Studera vid Aalto

Admission to the Bachelor’s Programme in Economics, Bachelor and Master of Science in Economics and Administration (3 + 2 years)

Aalto-universitet har ingen ekonomutbildning på svenska. Därför information om Bachelor’s Programme in Economics är bara på engelska och finska. Till Bachelor’s Programme in Economics söker man via portalen Studieinfo.fi under ansökningsperioden 4.-18.1.2023. Information om ansökning finns på denna sidan på finska och på engelska.
Economics-kandidaattiohjelma

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

Ansökningsalternativ

Student sitting outside of the School of Business building

Economics, Bachelor of Science (Economics and Business Administration) and Master of Science (Economics and Business Administration)

Bachelor’s Programme in Economics ger verktyg och kunskap för att förstå och förklara aktuella fenomen i världen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat