Koulutustarjonta

Elokuva- ja tv-lavastus - Elokuvataide, taiteen maisteri

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.
Film Producing

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta.

Koulutuksen tavoitteena on oman taiteellisen näkemyksen syventäminen, ammatillisen osaamisen laajentaminen ja/tai erikoistuminen sekä jatko-opintovalmiuksien antaminen. Tavoitteena on saavuttaa laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien lisäksi myös kykyä kehittää omaa alaa luovasti ja oma-aloitteisesti. Maisteriopiskelijalta edellytetään itsenäistä työskentelyä ja aktiivista roolia omien opintojen suunnittelussa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen maisteriopintojen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja vahvistaa erilaisen taustan omaavien opiskelijoiden osaamista ja suuntautumista elokuva- ja televisiolavastuksen alueella. Samalla tavoitteena on myös rohkaista opiskelijaa tuomaan esiin omaa näkemystään taiteellisen yhteistyön kokonaisuudessa.

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineopinnoista valmistunut kykenee:

• toimimaan lavastussuunnittelijana vaativissa elokuva- ja televisiotuotannoissa

• hallitsemaan laajoja taiteellisia kokonaisuuksia

• ohjaamaan ja motivoimaan suunnitelmia toteuttavaa työryhmää

• syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan

• laajentamaan osaamistaan alan kehityksen ja uusien vaatimusten myötä, (esimerkiksi digitaalinen lavastus, uudet elokuva- ja tv-kerronnan muodot)

• kehittämään uusia työskentelymuotoja kokeellisen ja tutkimuksellisen työskentelyn avulla

• uudistamaan alaa yhdessä muiden elokuva/tv tuotannoissa toimivien taiteellisesti vastaavien kanssa

• jatkamaan opintojaan taiteen tohtorin tutkintoon asti.

Opetuskieli

Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa merkittävä osa maisteriopinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriopintoihin kuuluu elokuva- ja tv-lavastuksen erityisalueisiin perehtymistä, lavastustaiteen käsitteellistä ajattelua kehittäviä tutkimuksellisia opintoja sekä taiteellista ilmaisua toteuttavia produktioita.

Elokuvataiteen maisteriohjelmassa on mahdollista opiskella jatko-opintoihin orientoivia tutkimuksellisia ja teoreettisia opintoja.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Opinto-opas 2022-2024.

Suuntautumisvaihtoehdot

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Se on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Lisäksi HOPS on hyödyllinen työkalu omien opintojen seurantaan. Parhaimmillaan HOPS näyttää, missä opiskelija on menossa opinnoissaan ja auttaa välitavoitteiden asettamisessa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa ja osallistumaan kansainvälisiin opetustapahtumiin. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Suuri osa maisteriopinnoista suoritetaan englanniksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa jatko-opintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla.

Lisätietoja tutkimusryhmistämme löytyy verkkosivuiltamme.

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa erityisesti elokuva- ja televisioalan lavastussuunnittelijaksi. Koulutuksen antaman osaamisen avulla ja sitä soveltaen on mahdollista toimia myös digitaalisen lavastussuunnittelun tehtävissä. Lisäksi elokuva- ja tv-lavastajan on myös mahdollista soveltaa osaamistaan muissa tilan ja kuvan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä, kuten esimerkiksi erilaisissa esittävien taiteiden tuotannoissa, konseptisuunnittelijana tai näyttelyiden ja messujen suunnittelijana.

Tutkintoon kuuluu 30 op vapaasti valittavia opintoja. Niiden avulla opiskelija voi täydentää tutkintoaan oman suuntautumisensa mukaisesti tai syventää osaamistaan haluamallaan alueella.

Ohjelmasta valmistuneet voivat toimia elokuva- ja tv-tuotantojen lavastuksesta vastaavalla osastolla (engl. art department) monenlaisilla lavastussuunnittelun alan nimikkeillä, kuten lavastussuunnittelija, apulaislavastaja ja rekvisitööri, ja tehdä monia lavastussuunnittelun alueen assistenttitason töitä.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen laitoksen tutkimus lisää ymmärrystä eri ilmaisu- ja tuotantotavoista. Sen edustama tutkimussuunta (käytäntölähtöinen tutkimus) perustuu teorian ja käytännön vuoropuheluun.

Lisätietoa laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä saat täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Laitos tekee läheistä yhteistyötä eri elokuva- ja tv-alan toimijoiden kanssa. Opiskelijat voivat suorittaa myös muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kursseja. Teemme yhteistyötä myös muiden yliopistojen, kuten Taideyliopiston, kanssa.

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

men and women posing in black and white photo

Uutta aaltoa, radikaaleja aatteita ja kotimaisen elokuvan buumi — 60 vuotta suomalaista elokuvakoulutusta

Syksyllä 2019 juhlimme 60 vuoden kypsään ikään ehtinyttä suomalaista elokuvakoulutusta. Voimme luoda ylpeänä katseen historiaan ja todeta, että elokuvakoulutuksemme aloitettiin ensimmäisten joukossa Euroopassa, vuosia ennen muita Pohjoismaita. Mistä kaikki alkoi, missä ollaan nyt ja miltä tulevaisuus vaikuttaa?

Uutiset

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset elokuvataiteen maisteriohjelman elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineeseen arvioidaan alla olevien arviointiperusteiden mukaisesti.

Vaihe I

Taiteellinen ja/tai muotoiluun liittyvä toiminta

Mitä arvioidaan?

Osoitukset taiteellisista ja/tai muotoilun alan tehtävistä.

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

 

Jotta hakija voi opiskella elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa, hänellä on oltava perustiedot lavastussuunnittelijan roolista ja tehtävistä ammattialalla. Aikaisempi kokemus elokuva-alalta, kokoillan elokuvat, lyhytelokuvat, TV-draama tai aiemmat opinnot, joiden pohjalta hakija ymmärtää lavastussuunnittelijan roolin ja vastuut.

Etsimme pääaineopiskelijoiksi henkilöitä, joilla on perustaidot tv- ja lavastussuunnitteluun liittyvästä teknisestä työstä, ryhmätyöstä, taiteellisesta suunnittelusta ja teknisestä johtamisesta elokuvanteon eri vaiheissa. 

Maisteriohjelmassa on silti mahdollista opiskella ilman aiempia elokuvataiteen kandidaattitason opintoja. Siinä tapauksessa kuitenkin odotamme hakijalta selkeää osoitusta ammatillisesta urasta sekä työnäytekansiota, joka täyttää myös taiteelliset odotukset.

Kaikkien hakijoiden on toimitettava työnäytekansio (portfolio), jonka pohjalta voidaan arvioida hakijan lavastustaiteen opintoihin ja lavastussuunnittelijan työhön liittyvää kokemusta ja taiteellista näkemystä.

Osaamisen osoittamisen tapa

Työnäytekansio (portfolio)

 

Aiempien opintojen soveltuvuus

Mitä arvioidaan?

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen vaatimuksiin.

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

 

Pääsyedellytyksenä on alalla suoritettu kandidaatin tutkinto tai siihen rinnastettavissa olevat tiedot ja taidot.

Jotta hakija voi opiskella elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa, hänellä on oltava perustiedot lavastussuunnittelijan roolista ja tehtävistä ammattialalla.

Hakijalla on oltava perustiedot esituotannon, kuvaamisen ja jälkituotannon eri vaiheista. Valituilla hakijoilla on oltava ainakin edellä mainittujen aiheiden peruskoulutus tai kokemusta niistä, sillä maisteritason opinnoissa keskitytään syventämään taitoja, jotka hakijat ovat jo hankkineet kandidaattitason opinnoissa tai hiomaan ja laajentamaan ammattiuran aikana saatuja taitoja.

Aikaisempi kokemus elokuva-alalta, kokoillan elokuvat, lyhytelokuvat, TV-draamat tai aiemmat opinnot, joiden pohjalta hakija ymmärtää lavastussuunnittelijan roolin ja vastuut ja ymmärtää esituotannon, kuvaamisen ja jälkituotannon eri vaiheet.

Ilman alan tutkintoa tai toisen alan tutkinnon perusteella hakevat voidaan ottaa huomioon, jos he osoittavat osaamisensa elokuvateon alalla ja/tai tietonsa tv- ja lavastustaiteen käytännön työstä.

 

Osaamisen osoittamisen tapa

Opintosuoritusote/-otteet, tutkintotodistukset

 

Soveltuvuus

Mitä arvioidaan?

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun / viestintätaidot

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

 

Motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi pyrit hakukohteeseen, ja kuvailet erityisiä kiinnostuksenkohteitasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevia tavoitteitasi ja odotuksiasi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, luovia tavoitteitasi ja muita töihisi liittyviä näkökohtia.

Motivaatiokirjeessä on oltava osio, jossa kerrot lyhyesti, millaisia töitä odotat tekeväsi tulevaisuudessa.

Osaamisen osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

Muu osaaminen

Mitä arvioidaan?

Työkokemus ja muu tarvittava tietämys/saavutukset

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

CV, josta ilmenee hakijan osuus esitettyjen työnäytteiden valmistamiseen. Hakijan tehtävät ja kokemus alalla tai aikaisempien opintojen aikana.

Osaamisen osoittamisen tapa

CV

Hakukohteessa ei huomioida suosituskirjeitä.

 

Vaihe II

Soveltuvuus

Mitä arvioidaan?

Hakijan tarkempi soveltuvuus hakukohteeseen, motivaatio ja sitoutuminen opiskeluun / viestintätaidot

Mitä toivomme hakijalta /valintaperusteet

Haastattelussa varmistamme hakijan yleistasoiset tiedot ryhmätyöstä ja elokuvanteon prosessista sekä hänen kykynsä analysoida visuaalisia taiteita yleisesti.

Osaamisen osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Arviointiprosessi

Hakijat arvioidaan aluksi Aalto-yliopiston yleisten hakukelpoisuusvaatimusten perusteella. Hakijat, jotka täyttävät maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti.

Yleiset hakukelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden valintaprosessi on kaksivaiheinen: 

Vaihe I

Ensimmäisessä vaiheessa hakijat arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

  • taiteellinen ja/tai muotoiluun liittyvä toiminta
  • aiempien opintojen soveltuvuus
  • soveltuvuus/motivaatiokirje
  • muu osaaminen

Valintaprosessin vaiheeseen II kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka arvioitiin parhaiksi ensimmäisessä vaiheessa. Hakijan on saatava vähintään 3 pistettä saadakseen kutsun toiseen vaiheeseen.

Vaihe II

Toisessa vaiheessa käytetään seuraavia arviointiperusteita:

  • soveltuvuus/haastattelu

Haastattelussa varmistamme hakijan yleistasoiset tiedot ryhmätyöstä ja elokuvanteon prosessista sekä hänen kykynsä analysoida visuaalisia taiteita yleisesti.

Toisen vaiheen arvioinnin jälkeen hakijoista valitaan parhaat vaiheiden I ja II kokonaistulosten perusteella.

Tarvittavat hakukohdekohtaiset dokumentit

Kaikkien hakijoiden on toimitettava Aalto-yliopiston verkkosivuilla luetellut hakudokumentit:https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin. Lisäksi tähän hakukohteeseen on toimitettava seuraavat hakukohdekohtaiset dokumentit:

Työnäytekansio (portfolio)

Työnäytekansiossa (toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona) hakija esittelee taiteellista tuotantoaan. Työnäytekansion tulee esitellä monipuolisesti ja kattavasti hakijan aikaisempi ammatillinen ja/tai taiteellinen toiminta. Töitä voi esitellä luonnoksina, teknisinä piirustuksina ja/tai valokuvina.

Lataa sähköinen portfolio yhtenä pdf-tiedostona hakujärjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä. Työnäytekansion osana voi olla linkkejä salasanasuojattuihin tai julkisiin videotiedostoihin (Vimeo, YouTube, jne.). Mahdollinen salasana on kerrottava työnäytekansiossa. Työnäytekansion työt tulee luetteloida. Luettelossa tulee mainita ainakin teoksen nimi ja/tai teema, tekotapa, materiaalit, koko, formaatti, vuosi, tarkoitus sekä mahdollinen muu työryhmä. Luettelosta tulee myös ilmetä, missä ja milloin teokset ovat olleet esillä, niitä on esitetty tai ne on julkaistu.

Tiedoston enimmäiskoko on 1,0 GB. Nimeä tiedosto seuraavasti: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf.

Motivaatiokirje

Kirjoita enintään 4000 merkin (noin yhden A4-liuskan) mittainen motivaatiokirje. Kerro, miksi pyrit hakukohteeseen, ja kuvaile erityisiä kiinnostuksenkohteitasi alalla sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia opintoja koskevia tavoitteitasi ja odotuksiasi. Kuvaile vahvuuksiasi, kiinnostuksenkohteitasi, luovia tavoitteitasi ja muita töihisi liittyviä näkökohtia.

Motivaatiokirjeessä on oltava osio, jossa kerrot lyhyesti, millaisia töitä odotat tekeväsi tulevaisuudessa.

CV

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus, mahdolliset näyttelyt, julkaisut ja artikkelit, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät.

Ilman alan tutkintoa tai toisen alan tutkinnon perusteella hakevat voidaan ottaa huomioon.

Hakukohteessa ei huomioida suosituskirjeitä.

Hakudokumenttien kieli

Suomi (ruotsi) tai englanti.

 

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu