Koulutustarjonta

Elokuvaohjaus - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineopinnot elokuvataiteen laitoksella (ELO) keskittyvät käsikirjoitettuihin fiktiivisiin ja käsikirjoitettuihin audiovisuaalisiin formaatteihin. Opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä. Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan visuaalista näkemystä, henkilöohjauksen metodeja, dramaturgista ja tuotannollista osaamista sekä kykyä johtaa taiteellista prosessia yhteistyössä muun taiteellisen ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva sekä fiktiivinen tv-sarja.
ohjaus2

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineopinnot elokuvataiteen laitoksella (ELO) keskittyvät käsikirjoitettuihin fiktiivisiin ja käsikirjoitettuihin audiovisuaalisiin formaatteihin. Opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä sekä tekijäidentiteettiä.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan visuaalista näkemystä, henkilöohjauksen metodeja, dramaturgista ja tuotannollista osaamista sekä kykyä johtaa taiteellista prosessia yhteistyössä muun taiteellisen ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva sekä fiktiivinen tv-sarja.

Opetuskieli

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Osa opinnoista saatetaan tarvittaessa opettaa englannin kielellä (näyttelijänohjauskurssit ovat pääasiassa suomeksi). Tutkinto on tietyin rajoituksin suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriopinnoissa opiskelija haastaa ja kehittää omaa taiteellista ajatteluaan, tutkii elokuvan ja tv-draaman suuntauksia, niiden muotokieltä ja dramaturgisia rakenteita sekä syventyy oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin. Opinnot vahvistavat ohjaajan roolia koko tuotantoprosessissa, ja auttavat hahmottamaan ohjaajan vastuun tuotannossa.

Maisteriopintojen aikana opiskelija oppii hahmottamaan resurssoinnin merkityksen elokuvan ja tv-sarjan suunnittelussa sekä toteutuksessa ja tutustuu elokuva- ja tv-ammattikentän pääasiallisiin toimijoihin Suomessa (tuotantoyhtiöt, rahoitus ja levitys).

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot jakautuvat neljään osioon (30 op/osio):

1. kaikille pakollisiin tutkimusvalmiuksia ja työelämäntaitoja kehittäviin opintoihin, jotka käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja ja analyyttisiä taitoja sekä antavat valmiuksia tutkimuksen tekemiseen.

2. pääaineen omiin syventäviin opintoihin, jotka yhdistävät teoriaa, omaa tutkimusta ja käytännön workshopeja. Joillakin kursseilla keskitytään henkilöohjaukseen, jotta opiskelija syventää oppimaansa näyttelijäntyön eri metodeista sekä oppii tunnistamaan oman henkilöohjaamisen tapansa. Toisissa kursseissa keskitytään kirjoittamaan omaa materiaalia syventäen omaäänisyyttä. Kurssit ovat osittain workshop tyyppisiä kokonaisuuksia, joissa keskitytään valittuun teemaan yhteistyössä yhden tai useamman ELO:n pääaineen kanssa. Teatterikorkeakoulun kanssa järjestettävät yhteistyökurssit ovat myös osa pääaineen syventäviä opintoja.

3. vapaasti valittaviin opintoihin, joita voi valita joko ELO:sta, muualta Aallosta, tai muista kotimaisista yliopistoista kuten Teatterikorkeakoulusta.

4. Kirjalliseen opinnäytteeseen, jossa opiskelija tutkii oppimiansa taiteellisia käytänteitä teorialähtöisesti. Opinnäytetyöhön voi sisältyä taiteellinen osio, mutta se ei ole tutkintoon pakollinen. ELO ei rahoita jokaiselle maisteriopiskelijalle lopputyöelokuvaa.

Opiskelija voi halutessaan painottaa opintonsa joko elokuvaan tai käsikirjoitettuun televisioon.Painotuksen tueksi on hyvä valita kursseja myös muista pääaineista (esim. käsikirjoitus ja/tai tuotanto). Opiskelija voi myös tehdä vapaavalintaisen ja oma-aloitteisen harjoittelun alalla, joko elokuvan, television tai muun audiovisuaalisen ammattituotannon parissa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Elokuvataiteen maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Elokuvaohjaus on yksi elokuvataiteen maisteriohjelman pääaineista.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Se on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Professorin ohjauksessa laaditun HOPSin perusteella opiskelija voi syventää osaamistaan muilla elokuvataiteen aloilla kuten käsikirjoittamisessa, tuotannossa, elokuvauksessa, elokuva- ja tv-lavastuksessa tai äänisuunnittelussa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijat voivat osallistua laitoksen tarjoamiin kansainvälistymismahdollisuuksiin, kuten lyhyisiin vaihtoihin ulkomailla tai suorittaa oma-aloitteisen kansainvälisen harjoittelun. Lisäksi opiskelija voi hakemuksesta päästä mukaan ohjauksen pääaineen ja laitoksen kansainvälisiin projekteihin ja ohjelmiin, jos se sopii hänen opinto-ohjelmaansa. ELO:n tuottamien lyhytelokuvien mahdolliset kansainväliset festivaalivierailut (kilpasarjoissa) voivat myös sisältyä opintoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa jatko-opintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Lisätietoja tutkimusryhmistämme löytyy verkkosivuiltamme.

Uramahdollisuudet

Elokuvaohjauksesta valmistuneet pääaineopiskelijat osaavat ohjata fiktiivisen kokoillan elokuvan tai tv-draamasarjan. Ohjaajat työskentelevät pääasiassa freelancereina kotimaisissa elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöissä elokuva ohjaajina tehden joko elokuvaa sen eri muodoissa ja pituuksissa, käsikirjoitettua televisiosarjaa tai ohjaavat kuunnelmia Yleisradioon. Ohjaajat toimivat useimmiten freelancetaiteilijoina, ja voivat myös ohjata mainoselokuvia, videoproduktioita ja dokumenttiprojekteja tai toimia alan opettajina ammattikorkeakouluissa ja media-alan oppilaitoksissa.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen laitoksen tutkimus lisää ymmärrystä eri ilmaisu- ja tuotantotavoista. Sen edustama tutkimussuunta (käytäntölähtöinen tutkimus) perustuu teorian ja käytännön vuoropuheluun. Lisätietoa laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä saat täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-laitos-elo

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

ELO tekee läheistä yhteistyötä eri elokuva- ja tv-alan toimijoiden kanssa Suomessa. Opintoihin sisältyy alan keskeisten toimijoiden tapaamisia (tilaajat, tuottajat, tv-yhtiöt). Opiskelijat osallistuvat Suomen elokuvaohjaajaliiton SELO ry:n toimintaan ja pääaineessa tehdään aktiivista yhteistyötä muiden yliopistojen kuten Taideyliopistoon kuuluvan Teatterikorkeakoulun kanssa.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet vuoden 2024 maisterihaussa

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti. 

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

A woman dancing in front of a big building

Dokumenttielokuva tarjoaa syväsukelluksen radikaaliin luovuuteen

Aalto-yliopiston oma dokumenttielokuva tarkastelee luovaa ajattelua mahdollisimman monesta kulmasta. Prosessi vaati myös paljetteja ja streetdancea.

Uutiset

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: