Studera vid Aalto

GMAT och GRE-testet

Nivåtestet Graduate Management Admission Test (GMAT) eller Graduate Records Examination (GRE) är obligatoriskt för de som söker till ansökningsalternativ inom området för ekonomi i antagningsgrupp 2, förutom för de som söker till Yritysjuridiikka (företagsjuridik).
Aalto University School of Business students

Antagningsgrupper

I antagningen till ansökningsalternativen vid handelshögskolan delas de sökande in i två antagningsgrupper på basis av behörighetsgivande examen (lägre högskoleexamen).

 1. Antagningsgrupp 1: lägre universitetsexamen (kandidatexamen) avlagd i Finland.
  De finländska universiteten listas på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.
 2. Antagningsgrupp 2: lägre yrkeshögskoleexamen avlagd i Finland eller lägre högskoleexamen avlagd utomlands.

Det är inte möjligt att söka till en magisterutbildning på basis av en högre högskoleexamen. Om du har avlagt andra högskoleexamina utöver lägre högskoleexamen kan du ange en av dessa på ansökningsblanketten.

Minimikrav för testresultat

I tabellen nedan anges minimigränserna för resultat i GMAT- eller GRE testet enligt ansökningsalternativ:

Program Antagningsgrupp 1 Antagningsgrupp 2
    GMAT GMAT Focus Edition GRE
Accounting Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
Business Analytics Krävs inte 600 555 v 157 / q 158
Creative Sustainability – MSc in Economics and Business Administration Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
Economics Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
Finance Krävs inte 650 595 v 160 / q 161
Global Management Krävs inte 600 555 v 157 / q 158
Information and Service Management Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
International Design Business Management – MSc in Economics and Business Administration Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
Marketing Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
People Management and Organizational Development Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
Strategic Management in a Changing World Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
Sustainable Entrepreneurship Krävs inte 550 515 v 154 / q 155
Yritysjuridiikka (Företagsjuridik, endast på finska) Krävs inte Krävs inte Krävs inte Krävs inte

GRE testet: v = Verbal Reasoning score, q = Quantitative Reasoning score

 • GMAT: Endast Total Score beaktas i antagningen. Total Score bildas av delarna Quantitative Section och Verbal Section. Delarna Analytical Writing Assessment och Integrated Reasoning beaktas inte.
  Se mer information om GMAT på testorganisationens webbplats (www.mba.com):GMAT
 • GMAT Focus Edition: GMAT Focus Edition resultatet består av resultatet i alla tre delar av testet. Se mer information om GMAT Focus Edition på testorganisationens webbplats (www.mba.com):GMAT
 • GRE: Test som godkänns är GRE General Test och GRE Revised General Test. Testet GRE Subject Test godkänns inte. I GRE-testet beaktas endast Verbal Reasoning Score och Quantitative Reasoning Score. Analytical Writing beaktas inte i antagningen.
  Se mer information om GRE på testorganisationens webbplats (www.ets.org/gre):GRE

Aalto-universitetet accepterar även GMAT™ Online exam och GRE® General Test at home.

GMAT, GMAT Focus Edition och GRE väger lika tungt i magisteransökan och inget av testen ger större fördel för den sökande.

GMAT/GRE är inte ett språktest och kan inte ersätta ett språktest.

Testresultatets giltighet

Resultat från GMAT och GRE är giltiga i fem år från och med datumet för testet.
I ansökningsomgången 2024 ska datumet för testet vara 30.11.2018 eller senare för att det ska godkännas.

Inlämning av testresultat

Det officiella testresultatet ska inkomma till Aalto-universitetet direkt från testorganisationen senast 9.1.2024.

Testet ska göras i god tid. Kontrollera med testorganisationen hur lång tid det tar att få det officiella resultatet. En inofficiell testrapport som lämnas in av den sökande själv godkänns inte. Testtiderna kan fyllas när ansökningstiden närmar sig. Det är den sökandes ansvar att boka in testet i god tid.

Om GMAT- eller GRE-resultatet inte inkommer inom tidsfristen eller om resultatet ligger under minimigränsen avslås ansökan.

GMAT och GMAT Focus Edition

 • Den officiella testrapporten ska skickas i elektronisk from direkt från testorganisationen till Aalto-universitetets handelshögskola. Den sökande väljer i samband med testet till vilka högskolor testresultatet ska skickas. Testresultatet ska skickas till Aalto-universitetets handelshögskola med läroanstaltskoden C1N-9F-85 (MSc Degree Programs).

  Om du har gjort GMAT testet tidigare och resultatet inte har skickats till Aalto-universitetet kan du be testorganisationen skicka ditt officiella testresultat med koden för Aalto-universitetets handelshögskola.

  Se mer information om GMAT på testorganisationens webbplats:GMAT (www.mba.com).
 • Ansökningsblanketten för magisteransökan innehåller följande frågor angående GMAT-testet: testdatum, Total Score och ditt GMAT-ID-nummer.

GRE

 • Den officiella testrapporten ska inkomma i elektronisk from direkt från testorganisationen. Aalto-universitetets rapportkod för GRE-testet är 7364.

  Om du har gjort testet tidigare och resultatet inte har skickats till Aalto-universitetet kan du be testorganisationen skicka ditt testresultat till Aalto-universitetet (”Additional Score Report”).

  Se mer information om GRE på testorganisationens webbplats: GRE (www.ets.org/gre).
 • Ansökningsblanketten för magisteransökan innehåller följande frågor angående GRE-testet: testdatum, resultat för ”Verbal Reasoning” och ”Quantitative Reasoning” och ditt registreringsnummer (Registration Number) för GRE-testet.

Vanliga frågor

Students in front of School of Business

Anvisningarna för ansökan

Se mer information om ansökan till magisterutbildning, obligatoriska bilagor och tidtabell på sidan:

Ansökan till magisterutbildning

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: