Koulutustarjonta

Elokuva- ja tv-lavastus - Elokuvataide, taiteen maisteri

HUOM! Päivitetään suomeksi syksyn 2022 aikana!

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.
Film Producing

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika alkaa 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Koulutuksen kuvaus

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta.

Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisterin opintojen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja vahvistaa erilaisen taustan omaavien opiskelijoiden osaamista ja suuntautumista elokuva- ja televisiolavastuksen alueella. Samalla tavoitteena on myös rohkaista opiskelijaa tuomaan esiin omaa näkemystään taiteellisen yhteistyön kokonaisuudessa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopinnoista valmistunut kykenee:

 • toimimaan lavastussuunnittelijana vaativissa elokuva- ja televisiotuotannoissa
 • hallitsemaan laajoja taiteellisia kokonaisuuksia
 • ohjaamaan ja motivoimaan suunnitelmia toteuttavaa työryhmää
 • syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan
 • laajentamaan osaamistaan alan kehityksen ja uusien vaatimusten myötä, (esimerkiksi digitaalinen lavastus, uudet elokuva ja tv-kerronnan muodot)
 • kehittämään uusia työskentelymuotoja kokeellisen ja tutkimuksellisen työskentelyn avulla
 • uudistamaan alaa yhdessä muiden elokuva/tv tuotannoissa toimivien taiteellisesti vastaavien kanssa
 • jatkamaan opintojaan taiteen tohtorin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Opetuskieli

Lavastustaiteen maisteriohjelman kieli on suomi. Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa merkittävä osa maisteriopinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriopintoihin kuuluu elokuva- ja tv-lavastuksen erityisalueisiin perehtymistä, lavastustaiteen käsitteellistä ajattelua kehittäviä tutkimuksellisia opintoja sekä taiteellista ilmaisua toteuttavia produktioita.

Jatko-opintoihin orientoivia tutkimuksellisia ja teoreettisia opintoja on mahdollista opiskella sekä elokuvataiteen että lavastustaiteen koulutusohjelmissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta lukuvuosille 2020-2022.

Suuntautumisvaihtoehdot

-

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa sekä osallistumaan kansainvälisiin opetustapahtumiin. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Merkittävä osa maisteriopinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelija voi valmistuttuaan hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa erityisesti elokuva- ja televisioalan lavastussuunnittelijaksi. Koulutuksen antaman osaamisen avulla ja sitä soveltaen on mahdollista toimia myös digitaalisen lavastussuunnittelun tehtävissä. Lisäksi elokuva- ja tv-lavastajan on myös mahdollista soveltaa osaamistaan muissa tilan ja kuvan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä, kuten esimerkiksi erilaisissa esittävien taiteiden tuotannoissa, konseptisuunnittelijana tai näyttelyiden ja messujen suunnittelijana.

Tutkintoon kuuluu 30 op vapaasti valittavia opintoja. Niiden avulla opiskelija voi rikastaa tutkintoaan oman suuntautumisensa mukaisesti tai syventää osaamistaan haluamallaan alueella.

Opiskelija voi myös hakeutua taiteen tohtorin tutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Tutkinnosta valmistuneet toimivat alalla monenlaisissa tehtävissä: lavastussuunnittelija, lavastaja, Art Director, Production Designer, konseptisuunnittelija, näyttelysuunnittelija, sisustussuunnittelija, tutkija, opettaja.

Tutkimuksen painopisteet

-

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

-

Haku maisterikoulutuksiin

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s programme in Film and Television - Production design will be evaluated based on the following criteria

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments.

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

To be able to study in our program in Production Design the applicant should have a basic understanding of the role and responsibilities of working as a Production Designer on the professional field. Previous experience on professional field of filmmaking, long features, short features, TV-drama or previous education to able to understand role and responsibilities working as a Production Designer.

 

For our majors Master´s program we are looking for students who have the basic know how of the technical work, group work, artistic planning and technical management related to the production designer’s profession- and of all of these in the different stages of the filmmaking process. 

 

Yet, it is possible to start in our MA-program even without actual previous BA-studies in any film school. But in that case, we are looking for a clear presentation of professional career, portfolio with working examples that needs to fulfill also artistic expectations.

 

Portfolio is required from all applicants to evaluate applicant’s experience and artistic insight to the Production designer’s studies or work.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

A bachelor’s degree completed in the field or equivalent knowledge and skills is a requirement for admission.’

To be able to study in our program in Production Design the applicant should have a basic understanding of a role and responsibilities of working as a Production Designer on the professional field.

 

The applicant should have a basic understanding of different phases of pre-production, filming and post-production. Chosen students should have at least basic education or experience of all of those fields, since in MA-level we focus to deepen the skills that the students have learned during their BA-studies or refine and enhance skills they  have acquired in their previous professional career.

 

Previous experience on professional field of filmmaking, long features, short features, TV-drama etc.

to able to understand role and responsibilities working as a Production Designer, which means knowledge or understanding different phases of pre-production, filming and post-production

 

Applicants without a previous degree or with a degree from another field are taken into account if applicant demonstrates a knowledge of the entity of film making and/or it´s practical processes in production design.

 

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

A letter of motivation explaining your reasons for applying to this area of specialisation and telling of your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, creative goals and other points relating to your work.

 

The motivation letter should contain a section in which you briefly describe what kind of work you anticipate doing in future.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other required knowledge/achievements

What we look for in an applicant/Admission requirements

CV that explains applicant's accurate status in presented works. To evaluate the role and experience in the field or during previous studies.

Method of demonstrating competence

CV

The study option does not consider recommendation letters.

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

During the interview phase we are checking the general understanding of the group work, film making processes and ability to analyse visual arts in general.

Method of demonstrating competence

Interview

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies
 • Suitability/Motivation letter
 • Other areas of competence

Only the applicants who are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria:

 • Suitability/Interview

During the interview phase we are checking the general understanding of the group work, filmmaking process and ability to analyse visual arts in general.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

The portfolio (single PDF file) is a showcase for the applicant’s artistic production. The portfolio should be a well-rounded and comprehensive display of your previous professional and/or artistic activity. You may present your work as drafts, technical drawings and/or photos.

The digital portfolio should be uploaded to the application system as a single PDF file before sending the application. The portfolio may consist in part of links to password protected or open video files (on Vimeo, YouTube, etc.). If protected, the password must be included in the portfolio. The works in the portfolio must be in the form of a list containing the work titles and/or themes, the production methods and materials as well as the size, format, year, and purpose of the productions and any working group members. The list must also specify when and where the works have been exhibited, performed or published.

Maximum size of the file is 1.0 GB. Name the file Portfolio-lastname-firstname.pdf.

Motivation letter

Write a letter of motivation of at most 4000 characters (approx. one A4 sheet) explaining your reasons for applying to this area of specialisation and telling of your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, creative goals and other points relating to your work.

The motivation letter should contain a section in which you briefly describe what kind of work you anticipate doing in future.

CV

Include with the application materials a CV containing your personal details, educational background, work experience and any exhibitions, publications, articles, awards, grants, study trips or positions of trust.

Applicants without a previous degree or with a degree from another field are taken into account.

The study option does not consider recommendation letters.

Language of application documents

Finnish (Swedish) or English.

Seuraa meitä somessa!

Contact information

ARTS Admissions

[email protected]

Hakuaika alkaa 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu