Opiskelu Aallossa

GMAT ja GRE testit

Maisterihaussa Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -tasotesti on pakollinen kauppatieteellisen alan hakukohteisiin valintaryhmässä 2 lukuun ottamatta yritysjuridiikan hakukohdetta. Finance hakukohteessa GMAT- tai GRE -tasotesti on pakollinen kummassakin valintaryhmässä.
Aalto University School of Business students

Valintaryhmät

Kauppakorkeakoulun hakukohteisiin on kaksi valintaryhmää. Hakukelpoisuuden antava tutkinto, eli alempi korkeakoulututkinto, määrittää kummassa valintaryhmässä hakija hakee.

 1. VALINTARYHMÄ 1: suomalainen alempi yliopistotutkinto (kandidaatin tutkinto)
  Suomalaiset yliopistot on listattu Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.
 2. VALINTARYHMÄ 2: suomalainen alempi ammattikorkeakoulututkinto tai ulkomainen alempi korkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto eivät ole hakukelpoisuuden antavia tutkintoja. Mahdollisen ylemmän tutkinnon voi ilmoittaa lisätietona hakulomakkeella, valintaryhmä määräytyy alemman korkeakoulututkinnon mukaan. Kaikista hakulomakkeella ilmoitetuista opinnoista tulee toimittaa vaaditut hakuliitteet.

Testitulos

Hakukohdekohtaiset GMAT-testin vähimmäistulosrajat:

Ohjelma Valintaryhmä 1 Valintaryhmä 2
Accounting Ei vaadita 550
Business Analytics Ei vaadita 600
Creative Sustainability – MSc in Economics and Business Administration Ei vaadita 550
Economics Ei vaadita 550
Finance 650 650
Global Management Ei vaadita 600
Information and Service Management Ei vaadita 550
International Design Business Management – MSc in Economics and Business Administration Ei vaadita 550
Marketing Ei vaadita 550
People Management and Organizational Development Ei vaadita 550
Strategic Management in a Changing World Ei vaadita 550
Yritysjuridiikka Ei vaadita Ei vaadita

 

Graduate Records Examination (GRE) -testituloksen on vastattava vaadittua GMAT-tulosta.

GMAT-tulosta vastaava GRE-tulos määritellään testinjärjestäjä ETS:n (Educational Testing Service) tulosten vertailutyökalunmukaisesti (www.ets.org/gre): GRE Comparison Tool for Business Schools

GMAT- ja GRE-tasotestit ovat samanarvoisia maisterihaussa eli toisen suorittamista ei katsota toista paremmaksi.

Testituloksen voimassaolo

GMAT- ja GRE-tulokset ovat voimassa viisi vuotta testin suorituspäivämäärästä ja 2022 valinnassa vanhin hyväksyttävä testipäivä on 1.12.2016.

Testituloksen toimittaminen

Virallisen testituloksen tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä 10.1.2022 mennessä. Testi tulee tehdä riittävän aikaisin. Virallisten tulosten toimittamiseen kuluva aika tulee varmistaa testinjärjestäjältä. Hakijan toimittamaa epävirallista testiraporttia ei hyväksytä. Testiajat voivat täyttyä lähempänä hakuaikaa ja on hakijan vastuulla varata testiaika hyvissä ajoin.

Mikäli GMAT/GRE-testitulos ei saavu määräpäivään mennessä tai tulos on alle rajan, hakemusta ei käsitellä.

GMAT/GRE-tasotesti ei ole kielitesti, joten kielitestiä ei voi korvata GMAT/GRE-testillä.

 • GMAT: Virallisen testiraportin tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle. Testiraportit vastaanotetaan testinjärjestäjältä sähköisesti. Hakija valitsee testitilaisuudessa korkeakoulut, joihin tulokset lähetetään. Testitulos tulee lähettää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppilaitoskoodilla C1N-9F-85 (MSc Degree Programs).

  Jos olet tehnyt testin aiemmin eikä tulosta ole lähetetty Aalto-yliopistoon, pyydä testiorganisaatiota lähettämään viralliset testituloksesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodilla.

  Vain Total Score huomioidaan valinnassa. Total Score muodostuu osioista Quantitative Section ja Verbal Section, eivätkä osiot Analytical Writing Assessment ja Integrated Reasoning vaikuta tulokseen. Lisätietoa GMAT-testistä löydät testinjärjestäjän kotisivulta (www.mba.com): GMAT

 • GRE: Hyväksyttäviä testejä ovat GRE General Test ja GRE Revised General Test. Testiä GRE Subject Test ei hyväksytä. Virallinen testiraportti tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta. Testiraportit vastaanotetaan sähköisesti testinjärjestäjältä. GRE-testin raportointikoodi Aalto-yliopistoon on 7364.

  Mikäli olet tehnyt testin jo aiemmin eikä testitulosta ole lähetetty Aalto-yliopistoon, pyydä testinjärjestäjää lähettämään raportti Aalto-yliopistoon (”Additional Score Report”).

  GRE-testistä huomioidaan vain Verbal Reasoning Score ja Quantitative Reasoning Score. Lisätietoa GRE-testistä löydät testinjärjestäjän sivuilta (www.ets.org/gre): GRE

 • HUOM! Aalto-yliopisto hyväksyy myös GMAT™ Online exam -testin sekä GRE® General Test at home -testin.

Usein kysytyt kysymykset

Students in front of School of Business

Hakuohjeet

Lisätietoa maisteriohjelmiin hakemisesta, vaadituista hakuliitteistä ja aikataulun löydät sivulta:

Haku maisterikoulutuksiin

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu