Opiskelu Aallossa

GMAT ja GRE testit

Maisterihaussa Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -tasotesti on pakollinen kauppatieteellisen alan hakukohteisiin valintaryhmässä 2 lukuun ottamatta yritysjuridiikan hakukohdetta.
Aalto University School of Business students

Valintaryhmät

Kauppakorkeakoulun hakukohteisiin on kaksi valintaryhmää.
Hakukelpoisuuden antava tutkinto, eli alempi korkeakoulututkinto, määrittää kummassa valintaryhmässä haet.

 1. VALINTARYHMÄ 1: suomalainen alempi yliopistotutkinto (kandidaatin tutkinto)
  Suomalaiset yliopistot on listattu Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.
 2. VALINTARYHMÄ 2: suomalainen alempi ammattikorkeakoulututkinto tai ulkomainen alempi korkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto eivät ole hakukelpoisuuden antavia tutkintoja. Mahdollisen ylemmän tutkinnon voi ilmoittaa hakulomakkeella (Muu korkeakoulututkinto -kohdassa), mutta valintaryhmä määräytyy alemman korkeakoulututkinnon mukaan.

Testitulosten vähimmäisvaatimukset

Hakukohdekohtaiset GMAT-testin vähimmäistulosrajat:

Ohjelma Valintaryhmä 1 Valintaryhmä 2
    GMAT GMAT Focus Edition GRE
Accounting Ei vaadita 550 515 154 v / 155 q
Business Analytics Ei vaadita 600 555 157 v / 158 q
Creative Sustainability – MSc in Economics and Business Administration Ei vaadita 550 515 154 v /155 q
Economics Ei vaadita 550 515 154 v /155 q
Finance Ei vaadita 650 595 160 v /161 q
Global Management Ei vaadita 600 555 157 v /  158 q
Information and Service Management Ei vaadita 550 515 154 v /155 q
International Design Business Management – MSc in Economics and Business Administration Ei vaadita 550 515 154 v /155 q
Marketing Ei vaadita 550 515 154 v /155 q
People Management and Organizational Development Ei vaadita 550 515 154 v /155 q
Strategic Management in a Changing World Ei vaadita 550 515 154 v /155 q
Sustainable entrepreneurship Ei vaadita 550 515 154 v /155 q
Yritysjuridiikka Ei vaadita Ei vaadita Ei vaadita Ei vaadita

GMAT-, GMAT Focus Edition- ja GRE-tasotestit ovat samanarvoisia maisterihaussa eli yhtä suorittamista ei katsota toista paremmaksi.

Testituloksen voimassaolo

GMAT- ja GRE-tulokset ovat voimassa viisi vuotta testin suorituspäivämäärästä ja 2024 valinnassa vanhin hyväksyttävä testipäivä on 30.11.2018.

Testituloksen toimittaminen

Virallisen testituloksen tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä 9.1.2024 mennessä.

Testi tulee tehdä riittävän aikaisin. Virallisten tulosten toimittamiseen kuluva aika tulee varmistaa testinjärjestäjältä. Hakijan toimittamaa epävirallista testiraporttia ei hyväksytä. Testiajat voivat täyttyä lähempänä hakuaikaa ja on hakijan vastuulla varata testiaika hyvissä ajoin.

Mikäli GMAT/GRE-testitulos ei saavu määräpäivään mennessä tai tulos on alle rajan, hakemus hylätään.

GMAT/GRE-tasotesti ei ole kielitesti, joten kielitestiä ei voi korvata GMAT/GRE-testillä.

 • GMAT: Virallisen testiraportin tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle. Testiraportit vastaanotetaan testinjärjestäjältä sähköisesti. Hakija valitsee testitilaisuudessa korkeakoulut, joihin tulokset lähetetään. Testitulos täytyy lähettää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppilaitoskoodilla C1N-9F-85 (MSc Degree Programs).

  Jos olet tehnyt testin aiemmin eikä tulosta ole lähetetty Aalto-yliopistoon, pyydä testiorganisaatiota lähettämään viralliset testituloksesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodilla.

  Vain Total Score huomioidaan valinnassa. Total Score muodostuu osioista Quantitative Section ja Verbal Section, eivätkä osiot Analytical Writing Assessment ja Integrated Reasoning vaikuta tulokseen. Lisätietoa GMAT-testistä löydät testinjärjestäjän kotisivulta (www.mba.com): GMAT
 • GMAT Focus Edition: Virallisen testiraportin tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle. Testiraportit vastaanotetaan testinjärjestäjältä sähköisesti. Hakija valitsee testitilaisuudessa korkeakoulut, joihin tulokset lähetetään. Testitulos täytyy lähettää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppilaitoskoodilla C1N-9F-85 (MSc Degree Programs).

  GMAT

 • GRE: Hyväksyttäviä testejä ovat GRE General Test ja GRE Revised General Test.
  Testiä GRE Subject Test ei hyväksytä. Virallinen testiraportti tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta. Testiraportit vastaanotetaan sähköisesti testinjärjestäjältä.
  GRE-testin raportointikoodi Aalto-yliopistoon on 7364.

  Mikäli olet tehnyt testin jo aiemmin eikä testitulosta ole lähetetty Aalto-yliopistoon, pyydä testinjärjestäjää lähettämään raportti Aalto-yliopistoon (”Additional Score Report”).

  GRE-testistä huomioidaan vain Verbal Reasoning Score ja Quantitative Reasoning Score. Lisätietoa GRE-testistä löydät testinjärjestäjän sivuilta (www.ets.org/gre): GRE
 • HUOM! Aalto-yliopisto hyväksyy myös GMAT™ Online exam -testin sekä GRE® General Test at home -testin.

Usein kysytyt kysymykset

Students in front of School of Business

Hakuohjeet

Lisätietoa maisteriohjelmiin hakemisesta, vaadituista hakuliitteistä ja aikataulun löydät sivulta:

Haku maisterikoulutuksiin

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: