Koulutustarjonta

Economics, Master of Science (Economics and Business Administration)

Economics-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet jäsentää ja ymmärtää maailmaa syvällisen taloustieteellisen osaamisen, vankkojen analyyttisten taitojen sekä laskenta- ja tietojenkäsittelytaitojen avulla. Ohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monimutkaisista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta ja innovoinnista, ja jotka haluavat ratkaista nämä haasteet analyyttisesti. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella Aalto-yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin ja Helsingin yliopiston muodostamassa Helsinki Graduate School of Economicsissa, jonka tavoitteena on kouluttaa maailmanluokan taloustieteilijöiden uusi sukupolvi.
School of Business Economics

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Asiantuntijat, joilla on vankka taloustieteellinen osaaminen yhdistettynä laskenta- ja tietojenkäsittelytaitoihin, ovat hyvin kysyttyjä. Economics-maisteriohjelma on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat lähestyä maailman erilaisia haasteita systemaattisesti ja empiirisesti. Miten kansainvälinen kauppa ja maahanmuutto vaikuttavat globaaliin eriarvoisuuteen? Miten voidaan rakentaa instituutioita, jotka kestävät talouskriisien kaltaiset iskut? Miten markkinat olisi suunniteltava, jotta ne kannustaisivat innovointiin? Economics-maisteriohjelma antaa sinulle valmiudet, joiden avulla ymmärrät mikro- ja makrotaloudellisten kysymysten väliset yhteydet ja erotat toisistaan syyt ja seuraukset sekä korrelaatiot. Economics-maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

  • perusteellinen tietämys talousteoriasta. Valmistuneet ymmärtävät syvällisesti modernia mikro- ja makrotaloustiedettä ja valikoituja taloustieteen alueita. He tulkitsevat nykymaailman ilmiöitä näiden teorioiden perusteella.
  • analyyttiset välineet monimutkaisten asioiden käsittelyyn. Valmistuneilla on ekonometriset ja matemaattiset analyysivälineet taloudellisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.
  • hyvät talousteoriaan perustuvat argumentointitaidot. Valmistuneet osaavat laatia suosituksia sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekoa varten ja analysoida eri menettelytapojen vaikutuksia.
  • kvantitatiiviset taidot tietojen tehokasta käyttöä varten. Valmistuneet käyttävät ja tulkitsevat taloudellista tietoa kriittisesti ja soveltavat tilastollisia menetelmiä yhteyksien tarkastelemiseen ja taloudellisten hypoteesien testaamiseen.
  • luottamus omiin viestintätaitoihin. Valmistuneet keskustelevat sujuvasti taloudellisista ilmiöistä sekä asiantuntijoiden että muiden kuin asiantuntijoiden kanssa.

Economics-maisteriohjelmasta valmistuneet kykenevät soveltamaan laajaa taloudellista asiantuntemustaan ja hyviä analyysitaitojaan erilaisissa organisaatiossa ja ympäristöissä.

Studying economics gave me the ability to scrutinize complex problems and to not accept things at face value.

Juuso Nisula, Business Analyst, Magenta Advisory by BearingPoint

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Economics-maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

  • pääaineopinnot (84 op), sisältäen pro gradu -tutkielman (30 op)
  • vapaavalintaiset opinnot (36 op)

Ohjelma on integroitu Helsinki Graduate School of Economicsiin. Näin ollen opiskelijat voivat suorittaa taloustieteen kursseja myös seuraavissa laitoksissa: Helsingin yliopiston taloustieteen yksikkö, Hanken Svenska handelshögskolanin rahoituksen ja kansantaloustieteen laitos ja Wider-instituutti eli YK:n yliopiston alainen World Institute for Development Economics Research.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Taloustieteen maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmassa on kolme pääainetta:

Economics

Economics-pääaine tarjoaa opiskelijalle syvän ymmärryksen modernista taloustieteestä ja tämän vaikutuksista maailman ilmiöihin. Pääaineen joustava rakenne mahdollistaa yksilöllisen opintosuunnitelman luomisen, joka yhdistää syventäviä opintoja taloustieteen erikoisaloittain analyyttisiin ja kvantitatiivisiin kursseihin, jotka luovat valmiudet haastaviin analyyttisiin tehtäviin. Taloustieteen pääaine antaa opiskelijalle valmiudet toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Research Master in Economics

Research Master -pääaineen ensisijainen tavoite on antaa opiskelijoille syvä ymmärrys talouden analyysiin. Pääaine edustaa erinomaista tieteellistä alan osaamista ja antaa valmiudet toimia haastavissa asiantuntijatehtävissä tutkimuksen-, hallinnon- ja kaupanalalta. Pääaineen syventävä tekninen luonne tarjoaa myös hyvän perustan tohtoriopinnoille ja muihin tutkimuspainotteisiin tehtäviin yhteiskunnassa.

Environmental and Energy Economics

Environmental and Energy Economics -pääaine keskittyy erityisesti ympäristö- ja energia-alojen markkinoihin ja politiikkaan. Pääaine tarjoaa opiskelijalle taidot toimia laaja-alaisesti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston kauppatieteiden professorit ovat kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita, jotka ovat työskennelleet maailman parhaimpiin kuuluvissa yliopistoissa. Economics-maisteriohjelman opiskelijat saavat kansainvälisesti tunnustetun pätevyyden ja tietämyksen, joka luo hyvän pohjan kansainväliselle uralle tai akateemisen työn jatkamiselle johtavissa kansainvälisissä yliopistoissa. Osana opintojaan opiskelijalla on mahdollisuus viettää lukukausi ulkomailla yhdessä Aalto-yliopiston kumppaniyliopistoista, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. Heistä tulee osa Aallon monimuotoista yhteisöä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden heihin tutustumiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorinkoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Economics-maisteriohjelmasta valmistuneet ovat päteviä toimimaan laajaa taloudellista asiantuntemusta ja vahvoja analyyttisiä taitoja vaativissa tehtävissä riippumatta siitä, luovatko he uraa yliopistossa, yksityisellä tai julkisella sektorilla vai kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Vastavalmistuneet työskentelevät muun muassa analyytikkoina, konsultteina, neuvonantajina, poliittisina päättäjinä ja tutkijoina.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Economics-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Kauppakorkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Taloustieteen laitoksen sivuilta: https://www.aalto.fi/fi/taloustieteen-laitos

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Economics are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Tutustu meihin paremmin!

Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

Kauppakorkeakoulu

Teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitos tarjoaa kattavan näkemyksen talouksien toiminnasta ja yritysten toimintaympäristöstä.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulu

[email protected] / [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: