotta suomalaista elokuvakoulutusta

Syksyllä 2019 juhlimme 60 vuoden kypsään ikään ehtinyttä suomalaista elokuvakoulutusta. Voimme luoda ylpeänä katseen historiaan ja todeta, että elokuvakoulutuksemme aloitettiin ensimmäisten joukossa Euroopassa, vuosia ennen muita Pohjoismaita. Mistä kaikki alkoi, missä ollaan nyt ja miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Uutiset

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai muotoiluun liittyvä toiminta

Mitä arvioidaan?

Osoitukset taiteellisista töistä tai toimeksiannoista

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

 

Audiovisuaalisten töiden taiteellinen taso, visio ja omaperäisyys sekä rohkea ja vahva visuaalinen ja draamallinen tarinankerrontataito. Kyky analyyttiseen ajatteluun ja omien prosessien tunnistamiseen ja niiden välittämiseen. Kokemus näyttelijäntyön ohjaamisesta ja fiktion prosesseista.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

 

Soveltuvuus

Mitä arvioidaan?

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun ja viestintätaidot.

Opintojen tarve ohjaajana ja/tai tutkijana (akateeminen tausta).

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

Rohkea visuaalinen ja draamallinen ajattelu sekä kyky käyttää omia kokemuksia ja näkemystä osana taiteellista prosessia. Motivaatio ja halu opiskella ja suorittaa opinnot tavoiteajassa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Mitä arvioidaan?

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

Tutkinto elokuvataiteen, teatterin tai (audio-)visuaalisten taiteiden alalla

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistukset

 

 

Opintomenestys

Mitä arvioidaan?

Aikaisempien tutkintojen arvosanat, tutkintojen taiteellinen laatu, aiempien opintojen tai tutkintojen laajuus

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

Tutkinto elokuvataiteen, teatterin tai (audio-)visuaalisten taiteiden alalla

Valintaryhmä ottaa huomioon ilman kandidaatintutkintoa hakevat hakijat, joilla on tarpeeksi kokemusta elokuva-alalta, samoin kuin hakijat, joilla on tutkinto muulta kuin elokuva- tai muulta audiovisuaaliselta alalta.

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistukset

 

Muu osaaminen

Mitä arvioidaan?

Työkokemus ja muu hankittu osaaminen/saavutukset, esim. julkaisut, ei-muodollinen koulutus, kilpailut.

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

Ohjauskokemus: kyky ohjata näyttelijöitä ja kertoa tarinoita audiovisuaalisin keinoin. Kokemus elokuva- ja televisioalalta yleisemmin, varsinkin sen rahoitusmekanismeista.

Osaamisen osoittamisen tapa

Ansioluettelo

Valintaryhmä ei arvioi tai ota huomioon suosituskirjeitä.

 

Vaihe II

 

Soveltuvuus

Mitä arvioidaan?

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun/viestintätaidot/toisen vaiheen tehtävien arviointi

Opintojen tarve ohjaajana ja/tai tutkijana (akateeminen tausta).

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

Omien taiteellisten tavoitteiden ja draamallisten ajatusten suullinen ilmaisu. Ryhmätyötaidot, kyky ottaa vastaan palautetta ja sietää painetta, ryhmänjohtamistaidot. Elokuvahistorian, kotimaisen ja kansainvälisen elokuva- ja televisiodraamakentän sekä teatterin ja kirjallisuuden tuntemus katsotaan eduksi.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Taiteellinen ja/tai muotoiluun liittyvä toiminta

Mitä arvioidaan?

Osoitukset taiteellisista töistä tai toimeksiannoista

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

Näkemyksellinen ja draamallinen tarinankerrontataito, kirjallinen ilmaisu, visuaalinen vahvuus ja rytmitaju. Kyky ohjata näyttelijöiden/esiintyjien tunnetiloja ja sanoittaa niitä. Kyky havainnoida ympäristöä ja saattaa se elokuvalliseen muotoon, taito tuottaa ja analysoida tekstiä, omaperäisyys.

Osaamisen osoittamisen tapa

toisen vaiheen tehtävät

 

 

Mitä toivomme hakijalta?

Odotamme elokuvaohjauksen pääaineopiskelijalta omintakeisuutta, rohkeaa visuaalista ja dramaattista tarinankerrontaa, valmiutta analyyttiseen ajatteluun ja avoimuutta oppiseen. Elokuvahistorian, kotimaisen ja kansainvälisen elokuva- ja televisiodraamakentän sekä teatterin ja kirjallisuuden tuntemus katsotaan eduksi.  Hakijan on täytynyt ohjata näyttelijöitä tai esiintyjiä ainakin yhdessä elokuvassa (lyhyt- ja dokumenttielokuvat otetaan huomioon) ja/tai kertovan televisiosarjan jaksossa. Hakijalta edellytetään myös elokuva- ja tv-alan ja erityisesti sen rahoitusmekanismien tuntemusta.

Valintaryhmä ottaa huomioon ilman kandidaatintutkintoa hakevat hakijat, joilla on tarpeeksi kokemusta elokuva-alalta, samoin kuin hakijat, joilla on tutkinto muulta kuin elokuva- tai muulta audiovisuaaliselta alalta.

Arviointiperusteet

Rohkea visuaalinen ja draamallinen ajattelu sekä kyky käyttää omia kokemuksia ja näkemystä osana taiteellista prosessia, tarve ja halu opiskella kokoaikaisesti.

Kokonaisarviossa annetaan painoarvoa myös hakijaa mahdollisesti kiinnostaville tutkimusaiheille, kirjalliselle ilmaisulle ja soveltuvuudelle ohjaajaksi.

Toisen vaiheen arviointiperusteet ovat: viestintätaidot ja sosiaaliset taidot, empatiakyky ja monien näkökulmien hyödyntäminen stressinsietokyky ja palautteen vastaanottokyky.

Pääaineeseen valitaan lahjakkaita opiskelijoita, jotka haluavat kehittää ohjaajantaitojaan ja syventää ymmärrystään elokuvasta ja kertovasta tv-ohjelmasta taidemuotona ja oppia lisää eri fiktiivisten elokuvien genrejen teoriasta ja audiovisuaalisesta alasta yleensä.

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • taiteellinen toiminta / portfolio
  • soveltuvuus/motivaatiokirje
  • aiempien opintojen soveltuvuus
  • opintomenestys
  • muu osaaminen

Elokuvaohjauksen pääaineessa kiinnitetään erityistä huomiota rohkeaan visuaaliseen ja draamalliseen ajatteluun, kykyyn käyttää omia kokemuksia ja näkemystä osana taiteellista prosessia sekä hakijan motivaatioon ja opiskeluhaluun. Kokonaisarviossa huomioidaan myös hakijaa mahdollisesti kiinnostavat tutkimusaiheet, kirjallinen ilmaisutaito ja soveltuvuus ohjaajaksi.

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät vaatimukset ja jotka arvioitiin parhaiksi vaiheessa I.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • soveltuvuus/haastattelu
  • taiteellinen toiminta

Vaiheen II arviointiperusteita ovat hakijan taiteellinen näkemys, viestintätaidot ja sosiaaliset taidot, paineensietokyky ja kyky suorittaa opinnot tavoiteajassa. Lisäksi arvioidaan hakijan kykyä tuntea empatiaa ja keksiä uudenlaisia ideoita sekä kykyä ottaa vastaan palautetta.

Kutsut vaiheeseen II lähetetään hakijoille viimeistään seitsemän päivää ennen sitä. Toiseen vaiheeseen kutsuttujen on suoritettava ennakkotehtävä sitä varten annettuun päivään mennessä ennen haastattelua. Ennakkotehtävässä on kirjallinen ja audiovisuaalinen osa, jotka arvioidaan ja joista keskustellaan haastattelussa.

Toisen vaiheen arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit: (https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin). Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Hakijalta edellytetään kokemusta fiktiivisten elokuvien ohjaamisesta. Myös dokumentaariset elokuvat, lyhytelokuvat ja TV-draamojen jaksot huomioidaan.  Työnäytekansiossa tulee olla linkki vähintään yhteen, korkeintaan kahteen hakijan ohjaamaan elokuvaan, jotka hakija on valinnut esiteltäväksi.  Elokuva ei saa olla yli 20 minuuttia pitkä ja sen tulee edustaa hakijan ohjaajantaitoja parhaimmillaan. Katkelmat lasketaan, mutta pelkkä showreel ei riitä. Työnäytteeksi lasketaan myös teatteriohjauksesta tehty videotallenne.

Lähetä elokuvat joko salasanasuojattuina Vimeo-linkkeinä tai ladattavina QuickTime-tiedostoina. Varmista, että niitä voi katsoa yleisimmillä Mac- ja PC-tietokoneilla. Liitä mukaan kuvaus jokaisesta elokuvasta (miksi olet valinnut sen, synopsis ja kuvaus teoksen taiteellisista lähtökohdista). Kaikkien kuvausten on mahduttava yhdelle ja samalle A4-liuskalle.

Tiedoston enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos työnäytekansiossa on linkkejä salasanasuojattuihin videoihin, ilmoita salasana(t) työnäytekansiossa. Jos työnäytekansiota ei ole liitetty sähköiseen hakulomakkeeseen määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla ansioluettelo, josta ilmenee henkilötiedot, koulutus, työkokemus, valmistuneet elokuvat (erittele ammattiroolit, joissa osallistuit elokuvien tekemiseen), festivaalit, muu taiteellinen työ, palkinnot ja apurahat, työpajat, luottamustehtävät sekä muut hakemuksen kannalta oleellisina pidettävät tiedot. Lataa ansioluettelo yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä.

Valintaryhmä ei arvioi tai ota huomioon suosituskirjeitä.

Motivaatiokirje

Kerro motivaatiokirjeessä, miksi haet opiskelemaan tätä pääainetta, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi, mukaan lukien mahdollisia alaa koskevia tutkimuskysymyksiä. Erittele vahvuuksiasi ohjaajana, kiinnostuksenkohteitasi, näkemyksiäsi ja taiteellisia päämääriäsi elokuvaohjaajana. Kerro myös, miten elokuvaohjauksen opinnot Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa edistäisivät näitä tavoitteita. Kuvaile myös valmistumisenjälkeisiä urasuunnitelmiasi osana taiteellista suuntautumistasi.

Motivaatiokirjeen enimmäispituus on 4000 merkkiä. Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta.

Hakudokumenttien kieli

Hakudokumentit on toimitettava suomeksi (ruotsiksi) tai englanniksi.

Haku maisterikoulutuksiin

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu