Studera vid Aalto

Ansökning till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Ansökningen till Bachelor’s Programme in Design –kandidatprogram på engelska ordnas 7.-20.1.2021. Ansökningen angår studierna som börjar under hösten 2021. De sökande väljs för att avlägga både kandidat- och magisterexamen.
students-design-shop-installation

Urvalets tidtabell

Ansökan till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogram ordnas en gång i året.

Urvalets tidtabell 2021

17.12.2020 Förhandsuppgifterna publiceras
7.1.2021 kl. 8.00 Ansökningstid börjar
20.1.2021 kl. 15.00

Ansökningstid går ut

27.1.2021 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för förhandsuppgifterna (alla sökande)

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar skyldighet att betala läsårsavgifter (alla sökande)

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2021 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2021)

Sista inlämningsdag för språktestresultaten

18.3.2021

Information skickas till de sökandena som klarat sig vidare via förhandsuppgifterna

Urvalsprovuppgifterna skickas till de sökande som gått vidare

1.4.2021 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för urvalsprovuppgifterna

7.4.2021 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet eller de slutliga vitsorden (sökande som avlägger IB-, EB- eller DIA-/RP-examen under våren 2021 ska lämna in dokument som bevisar senaste vitsord, t.ex. predicted grades)

3.5.2021 Intervjuinbjudningarna skickas till de sökande senast
10.-14.5.2021 Intervjuer

4.6.2021

Resultaten publiceras senast

18.6.2021

Examen som bevisar behörighet måste vara avlagt senast (sökande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen under våren 2021)

16.7.2021 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats
16.7.2021 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg  eller de slutliga vitsorden (sökande som under våren 2021 avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier)
2.8.2021 kl. 15.00 Antagning från reservplatser upphör
September 2021 Studierna inleds med introduktion för nya studerande

Vem kan söka?

Alla sökande bör uppfylla krav på allmän behörighet till högskolestudier. Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB)
 • European Baccalaureate-examen (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) eller Reifeprüfung-examen (RP) i Finland
 • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier
 • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • Advanced International Certificate of Education-examen (AICE) 

Dessutom är också de sökande behöriga:

 • som har beviljats studierätt för högskoleexamen i Finland
 • som har avlagt en högskoleexamen i Finland eller har avlagt en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

Ansökningsalternativ och kvoter

Inom Aalto universitetets konstnärliga område finns det bara ett kandidatprogram där man studerar på engelska. I vårens 2021 ansökan tas 26 nya studerande in till Bachelor’s Programme in Design -kandidatprogrammet.

Mera information om programmet (aalto.fi)Utbildning i Studieinfo (studieinfo.fi)

Obs! I vårens 2021 ansökningar kan du söka till högst ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto Universitetet. Ifall du ansöker till det engelskspråkiga Design-kandidatprogrammet, kan du inte söka till de finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativen inom Aalto Universitetets konstnärliga område i vårens andra gemensamma ansökan. Valet av ansökningsalternativ är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens slut.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos engelskspråkiga kandidatprogram ordnas en gang om året via den nationella Studieinfo-tjänsten. Där hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

Studieinfo.fi

Obs! I vårens 2021 ansökningar kan du söka till högst ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto Universitetet. Ifall du ansöker till det engelskspråkiga Design-kandidatprogrammet, kan du inte söka till de finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativen inom Aalto Universitetets konstnärliga område i vårens andra gemensamma ansökan. Valet av ansökningsalternativ är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens slut.

Vänligen notera att du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (Bestämmelsen om en högskoleplats).

Mera information gällande bestämmelsen om en högskoleplats (studieinfo.fi)

Urvalet

Urvalet till Bachelor’s Programme in Design är mångfasig. Urvalet görs på basis av förhandsuppgifterna och urvalsprovsuppgifterna som den sökande har lämnat in samt intervjun.

Förhandsuppgifterna bedöms som godkänt/underkänt. Endast de sökande, vars förhandsuppgifter är godkända inbjuds till övriga skeden av urvalet. Förhandsuppgifterna av de sökande, vars förhandsuppgifter har bedömts godkända, kommer att bedöms på en skala 0-30. Urvalsprovsuppgifterna bedöms på en skala 0-30 och intervjun på en skala 0-40. Det betyder att det högsta totalpoängantalet är 100 poäng. De sökande rangordnas på basis av totalpoängen från förhandsuppgifterna, urvalsprovsuppgifterna och intervjun. Efter varje skede kan sökanden bli utgallrade.

Ansökan och dess bilagor

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten inom följande deadlines. Alla sökande måste bevisa allmän behörighet för högskolestudier med bilagor som bevisar behörighet.

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten i Studieinfo, helst som PDF filer. Efter du har skickat din ansökan får du en bekräftelse meddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan logga in till Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom de bilaga specifika deadlines. Du kan se de bilaga specifika deadlines nedan och i ansökningsblanketten.

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

Språkkrav

Bachelor’s Programme in Design -kandidatprogrammets undervisning ordnas på engelska. Alla sökande bör därför bevisa tillräckliga språkkunskaper i engelska. Den sökande, som inte kan bevisa sina språkkunskaper, kan inte bli vald till programmet.

Språkkunskaperna kan bevisas med vitsordet i engelska i en finländsk studentexamen eller i en internationell studentexamen (IB-, EB- eller DIA-/RP-examen) eller med ett officiellt språktestresultat.

En enskild språktest behövs inte, ifall den sökande har fått sin skolbildning i grundskolan, gymnasiet eller yrkesskola eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU/EES land, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Dessa sökande bör bevisa sina språkkunskaper i engelska genom att lämna in sitt examensintyg. Ifall skolbildningen har avlagts i EU/EES eller Schweiz, bör undervisningsspråket anges på examensintyget eller på ett annat officiellt dokument från institutionen i fråga.

 • Ifall den examen som befriar den sökande från språktestet är samma examen som ger hen behörighet att ansöka, och den examen slutförs under våren 2021, bör dokumenten lämnas in före 27.1.2021.
 • Ifall den examen som befriar den sökande från språktestet är en annan examen (än den som ger hen behörighet att ansöka), bör den examen vara fullständigt slutförd och examensintyget inlämnat före 27.1.2021.

Observera, att när du bevisar dina språkkunskaper med ett officiellt språktest, bör det officiella testresultatet vara Ansökningsservicen tillhanda senast 27.1.2021 kl. 15.00.

Engelska språkkunskaper kan bevisas på följande sätt

Andra test än de som är listade nedan godkänns inte. Om en sökande har flera testresultat beaktas det officiella testresultat som är bäst, förutsatt att resultatet är giltigt och inkommer inom tidsfristen. Det går inte att kombinera resultat från olika testgånger (till exempel TOEFL MyBest scores accepteras inte).

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland uppbäras läsårsavgifter från studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

Resultaten av antagningen till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet publiceras via Studieinfo-servicen senast 4.6.2021. Du kan se antagningsresultatet genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten. Utöver det skickar per e-post ett elektroniskt resultatsbrev till alla sökande. Ifall du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten, var god och vänta på att resultatbrevet kommer.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

Ansökningsalternativ

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Bachelor's Programme in Design

The Aalto School of Arts, Design and Architecture is one of the most prestigious design schools in the world and the leading design school in Northern Europe. The Bachelor’s Programme in Design prepares students for designing future products, services and systems in a creative and critical manner. Design as a concept is no longer linked to purely physical objects but digital experiences and abstract concepts as well, enhancing its power to shape the world. Thus, students are given the freedom to define themselves as designers, each finding their own ways of working and direction when exploring problems, developing solutions and forming opportunities. After completing their diverse bachelor studies, students are admitted the right to continue their studies in one of the five Master’s Programmes available.

Utbildningsutbud
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat