Teaching and learning

Sisu har ersatt Oodi som kärndatasystem för undervisning och studier vid Aalto

Från och med den 16 augusti 2021 görs alla kursanmälningar via Sisus individuella studieplan.

Sisu är ett nytt kärndatasystem för undervisning och studier, och har nu ersatt Oodi-systemet. Under läsåret 2020–2021 har studerande redan använt Sisu för att skapa sina individuella studieplaner (ISP). Från och med 9.8 är endast Sisu i bruk, och Oodi arkiveras. 

Kontaktuppgifter  

Var hittar jag mer information?  

Nuvarande studerande  

Nya studerande  

  • Välkommen till Aalto-gemenskapen (into.aalto.fi)  
  • Ta emot din studieplats (into.aalto.fi)
  • Obs! Vissa nya studerande kan aktivera sina Aalto-användarkonton först från och med tis 10.8.2021: studerande som har fått en studieplats i augusti och studerande som har försökt aktivera sitt användarkonto men fått ett felmeddelande på grund av ett ogiltigt telefonnummer och/eller e -postadress. Korrigering av felaktig information i Sisu måste först begäras från studerandeservicen, varefter Aalto-användarkontot kan aktiveras. Läs mer.

För studerande som har ansökt om examensbetyg via Sisu

  • Behandlingen av ansökningar om utexaminering som gjorts sommaren 2021 dröjer på grund av att studieregistersystemet har bytts ut. Ansökningarna behandlas så snart som möjligt. Om FPA har begärt information om din utexaminering kan du begära tilläggstid för handläggningen av ditt ärende. Förklara för FPA att fördröjningen inte beror på dig utan på att studieregistersystemet vid Aalto-universitetet har bytts ut.

Undervisningspersonal

Tjänster och öppettider

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: