Koulutustarjonta

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu - Elokuvataide, taiteen maisteri

Äänisuunnittelijana toteutat elokuva- ja televisiotuotannoissa keskeistä tehtävää, jossa luot elokuvan audiovisuaalista kokonaisuutta yhdessä tuotannon visuaalisen puolen kanssa. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineesta valmistuttuasi osaat ilmaista ideoitasi ja hyödyntää luovasti äänikerronnan uusia mahdollisuuksia. Opinnoissa perehdyt elokuvataiteeseen ja syvennyt äänen merkitykseen osana elokuvan kokonaiselämystä.
elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijoita taiteilijoiksi ja ammattilaisiksi, jotka toimivat äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä kaikilla elokuvan ja televisiotuotannon alueilla. Opiskelija oppii tuntemaan kattavasti oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä.

Pääaine on Suomen ainoa ja yksi Euroopan harvoista elokuvan äänisuunnittelun yliopistotason koulutuksista. Aalto-yliopiston elokuvakoulusta valmistuu arvostettuja alan osaajia.

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun opinnot avaavat sinulle tien jatkuvasti kehittyvälle taiteenalalle, jonka parissa voit toteuttaa monipuolisesti luovuuttasi ja erityisvahvuuksiasi!

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineesta valmistunut opiskelija

 • osoittaa syvällistä tietoa ja ymmärrystä äänisuunnittelusta elokuvissa, dokumentaarisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa 
 • tutkii luovaa potentiaaliaan ja kehittää henkilökohtaisen taiteellisen vision elokuvan äänisuunnittelussa 
 • ottaa aktiivisen roolin elokuvan äänisuunnittelijana taiteellisissa tuotannoissa 
 • kokeilee uusia konsepteja elokuvaäänen luomiseen sekä luo ja ehdottaa uudenlaisia luovia ideoita elokuvan äänisuunnitteluun 
 • hallitsee erilaisia ​​taiteellisia ja teknisiä prosesseja ja teknologioita elokuvan äänisuunnittelussa 
 • johtaa ja motivoi tiimiä, joka tekee yhteistyötä elokuvan äänimaailman luomisessa 
 • ymmärtää alan perinteitä ja nykysuuntauksia sekä antaa kriittistä ja luovaa panosta, joka laajentaa perinteisen elokuvaäänisuunnittelun rajoja 
 • pohtii aiempaa oppimistaan ja kehittää uusia työmenetelmiä 
 • osaa työskennellä luovana tiimin jäsenenä taiteellisissa tuotannoissa 
 • saavuttaa osaamisen, jolla opiskelija voi aloittaa elokuvan äänisuunnittelun jatko-opinnot.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä, ja tutkinnon voi suorittaa kokonaan englanniksi. Tutkinnon voi suorittaa myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun pääaineen maisterikoulutus koostuu pääaineen syventävistä opinnoista (60 op), vapaasti valittavista opinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 opintopisteen verran. Kursseilla opiskelija perehtyy elokuvataiteen teoriaan ja historiaan, kehittää yrittäjyys- ja työelämätaitoja sekä saa analyyttisiä ja tutkimuksellisia valmiuksia. Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 opintopisteen verran. Kursseilla opiskelija perehtyy elokuvataiteen teoriaan ja historiaan, kehittää yrittäjyys- ja työelämätaitoja sekä saa analyyttisiä ja tutkimuksellisia valmiuksia. Syventävissä pääaineopinnoissa opiskelija perehtyy laaja-alaisesti elokuvien äänisuunnittelun teemoihin, kuten tehosteäänitykseen, kuunnelmiin ja musiikkiin elokuvakerronnan välineinä.

Opetus kannustaa opiskelijaa itsensä toteuttamiseen ja perustuu pääosin käytännönläheiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, vertaisoppimiseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyö- ja johtamistaitoja.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Elokuvataiteen maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija voi suunnata osaamistaan omien kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti valinnaisten opintojen ja erilaisten harjoitustöiden avulla. Lisäksi osaamista voi laajentaa JOO-opinnoilla muissa korkeakouluissa, kuten Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Sibelius-Akatemiassa.

Kansainvälistyminen

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen verkostoitumiseen. Pääaine houkuttelee yliopistoon vuosittain ulkomaisia opiskelijoita, ja opetusta rikastuttavat kansainvälisesti arvostetut vierailevat opettajat. Vierailijoina on ollut muun muassa Nicolas Beckerin ja Martin Hernandezin kaltaisia pitkän linjan ammattilaisia.

Pääaineen opiskelija voi osallistua kansainvälisiin seminaareihin ja vierailuille, joilla hän voi syventää ymmärrystään äänisuunnittelijan ammatista ja verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa vaihto-ohjelmissa.

Kansainvälisessä Aalto-yliopistossa opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa valmiudet jatkaa tohtoriohjelmaan.

Uramahdollisuudet

Taiteen maisteriksi valmistunut elokuvaäänisuunnittelija kykenee toimimaan pitkissä näytelmä- ja dokumenttielokuvissa taiteellisesti vastaavissa tehtävissä sekä oman ryhmänsä johtajana.

Valmistuneet ammattilaiset työllistyvät tyypillisesti freelance-työsuhteissa ja yrittäjinä elokuva-, tv-, peli-, mainoselokuva- ja muissa av-tuotannoissa. Työtehtävät voivat sisältää äänisuunnittelua, äänittämistä, äänileikkausta ja miksaamista sekä äänitehosteiden tuottamista foley-artistina.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmasta: Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma | Aalto-yliopisto

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pääaineella on tiiviit yhteydet työelämään, ja se tekee yhteistyötä muun muassa Suomen johtavien elokuvaääniyritysten sekä Yleisradion kanssa.

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa valinnaisten opintojen kautta kursseja toisista Aallon kouluista tai suomalaisista yliopistoista, kuten Taideyliopistosta.

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet vuoden 2024 maisterihaussa

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti.

Lue lisää elokuvataiteen alasta

A woman dancing in front of a big building

Dokumenttielokuva tarjoaa syväsukelluksen radikaaliin luovuuteen

Aalto-yliopiston oma dokumenttielokuva tarkastelee luovaa ajattelua mahdollisimman monesta kulmasta. Prosessi vaati myös paljetteja ja streetdancea.

Uutiset
Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Hakukohteen edellyttämät hakudokumentit ja opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: