Koulutustarjonta

Creative Sustainability, Master of Arts (Art and Design)

Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) -maisteriohjelma tarjoaa monitieteisen oppimisalustan, jossa yhdistyvät muotoilu, kauppatieteet sekä materiaali- ja kemiantekniikka. Kestävyys on yhä tärkeämpi muotoilunäkökulma, koska muotoilijoiden odotetaan edistävän innovatiivisia ratkaisuja ja tutkivan kriittisesti kestävyysongelmien eri osa-alueita. Creative Sustainability -maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää aktiivisesti kestävyyttä hyödyntämällä luovia muotoilukäytäntöjä.
Creative sustainability students studying

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) -maisteriohjelma tarjoaa monitieteisen oppimisalustan, jossa yhdistyvät muotoilu, kauppatieteet sekä materiaali- ja kemiantekniikka. Kestävyys on yhä tärkeämpi muotoilunäkökulma, koska muotoilijoiden odotetaan edistävän innovatiivisia ratkaisuja ja tutkivan kriittisesti kestävyysongelmien eri osa-alueita. Creative Sustainability -maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet edistää aktiivisesti kestävyyttä hyödyntämällä luovia muotoilukäytäntöjä.

Monimutkaiset kestävyyshaasteet kuten ilmastokriisit, luontokato sekä köyhyys ja eriarvoisuus edellyttävät uusia ajattelutapoja ja taitoja. Niihin kuuluu systeeminen näkemys planeetastamme sekä kyky työskennellä eri alojen ja eri kulttuureista kotoisin olevien ammattilaisten kanssa. Kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi vaaditaan monitasoisia ratkaisuja, joihin osallistuu monia sidosryhmiä, joilla on usein keskenään kilpailevia intressejä. Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijalle valmiudet vastata näihin haasteisiin antamalla hänelle monitieteisen ja kansainvälisen koulutuksen liiketalouden, muotoilun, kemiantekniikan ja materiaalitieteen aloilla.

Creative Sustainability -maisteriohjelma tuo yhteen opiskelijoita, joilla on palo kehittää kokonaisvaltaisia ratkaisuja, työskennellä monitieteisissä tiimeissä ja haastaa itseään käytännön oppimistehtävin. Ohjelman nimessä oleva sana creative eli luova kertoo siitä, että ohjelmassa keskitytään tuoreisiin, holistisiin ja kehitteillä oleviin innovaatioihin ja kauaskantoisiin, vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. CS-opinnoissa uusin tietämys kestävän kehityksen ympäristö- ja talousulottuvuuksista ja sosiokulttuurisista tekijöistä yhdistyy käytännön oppimiseen kumppaniorganisaatioiden kanssa toteutettavien projektien kautta.

Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä kemian tekniikan korkeakoulu. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kautta CS-ohjelmaan tulevat opiskelijat suorittavat taiteen maisterin[PJ1] tutkinnon. Osana muotoilun laitoksen opetustarjontaa CS-maisteriohjelma tarjoaa opiskelijalle taitoja ja tietoja, joilla hän pystyy edistämään kestävää kehitystä laajana yhteiskunnallisena muutosprosessina.

Opetuskieli

Creative Sustainability -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, kauppakorkeakoulu ja kemian tekniikan korkeakoulu. Kaksivuotisen CS-ohjelman opintojen laajuus on 120 opintopistettä, mikä koostuu kaikille yhteisistä pakollisista Creative Sustainability -opinnoista, pakollisista muotoilun opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytteestä. CS-ohjelmassa suositaan pedagogista lähestymistapaa, jossa yhdistellään opetusta, tutkimusta ja ongelmalähtöistä oppimista ja ne kaikki ovat kytköksissä käytännön tuloksiin. Jokainen opiskelija opiskelee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisia aiheita. Opintosuunnitelmaan voi sisällyttää opintoja myös muista yliopistoista tai muita Aallossa tarjolla olevia opintokokonaisuuksia. Lisätietoja kurssitarjonnasta on saatavilla ohjelman verkkosivuilla.

Opinto-opas 2022-2024

Master's Programme in Creative Sustainability

Suuntautumisvaihtoehdot

Creative Sustainability -ohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joihin jokaiseen on erillinen opiskelijavalinta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, kauppakorkeakoulu ja kemian tekniikan korkeakoulu vastaavat kukin yhdestä suuntautumisvaihtoehdosta.

Kansainvälistyminen

CS-ohjelma on aidosti kansainvälinen. Se tarjoaa monimuotoisen ympäristön, jossa opiskelija opiskelee samanmielisen, kannustavan ja erittäin motivoituneen opiskelija- ja opettajakunnan kanssa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijavaihtosopimusten ansiosta opiskelija voi lähteä myös opiskelijavaihtoon muihin yliopistoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä kestävän kehityksen asiantuntijoina monenlaisissa organisaatioissa – myös sellaisissa, joiden strategisena visiona on muutos kohti kestävyyttä. Opiskelijat voivat rakentaa itselleen erilaisia ammatillisia profiileja, joissa painottuvat esimerkiksi tutkimustaidot tai käytännön johtamistaidot, muotoiluosaaminen ja tekniset taidot eri ympäristöissä.

Muotoilulla ratkaistaan kestävän kehityksen innovoinnin uusia haasteita. Haasteisiin on mahdollista vastata CS-ohjelmasta saatavilla taidoilla erikoistumisen ja monitieteisen työn avulla. CS-ohjelmasta valmistuneet ovat tulevaisuuteen katsovien työnantajien silmissä haluttuja työntekijöitä sekä Suomessa että ulkomailla. Heillä on myös valmiudet suunnata akateemiselle uralle tai ryhtyä itsenäisiksi yrittäjiksi.

Aalto University's Creative Sustainability studies prepare the students to work as sustainability experts in a wide range of organizations

Tutkimuksen painopisteet

Creative Sustainability -opinnot perustuvat seuraavien alojen tutkimukseen: kestävän kehityksen suunnittelu (Design for Sustainability, DfS), kestävä kulutus, kestävyyttä edistävä innovaatiotoiminta ja kestävyyden johtaminen sekä uusien materiaalien ja kiertotalouden tutkimus.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

CS-ohjelma on suunniteltu erityisesti edistämään alojen välistä yhteistyötä. Aalto-yliopisto tunnetaan muutenkin yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

CS-ohjelman pedagoginen lähestymistapa perustuu todellisten haasteiden ratkaisemiseen, ja opiskelijoille tarjoutuukin opintojen aikana runsaasti tilaisuuksia toimia ja verkostoitua kestävyysteemojen parissa työskentelevien sidosryhmien ja organisaatioiden kanssa.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) -maisteriohjelmaan arvioidaan alla olevien arviointiperusteiden mukaisesti.

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa
Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

Insights from studying collaborative MA programmes (Part 1/2) | Aalto Blogs (ulkoinen linkki)

Michael kertoo opiskelukokemuksistaan Creative Sustainability and International Design Business Management -ohjelmissa.

Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

Insights from studying collaborative MA programmes (Part 2/2) | Aalto Blogs (ulkoinen linkki)

Michael kertoo opiskelukokemuksistaan Creative Sustainability and International Design Business Management -ohjelmissa.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: