Koulutustarjonta

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.
Aalto ARTS

Tutkinto:

Taiteen tohtori, tekniikan tohtori (arkkitehtuuri)

Hakuaika:

1.3.2021 – 22.3.2021

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Seuraava haku aukeaa maaliskuussa 2021. Jatkuva haku on auki niille, joilla on Aalto-yliopiston kautta tuleva rahoitus opinnoille.

Koulutuksen tavoitteet

Tohtorinkoulutus antaa tohtorikoulutettavalle valmiudet akateemiselle uralle korkeasti koulutettuna tutkijana ja yhä useammin myös monipuoliset valmiudet erilaisiin uravaihtoehtoihin vaativissa asiantuntijatehtävissä tiedeyhteisön ulkopuolella tai yrittäjänä.

Koulutus toteutetaan monitieteellisessä kansainvälisessä tiedeyhteisössä erilaisia koulutus- ja oppimismuotoja käyttäen. Tohtorikoulutettavan taidot kehittyvät korkeatasoisessa oman alan osaamista ja yleisiä työelämätaitoja kehittävässä ja verkostoitumista painottavassa koulutuksessa.

Tutkinnon rakenne

  1. Väitöskirja
  2. Yleiset tutkijankoulutusopinnot
  3. Tutkimusalan opinnot

Opintojen sisältö

Tohtorin tutkintoon johtavat opinnot eroavat monella tapaa aiemmista korkeakouluopinnoista. Tohtorin tutkinto muodostuu opinnoista ja tutkimuksesta, jotka johtavat väitöskirjaan. On tärkeää, että tutkimussuunnitelmasi tuo jonkin uuden tai erilaisen näkökulman, on hyvin rajattu ja realistinen toteuttaa sekä osoittaa tutkimusalueen tuntemusta.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on pääasiallisesti englanti, mutta tutkintokieli voi olla myös suomi tai ruotsi riippuen siitä millä kielellä opinnäyte tehdään.

Opintojen rahoitus

Jatko-opiskelijoiden pääasiallisia rahoitusvaihtoehtoja ovat: tohtorikoulutettavan toimi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, henkilökohtaiset apurahat, erilaiset tutkimushankkeet sekä yleinen opintotuki.

Arvioi realistisesti omia voimavarojasi: miten rahoitat opintosi ja miten paljon voit varata niille aikaa?

Täyspäiväisesti suoritettuna opinnot vievät noin neljä vuotta, ja tohtorikoulutettavan tulee aktiivisesti ja itsenäisesti hankkia rahoitusta tälle ajalle. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitokset voivat tarjota rahoitusta vain osalla tohtorikoulutettavistaan ja useimmiten vain muutamaksi vuodeksi. Tohtorikoulutettavan tuleekin tutustua erilaisiin rahoituslähteisiin ja pyrkiä hakemaan rahoitusta jo ennen opintojen alkua. Rahoitusta voi hakea niin jatko-opintojen aikaisiin elinkustannuksiin kuin tutkimussuunnitelmaasi mahdollisesti sisältyvien taiteellisten osien toteuttamiseen. Rahoitusta tarjoavat mm. erilaiset säätiöt, ks. lisää Opintojen rahoitus.

Tietyin edellytyksin jatko-opintoihin on mahdollista saada myös opintotukea.

Apurahat

Aalto-yliopisto myöntää kannustusstipendejä tohtorikoulutettaville seuraavien periaatteiden mukaan. Stipendejä myönnetään niille opiskelijoille, joilla stipendin saamisen ehdot ovat täyttyneet 1.1.2014 jälkeen. Stipendejä ei myönnetä takautuvasti. Rehtorin 15.12.2016 tekemällä päätöksellä stipendijärjestelmä jatkuu sellaisenaan vuoden 2021 loppuun asti.

Valintaohjeet 2021

Valinta taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmaan järjestetään vuosittain maaliskuussa. Opinnot alkavat syyskuussa.

Lukuvuoden 2020-2021 noudatamme erityisjärjestelyitä COVID-19 pandemian vuoksi, lisätietoa sivulla https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta. Järjestelyt voivat muuttua pitkin vuotta pandemiatilanteen ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Henkilökuntamme työskentelee pääsääntöisesti etänä.

Valinnan aikataulut, kevät 2021

Haku aukeaa ma 1.3.2021 klo 9.00
Haku sulkeutuu ma 22.3.2021 klo 15.00
Hakijan tulee seurata asiansa käsittelyä sähköisessä valintajärjestelmässä.
Toinen vaihe valikoiduille hakijoille huhti-toukokuussa
Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 10.6.2021

Lisäksi päätoimisiin jatko-opintoihin on jatkuva haku niille hakijoille, joilla on vahvistettu rahoitus tohtoriopinnoille Aalto-yliopistosta vähintään yhdeksälle kuukaudelle. Muut päätoimiset hakijat hakevat maaliskuun hakukierroksella. Samat vaatimukset (mm. hakukelpoisuudesta ja kielitaidon osoittamisesta) koskevat hakijoita jatkuvassa haussa ja he saavat henkilökohtaiset hakuohjeet Aalto-yliopiston vahvistettua heidän rahoituksensa. Palkallisista tohtorikoulutettavan paikoista ilmoitetaan Aalto-yliopiston sivulla https://www.aalto.fi/fi/avoimet-tyopaikat.

Miten voin hakea?

Miten haen?

Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin opintoihin on 1.-22.3.2021 (klo 15.00 Suomen aikaa). Hakemus kostuu sähköisestä hakulomakkeesta, johon liitetään vaadittavat hakudokumentit PDF-muodossa.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalla on oltava yhden Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelman virallisen kielen (suomi, ruotsi, englanti) mukainen kielitaito, joka on tarvittaessa osoitettava erikseen kielitestillä. Kielitestituloksen tulee täyttää Aalto-yliopiston asettamat vähimmäisvaatimukset. Hakija itse valitsee, minkä kielen (suomi, ruotsi, englanti) kielitaidon hän osoittaa hakiessaan.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Hakemus kostuu sähköisestä hakulomakkeesta, johon liitetään vaadittavat hakudokumentit PDF-muodossa.

Skannaa alkuperäiset liitteet huolellisesti ja tallenna ne värillisinä PDF-muodossa. Skannaa liitteet oikein päin siten, että vaakasuora liite näkyy vaakasuorassa ja pystysuora liite pystysuorassa. Nimeä liitteet kuten alla ohjeistetaan (esim. Opintosuoritusote-sukunimi-etunimi). Liitteet tulee lisätä hakulomakkeelle erikseen kullekin liitteelle varattuun kohtaan.

Valintatulokset

Rahoitus ja voimavarat

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse [email protected]

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitokset

Arkkitehtuurin laitos

Koulutamme ammattilaisia suunnittelemaan ihmislähtöisiä ympäristöjä.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Taiteen laitos

Taide, taidekasvatus ja tutkimus.

light colored artwork presenting exposures of a middle-aged body

Median laitos

Median laitos on noin 500 opiskelijan ja 80 henkilökunnan jäsenen muodostama akateeminen yhteisö.

Media Lab Demo Day

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO)

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO) on Suomen ainoa yliopistotasoinen elokuvakoulu.

unto_rautio_aalto_unt0540

Muotoilun laitos

Muotoilun laitoksella tutkimus, taide, koulutus ja yritysyhteistyö muodostavat vahvan osaamisen muotoilun tutkimuksessa ja koulutuksessa.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Seuraava haku aukeaa maaliskuussa 2021. Jatkuva haku on auki niille, joilla on Aalto-yliopiston kautta tuleva rahoitus opinnoille.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu