Opiskelu Aallossa

GMAT ja GRE testit

Maisterihaussa Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -tasotesti on pakollinen kauppatieteellisen alan hakukohteisiin valintaryhmässä 2 lukuun ottamatta yritysjuridiikan hakukohdetta.
Aalto University School of Business students

Valintaryhmät

Kauppakorkeakoulun hakukohteisiin on kaksi valintaryhmää.
Hakukelpoisuuden antava tutkinto, eli alempi korkeakoulututkinto, määrittää kummassa valintaryhmässä haet.

 1. VALINTARYHMÄ 1: suomalainen alempi yliopistotutkinto (kandidaatin tutkinto)
  Suomalaiset yliopistot on listattu Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.
 2. VALINTARYHMÄ 2: suomalainen alempi ammattikorkeakoulututkinto tai ulkomainen alempi korkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto eivät ole hakukelpoisuuden antavia tutkintoja. Mahdollisen ylemmän tutkinnon voi ilmoittaa hakulomakkeella (Muu korkeakoulututkinto -kohdassa), mutta valintaryhmä määräytyy alemman korkeakoulututkinnon mukaan.

Valintaryhmässä 2 GMAT- tai GRE-tasotesti on pakollinen kauppatieteellisen alan hakukohteisiin poislukien Yritysjuridiikan hakukohteeseen.

Testitulosten vähimmäisvaatimukset

Hakukohdekohtaiset GMAT ja GRE -testien vähimmäistulosrajat:

Ohjelma Valintaryhmä 1 Valintaryhmä 2
    GMAT GMAT Focus Edition GRE
Accounting Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
Business Analytics Ei vaadita 600 555 V 157 / Q 158
Creative Sustainability – MSc in Economics and Business Administration Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
Economics Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
Finance Ei vaadita 650 595 V 160 / Q 161
Global Management Ei vaadita 600 555 V 157 / Q 158
Information and Service Management Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
International Design Business Management – MSc in Economics and Business Administration Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
Marketing Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
People Management and Organizational Development Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
Strategic Management in a Changing World Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
Sustainable Entrepreneurship Ei vaadita 550 515 V 154 / Q 155
Yritysjuridiikka Ei vaadita Ei vaadita Ei vaadita Ei vaadita

GRE testitulokset: V = Verbal Reasoning score, Q = Quantitative Reasoning score

 • GMAT: Vain Total Score huomioidaan valinnassa. Total Score muodostuu osioista Quantitative Section ja Verbal Section. Osiot Analytical Writing Assessment ja Integrated Reasoning eivät vaikuta kokonaistulokseen eikä niitä huomioida valinnassa. 
  Lisätietoa GMAT-testistä löydät testinjärjestäjän kotisivulta (www.mba.com): GMAT
 • GMAT Focus Edition: GMAT Focus Edition tulos koostuu testin kaikkien kolmen osion tuloksista. 
  Lisätietoa GMAT Focus Edition -testistä löydät testinjärjestäjän kotisivulta (www.mba.com): GMAT
 • GRE: Hyväksyttäviä testejä ovat GRE General Test ja GRE Revised General Test. Testiä GRE Subject Test ei hyväksytä. GRE-testistä huomioidaan vain Verbal Reasoning Score ja Quantitative Reasoning Score. Analytical Writing osiolla ei ole merkitystä valinnassa. 
  Lisätietoa GRE-testistä löydät testinjärjestäjän sivuilta (www.ets.org/gre): GRE

Aalto-yliopisto hyväksyy myös GMAT™ Online exam -testin sekä GRE® General Test at home -testin.

GMAT-, GMAT Focus Edition- ja GRE-tasotestit ovat samanarvoisia maisterihaussa eli jonkin testin suorittamista ei katsota toista paremmaksi.

GMAT/GRE-tasotesti ei ole kielitesti, joten kielitestiä ei voi korvata GMAT/GRE-testillä.

Testituloksen voimassaolo

GMAT- ja GRE-tulokset ovat voimassa viisi vuotta testin suorituspäivästä. 

2024 valinnassa vanhin hyväksyttävä testipäivä on 30.11.2018.

Testituloksen toimittaminen

Virallisen testituloksen täytyy saapua Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä 9.1.2024 mennessä.

Tee testi riittävän aikaisin. Varmista virallisten tulosten toimittamiseen kuluva aika testinjärjestäjältä. Hakijan toimittamaa epävirallista testiraporttia ei hyväksytä. Testiajat voivat täyttyä lähempänä hakuaikaa ja on hakijan vastuulla varata testiaika hyvissä ajoin.

Jos GMAT- tai GRE-testitulos ei saavu määräpäivään mennessä tai tulos on alle rajan, hakemus hylätään.

GMAT ja GMAT Focus Edition

 • Virallisen testiraportin täytyy saapua suoraan testiorganisaatiolta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle. Testiraportit vastaanotetaan testinjärjestäjältä sähköisesti. Voit valita testitilaisuudessa korkeakoulut, joihin tulokset lähetetään. Testitulos täytyy lähettää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppilaitoskoodilla C1N-9F-85 (MSc Degree Programs).

  Jos olet tehnyt GMAT-testin aiemmin eikä tulosta ole lähetetty Aalto-yliopistoon, pyydä testiorganisaatiota lähettämään viralliset testituloksesi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodilla. 

  Lisätietoa GMAT-testeistä löydät testinjärjestäjän kotisivulta (www.mba.com):
  GMAT

 • Maisterihaun hakulomakkeella kysytään GMAT-testisi testipäivä, Total Score ja GMAT ID -numerosi.

GRE

 • Virallinen testiraportti täytyy saapua suoraan testiorganisaatiolta. Testiraportit vastaanotetaan sähköisesti testinjärjestäjältä.
  GRE-testin raportointikoodi Aalto-yliopistoon on 7364.

  Jos olet tehnyt testin jo aiemmin eikä testitulosta ole lähetetty Aalto-yliopistoon, pyydä testinjärjestäjää lähettämään raportti Aalto-yliopistoon (”Additional Score Report”).

  Lisätietoa GRE-testistä löydät testinjärjestäjän sivuilta (www.ets.org/gre): GRE
 • Maisterihaun hakulomakkeella kysytään GRE-testin testipäivä, Verbal Reasoning -tulos ja Quantitative Reasoning -tulos sekä GRE-testisi rekisteröintinumero (Registration Number).

Usein kysytyt kysymykset

Students in front of School of Business

Hakuohjeet

Lisätietoa maisteriohjelmiin hakemisesta, vaadituista hakuliitteistä ja aikataulun löydät sivulta:

Haku maisterikoulutuksiin

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: