Studera vid Aalto

Ansökning till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Observera: Den här sidan uppdateras för 2023 och kan visa föråldrad information. Vänligen kolla sidan igen den 27 september 2022.

Ansökningen till Bachelor’s Programme in Design –kandidatprogram på engelska ordnas 4.-18.1.2023. Ansökningen angår studierna som börjar under hösten 2023. De sökande väljs för att avlägga både kandidat- och magisterexamen.
students-design-shop-installation

Urvalets tidtabell

Ansökan till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogram ordnas en gång i året under vårens första gemensamma ansökan till högskolor.

Urvalets tidtabell 2023

14.12.2022 Förhandsuppgifterna publiceras
4.1.2023 kl. 8.00 Ansökningstid börjar
18.1.2023 kl. 15.00

Ansökningstid går ut

25.1.2023 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för förhandsuppgifterna (alla sökande)

OCH

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar skyldighet att betala läsårsavgifter (alla sökande)

OCH

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2023 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2023)

OCH

Sista inlämningsdag för språktestresultaten

16.3.2023

Information skickas till de sökandena som klarat sig vidare via förhandsuppgifterna

Urvalsprovuppgifterna skickas till de sökande som gått vidare

30.3.2023 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för urvalsprovuppgifterna

6.4.2023 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet (sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-/DIA-examen under våren 2023 ska lämna in dokument som bevisar senaste vitsord, t.ex. predicted grades)

28.4.2023 Intervjuinbjudningarna skickas till de sökande senast
8.-12.5.2023 Intervjuer

2.6.2023

Resultaten publiceras senast

9.6.2023

Examen som bevisar behörighet måste vara avlagt senast (sökande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen under våren 2023)

14.7.2023 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg  eller de slutliga vitsorden (sökande som under våren 2023 avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier)
14.7.2023 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats
1.8.2023 kl. 15.00 Antagning från reservplatser upphör
Augusti-september 2023 Studierna inleds med introduktion för nya studerande

Vem kan söka?

Alla sökande måste bevisa allmän behörighet för högskolestudier. Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) eller Reifeprüfung-examen (RP) i Finland
 • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier, t.ex. high school diploma (på ansökningsblanketten: "övrig examen som avlagts annanstans än i Finland, och ger behörighet för högskolestudier i ifågavarande land")
 • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • Advanced International Certificate of Education-examen (AICE) 

Dessutom är också de sökande behöriga:

 • som har beviljats studierätt för högskoleexamen i Finland
 • som har avlagt en högskoleexamen i Finland eller har avlagt en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

Observera att vilken som helst studentexamen avlagd utomlands inte är det samma som International Baccalaureate Diploma (IB) och vilken som helst europeisk studentexamen inte är det samma som European Baccalaureate Diploma (EB). Både International Baccalaureate och European Baccalaureate är specialprogram och endast studenter som har studerat vid en skola som deltar i International Baccalaureate eller European Baccalaureate-programmen kan tilldelas ett IB eller EB Diploma (se länkarna ovan).

Antagningen till Bachelor’s Programme in Design görs på basis av förhandsuppgifter, urvalsprovsuppgifter och intervju.

Ansökningsalternativ och kvoter

Inom Aalto-universitetets konstnärliga område finns det bara ett kandidatprogram där man studerar på engelska. Det finns 42 nybörjarplatser i Bachelor's Programme in Design år 2023.

Mera information om programmet (aalto.fi)Utbildning i Studieinfo (studieinfo.fi)

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos engelskspråkiga kandidatprogram ordnas en gang om året via den nationella Studieinfo-tjänsten. Där hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

Studieinfo.fi

Obs! I ansökan våren 2023 kan du söka till högst ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto Universitetet. Om du söker till det engelskspråkiga ansökningsalternativet Design kan du inte söka till de finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativen inom området för konst vid Aalto-universitetet i vårens andra gemensamma ansökan. Valet av ansökningsalternativ är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens slut.

Vänligen notera att du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (Bestämmelsen om en högskoleplats).

Mera information gällande bestämmelsen om en högskoleplats (studieinfo.fi)

Urvalet

Antagningen till Bachelor’s Programme in Design består av flera skeden. Antagningen görs på basis av förhandsuppgifter, urvalsprovsuppgifter och en intervju. Efter varje skede kan sökande gallras bort.

Förhandsuppgifterna bedöms på skalan godkänd/underkänd. Endast de sökande vars förhandsuppgifter är godkända kallas till övriga skeden av antagningen.

De sökande rangordnas på basis av totalpoängen från urvalsprovsuppgifterna och intervjun.

Ansökan och dess bilagor

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten inom följande deadlines. Alla sökande måste bevisa allmän behörighet för högskolestudier med bilagor som bevisar behörighet.

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten i Studieinfo, helst som PDF filer. Efter du har skickat din ansökan får du en bekräftelse meddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan logga in till Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom de bilaga specifika deadlines. Du kan se de bilaga specifika deadlines nedan och i ansökningsblanketten.

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

Språkkrav

Undervisningen inom kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Design ordnas på engelska. Alla sökande ska därför bevisa tillräckliga språkkunskaper i engelska. En sökande som inte kan bevisa sina språkkunskaper kan inte bli antagen till programmet.

Språkkunskaperna kan bevisas med ett officiellt språktestresultat eller med vitsordet i engelska i en finländsk studentexamen eller i en internationell studentexamen (IB-, EB- eller DIA-/RP-examen).

OBS! Språkkunskaper kan inte bevisas med vitsord i nationella studentexamina (bortsett från den finländska studentexamen).

Språktest behövs inte om den sökande har genomfört grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU-/EES-land, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Dessa sökande ska bevisa sina språkkunskaper i engelska genom att lämna in sitt examensbetyg. Om utbildningen har genomförts i ett EU-/EES-land ska examensspråket anges på examensbetyget eller på ett annat officiellt dokument från skolan i fråga.

 • Om den examen som befriar den sökande från språktestet är samma examen som ger hen behörighet att ansöka, och den examen slutförs under våren 2023, ska dokumenten lämnas in senast 25.1.2023.
 • Om den examen som befriar den sökande från språktestet är en annan examen (än den som ger hen behörighet att ansöka) ska den examen vara fullständigt slutförd och examensbetyget inlämnat senast 25.1.2023.

Observera att när du bevisar dina språkkunskaper med ett officiellt språktest ska det officiella testresultatet vara Aalto-universitetet tillhanda senast 25.1.2023 kl. 15.00.

Språkkunskaper i engelska kan bevisas på följande sätt

Andra test än de som är listade nedan godkänns inte. Om en sökande har flera testresultat beaktas det officiella testresultat som är bäst, förutsatt att resultatet är giltigt och inkommer inom tidsfristen. Det går inte att kombinera resultat från olika testgånger (till exempel TOEFL MyBest scores accepteras inte).

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland uppbäras läsårsavgifter från studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

Antagningsresultat publiceras i Studieinfo- tjänsten senast 2.6.2023. Du kan se antagningsresultatet genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten. Utöver det skickar per e-post ett elektroniskt resultatsbrev till alla sökande. Ifall du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten, var god och vänta på att resultatbrevet kommer.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

Ansökningsalternativ

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Design, Bachelor of Arts, Master of Arts

The Aalto School of Arts, Design and Architecture is one of the most prestigious design schools in the world and the leading design school in Northern Europe. The Bachelor’s Programme in Design prepares students for designing future products, services and systems in a creative and critical manner. Design as a concept is no longer linked to purely physical objects but digital experiences and abstract concepts as well, enhancing its power to shape the world. Thus, students are given the freedom to define themselves as designers, each finding their own ways of working and direction when exploring problems, developing solutions and forming opportunities.

Utbildningsutbud
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat