Koulutustarjonta

Elokuvaohjaus - Elokuvataide, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa.
Kaksi ohjauksen opiskelijaa kameran takana.

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktioissa. Opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.

Opetuskieli

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaohjauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi

Opintojen rakenne

Koulutus sisältää elokuvataiteen yhteisiä elokuvanteon kokonaisprosesseja sekä ohjauksen ammattialueen erityisosaamista avaavia opintoja.

Elokuvaohjaajan työhön perehdytään sekä tutustumalla ohjaajan työn osa-alueiden käsitteisiin ja traditioon että tutkimalla ja kokeilemalla uutta. Harjoitteet kasvavat opintojen edetessä yksittäisistä tilanteista ja kohtauksista kokonaisiksi lyhytelokuvateoksiksi. Elokuvaohjaajan tulee tuntea taiteellisia ilmaisukeinoja, tuotannollisia käytäntöjä, teknisiä välineitä sekä teoreettista käsitteistöä.

Koulutus perustuu käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, erikokoisissa ryhmissä työskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Elokuvaohjauksen opintoihin sisältyy yhteisiä opintokokonaisuuksia Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön koulutusohjelman kanssa sekä kurssi- ja työpajatyöskentelyä ammattinäyttelijöiden kanssa.

Elokuvaohjaajan tulee hallita lyhytelokuvan kokonaissuunnittelun prosessi ennakkosuunnittelusta ja tuotannon toteutukseen sekä jälkitöiden taiteelliseen johtamiseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy elokuvaohjauksen prosessin kaikkiin vaiheisiin ja elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön. Harjoitustuotannoissa opiskellaan elokuvaohjaamisen kokonaisprosessia ja käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja elokuvatuotannon eri vaiheissa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Elokuvataiteen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Elokuvaohjauksen opiskelijoille suositeltava sivuaine on audiovisuaalisen kerronnan ja dramaturgian sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan syventää osaamistaan jollakin elokuvaohjauksen osa-alueella kuten käsikirjoittamisessa, kuvauksessa, dokumentaarisessa elokuvassa, leikkauksessa tai animaatiossa.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisiin tapahtumiin kuten Göteborgin elokuvafestivaalin opiskelijatapahtumaan osallistuminen, vaihto-opiskelijat ja -opettajat ja vierailijat rikastuttavat opiskelija ymmärrystä alasta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Lisätietoja laitoksen tutkimusryhmistä tässä linkissä.

Uramahdollisuudet

Taiteen kandidaatiksi valmistunut elokuva- ja tv-ohjaaja kykenee toimimaan lyhytelokuvan, tv-elokuvan tai tv-sarjan ohjaajana ammattituotannoissa tai voi jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon (taiteen maisteri) johtavaan koulutukseen.

Elokuvaohjaajat työllistyvät suurimmaksi osaksi freelancer-työsuhteissa elokuva- ja tv-tuotannoissa. Elokuvaohjaajat soveltavat ammattitaitoaan myös kaupallisissa elokuva- ja videotuotannoissa, ja myös muissa kuin fiktiivisissä produktioissa.

Tutkimuksen painopisteet

Laitoksella tehtävä tutkimus lisää ymmärrystä elokuvan ilmaisukeinoista ja tuotantoprosessista. Käytäntölähtöinen tutkimusote perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen vuoropuheluun. Löydät lisää tietoa laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä seuraavasta linkistä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-laitos-elo

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Laitos tekee aktiivista yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry tekee aktiivista yhteistyötä ohjauksen linjan ja ohjausopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilla on mahdollista ottaa kursseja myös muista Aalto-kouluista. Teemme myös yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa (esimerkiksi Taideyliopisto).

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

men and women posing in black and white photo

Uutta aaltoa, radikaaleja aatteita ja kotimaisen elokuvan buumi — 60 vuotta suomalaista elokuvakoulutusta

Syksyllä 2019 juhlimme 60 vuoden kypsään ikään ehtinyttä suomalaista elokuvakoulutusta. Voimme luoda ylpeänä katseen historiaan ja todeta, että elokuvakoulutuksemme aloitettiin ensimmäisten joukossa Euroopassa, vuosia ennen muita Pohjoismaita. Mistä kaikki alkoi, missä ollaan nyt ja miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Uutiset
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2024

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: