Koulutustarjonta

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.
Aalto ARTS

Tutkinto:

Taiteen tohtori, tekniikan tohtori (arkkitehtuuri)

Hakuaika:

2.3.2020 – 23.3.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Seuraava haku aukeaa maaliskuussa 2021. Jatkuva haku on auki niille, joilla on Aalto-yliopiston kautta tuleva rahoitus opinnoille.

Koulutuksen tavoitteet

Tohtorinkoulutus antaa tohtorikoulutettavalle valmiudet akateemiselle uralle korkeasti koulutettuna tutkijana ja yhä useammin myös monipuoliset valmiudet erilaisiin uravaihtoehtoihin vaativissa asiantuntijatehtävissä tiedeyhteisön ulkopuolella tai yrittäjänä.

Koulutus toteutetaan monitieteellisessä kansainvälisessä tiedeyhteisössä erilaisia koulutus- ja oppimismuotoja käyttäen. Tohtorikoulutettavan taidot kehittyvät korkeatasoisessa oman alan osaamista ja yleisiä työelämätaitoja kehittävässä ja verkostoitumista painottavassa koulutuksessa.

Tohtoriopintojen vaihe Lisätietoja opintojen vaiheesta
Aloitus (1. vuoden tohtorikoulutettava)
Opinnot (1-3. vuoden tohtorikoulutettava)
Lopetus (4. vuoden tohtorikoulutettava)

Tutkinnon rakenne

  1. Väitöskirja
  2. Yleiset tutkijankoulutusopinnot
  3. Tutkimusalan opinnot

Mahdolliset täydentävät opinnot (10-20 ECTS): Täydentäviä opintoja edellytetään yleensä niiltä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet

  1. Taideteollisen korkeakoulun aikaisemman loppututkinnon (A 203/94). Opinnot voivat olla kieliopintoja tai alaan liittyviä opintoja; tai
  2. jonkun muun korkeakoulun ylemmän tutkinnon. Opinnot voivat olla alaan liittyviä käytännön opintoja tai taiteen ja muotoilun historia- ja teoria-aineita.

Tohtorikoulutettava sopii tarpeellisista opinnoista ja niiden laajuudesta vastuuprofessorin kanssa opintojen alkaessa.

Opintojen sisältö

Tohtorin tutkintoon johtavat opinnot eroavat monella tapaa aiemmista korkeakouluopinnoista. Tohtorin tutkinto muodostuu opinnoista ja tutkimuksesta, jotka johtavat väitöskirjaan.

Hakiessasi sinun tulee esittää tutkimussuunnitelma, joka sisältää myös suunnitelman vaadittujen opintojen (60 ECTS) suorittamisesta. Tavanomaisesti opinnoista noin puolet koostuu kursseista ja puolet itsenäisistä opintosuorituksista. Tohtorin opinnot voi suorittaa hyvin monella eri tavalla, joten tohtorinkoulutettavan tulee olla valmis selvittämään erilaisia vaihtoehtoja itsenäisesti.

On tärkeää, että tutkimussuunnitelmasi tuo jonkin uuden tai erilaisen näkökulman, on hyvin rajattu ja realistinen toteuttaa sekä osoittaa tutkimusalueen tuntemusta.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on pääasiallisesti englanti, mutta tutkintokieli voi olla myös suomi tai ruotsi riippuen siitä kummalla kielellä opinnäyte tehdään.

Kansainvälisyys osana opintoja

Aalto-yliopisto pyrkii kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Aalto-yliopiston tohtorinkoulutusta ja yhteisohjausjärjestelyt ovat yksi tapa tehdä yhteistyötä. Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa kahden yliopiston välisessä yhteisohjauksessa, mikäli yhteisohjaus perustuu aitoon tieteelliseen yhteistyöhön, tuo työlle lisäarvoa ja nostaa tutkimuksen laatua.

Opintojen rahoitus

Jatko-opiskelijoiden pääasiallisia rahoitusvaihtoehtoja ovat: tohtorikoulutettavan toimi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, henkilökohtaiset apurahat, erilaiset tutkimushankkeet sekä yleinen opintotuki.

Arvioi realistisesti omia voimavarojasi: miten rahoitat opintosi ja miten paljon voit varata niille aikaa?

Täyspäiväisesti suoritettuna opinnot vievät noin neljä vuotta, ja tohtorikoulutettavan tulee aktiivisesti ja itsenäisesti hankkia rahoitusta tälle ajalle. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitokset voivat tarjota rahoitusta vain osalla tohtorikoulutettavistaan ja useimmiten vain muutamaksi vuodeksi. Tohtorikoulutettavan tuleekin tutustua erilaisiin rahoituslähteisiin ja pyrkiä hakemaan rahoitusta jo ennen opintojen alkua. Rahoitusta voi hakea niin jatko-opintojen aikaisiin elinkustannuksiin kuin tutkimussuunnitelmaasi mahdollisesti sisältyvien taiteellisten osien toteuttamiseen. Rahoitusta tarjoavat mm. erilaiset säätiöt, ks. lisää Opintojen rahoitus.

Tietyin edellytyksin jatko-opintoihin on mahdollista saada myös opintotukea.

Tohtorikoulutettavan toimi

Laitokset voivat tarjota tohtorikoulutettavan toimeen perustuvaa työsuhdetta vain harvoille tohtorikoulutettaville. Tohtorikoulutettavan toimeen palkatun tulee edistää opintojaan ja väitöskirjaansa sekä suorittaa tutkimusryhmän vetäjän ja/tai laitosjohtajan kanssa erikseen sovittavia tehtäviä. Työsuhde voidaan yleensä tarjota alle neljäksi vuodeksi. Avoimista tohtorikoulutettavan paikoista ilmoitetaan Aalto-yliopiston Avoimet työpaikat -verkkosivulla. Usein paikat eivät ole auki samaan aikaan kuin tohtoriohjelman opiskelijavalinnat. Palkallisista paikoista kiinnostuneiden tulee jättää erilliset hakemukset tohtoriohjelman opiskelijavalintoihin ja mahdolliseen palkalliseen työpaikkaan. Kaikkiin kysymyksiin palkallisista työpaikoista vastaavat professorit ja HR-henkilökunta.

Tohtoriopintoihin voi hakea opintotukea Kelasta, jos tukikuukausia on jäljellä (http://www.kela.fi).

Jos rahoitusta ei saa täyspäiväisiä tohtoriopintoja varten tai opintojen suorittamista suunnitellaan osa-aikaisesti työuran ohella, kannataa pohtia miten ajankäyttöä, toimeentulon turvaamista ja henkilökohtaisten voimavarojen riittämistä. Suuri osa tohtoriopinnoista tehdään itsenäisesti, mutta tarjolla olevat kurssit vaativat pääsääntöisesti paikalla oloa.

Tohtorikoulutettaville tarjolla olevat kurssit tukevat taitojesi kehittymistä tutkijana ja seminaareihin osallistumalla olet osa akateemista yhteisöä. Tohtorikoulutettavalla on mahdollisuus viedä tieteellistä ja taiteellista osaamista eteenpäin ja luoda uutta. Löydä oma juttusi ja tavoittele sitä rohkeasti!

Henkilökohtaiset apurahat

Tohtorikoulutettavien yksi yleisimmistä rahoitusvaihtoehdoista ovat henkilökohtaiset apurahat kansallisilta ja kansainvälisiltä säätiöiltä tai muilta tahoilta. Apurahoilla voi rahoittaa osaprojekteja (esim. tutkijaliikkuvuutta, konferenssimatkoja, jne.) tai pidempiä ajanjaksoja tutkinnon suorittamiseen (tutkija-apurahat). Apurahojen hakuilmoituksista löytyvät tarkemmat hakuun liittyvät ohjeistukset. Aalto-yliopiston Stipendit ja apurahat sivu (Into) sisältää myös linkkejä apurahojen hakuportaaleihin ja lisätietoja tutkimushankerahoituksesta.

Aurora-tietokannan (www.aurora-tietokanta.fi) kautta löytyy myös kattavasti tietoa rahoitushauista.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun apuraha

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa kirjoilla olevat opiskelijat sekä henkilökunnan jäsenet voivat hakea apurahaa esim. konferensseihin osallistumiseen, näyttelykuluihin tai matkakustannuksiin. Apuraha ei korvaa palkkakuluja, palkkioita, päivärahoja tai elinkustannuksia.

Lisätietoa: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun apuraha - Aalto ARTS Scholarships (Into)

Tutkimushankkeet

Osa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorikoulutettavista työskentelee tutkimushankkeissa, jotka liittyvät heidän tutkimusalueeseensa. Suurimpia ulkopuolisia tutkimuksen rahoittajia Aalto ARTSissa ovat Suomen Akatemia ja Tekes.

Apurahat

Aalto-yliopisto myöntää kannustusstipendejä tohtorikoulutettaville seuraavien periaatteiden mukaan. Stipendejä myönnetään niille opiskelijoille, joilla stipendin saamisen ehdot ovat täyttyneet 1.1.2014 jälkeen. Stipendejä ei myönnetä takautuvasti. Rehtorin 15.12.2016 tekemällä päätöksellä stipendijärjestelmä jatkuu sellaisenaan vuoden 2021 loppuun asti.

Näin haet meille

Valinta taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmaan järjestetään vuosittain maaliskuussa. Opinnot alkavat syyskuussa.

Seuraava hakukierros järjestetään maaliskuussa 2021. Päätoimisiin jatko-opintoihin on jatkuva haku.

Vain hakijat, joilla on Aalto-yliopiston vahvistama rahoitus vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi tohtoriopintoja varten, voivat hakea jatkuvassa haussa. Muut päätoimiset hakijat hakevat maaliskuun hakukierroksella. Palkallisista tohtorikoulutettavan paikoista ilmoitetaan Aalto-yliopiston sivulla https://www.aalto.fi/fi/avoimet-tyopaikat. Jatkuvasta hausta kiinnostuneiden tulee ensin hakea ja saada palkallinen paikka ennen kuin he voivat hakea opinto-oikeutta tohtoriopintoihin.

Samat vaatimukset hakukelpoisuudesta ja kielitaidon osoittamisesta koskevat hakijoita jatkuvassa haussa ja heiltä vaaditaan samat hakemusliitteet kuin maaliskuun haussa hakevilta.

Hae täyttämällä sähköinen hakulomake eAge-järjestelmässä ja liitä mukaan vaaditut liitteet PDF-muodossa Lisätiedot alla valikossa. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lue hakukelpoisuutta, valintaprosessia ja vaadittuja dokumenttejä koskevat tiedot tarkkaan ennen hakemuksen täyttämistä.

Suomen hallituksen purkaessa vaiheittain rajoituksiaan myös Aalto avaa asteittain kampustaan. Siksi monia linjauksia on päivitetty, katso tarkemmat tiedot verkkosivulta https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta (jos linkki ei aukea, kopioi osoite selaimeen). Linjauksia voidaan tarkastella uudelleen pandemiatilanteen muuttuessa tai viranomaisten ohjeistusten niin vaatiessa

Henkilöstö on siirtynyt myös etätoimintaan, minkä vuoksi tulee varautua siihen, että hakupapereiden käsittelyssä ja opiskeluoikeuksien myöntämisessä voi kestää odotettua pidempään.

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse [email protected]

 

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Aalto-yliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina kauppatieteiden, taiteen ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Hakeminen Aalto-yliopiston tohtorinkoulutukseen tapahtuu suoraan tohtoriohjelmiin.

Haku tohtoriohjelmiin
OtaNano

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitokset

Arkkitehtuurin laitos

Koulutamme ammattilaisia suunnittelemaan ihmislähtöisiä ympäristöjä.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Taiteen laitos

Taide, taidekasvatus ja tutkimus.

light colored artwork presenting exposures of a middle-aged body

Median laitos

Median laitos on noin 500 opiskelijan ja 80 henkilökunnan jäsenen muodostama akateeminen yhteisö.

Media Lab Demo Day

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO)

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO) on Suomen ainoa yliopistotasoinen elokuvakoulu.

unto_rautio_aalto_unt0540

Muotoilun laitos

Muotoilun laitoksella tutkimus, taide, koulutus ja yritysyhteistyö muodostavat vahvan osaamisen muotoilun tutkimuksessa ja koulutuksessa.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Seuraava haku aukeaa maaliskuussa 2021. Jatkuva haku on auki niille, joilla on Aalto-yliopiston kautta tuleva rahoitus opinnoille.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu