Services

Sisu – ett datasystem för att stöda studier och undervisning

Sisu är ett nytt datasystem för studier och studentuppgifter, och kommer att ersätta Aalto-universitetets nuvarande Oodi-system. För tillfället används Sisu för att skapa individuella studieplaner (ISP) för Aaltos studerande. Systemet tas i bruk i sin helhet hösten 2021.
Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"
Logo of the Sisu student information system

Sisu-gränssnitt (sisu.aalto.fi) (extern länk)

Länk till gränssnittet för Sisu studentinformationssystem.

Two human figures and the text "Sisu Help".

Sisu Help: alla instruktioner Sisu (sisuhelp.aalto.fi) (extern länk)

Webbplats där du kan hitta alla instruktioner för hur du använder Sisu studentinformationssystem.

Sisu ersätter slutligen Oodi från och med 9.8.2021

Sisu är ett kärnsystem för undervisning och studier.  Av Sisus funktioner kan de studerande redan använda den individuella studieplanen (ISP), bläddra i kursutbudet och ansöka om utexaminering.

I augusti tas Sisu i bruk i sin helhet. Samtidigt arkiveras Oodi. Det här leder till ett serviceavbrott i bägge systemen. Utvecklingen av Sisu fortsätter efter ibruktagningen och nya funktioner tas i bruk i framtiden.

Bekanta dig med schemat för ibruktagningen av Sisu ur olika användargruppers perspektiv:

För studerande (sisuhelp.aalto.fi)

Vad används Sisu för?

Sisu är ett arbetsredskap för studerande, lärare och lärandetjänsternas personal i alla skeden av planeringen, ordnandet och registrerandet av studier.

Till Sisus egenskaper hör bl.a. följande:

  • individuell studieplan (ISP)
  • uppföljning och utveckling av studierna på basis av informationen i studieplanen
  • ett basregister för studentuppgifter
  • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer  
  • en funktion för att skapa examensbetyg 
  • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering och tillgodoräkning av studier som inte genomförts vid Aalto.

Leap for Learning – möjliggör framgång

Projektet Leap for learning (’lärandesprånget’) stöder framåtblickande lärande och smidigt arbete i vardagen.

Två nya tjänsteplattformer, Sisu och Aalto Service Platform, leder till förändringar i Aalto-universitetets tjänster för undervisning och studier.​

Three women talking and eating ice cream in front of the Väre building.

Leap for Learning – möjliggör studerandes framgång

Sisu-, tjänsteplattforms- och processharmoniseringsprojekten hör till helheten Leap for Learning. Helheten sammanbinder människor, processer och information och erbjuder en ny digital upplevelse av Aalto.

Tjänster

Användarrättigheter

För att logga in i Sisu behövs ett Aalto-användarnamn och lösenord.

Studerande behöver inte ansöka om användarrättigheter separat. Undervisningspersonalen behöver inte ansöka om användarrättigheter för att behandla studieplaner, och inte heller för att hantera sina egna kurser när det blir aktuellt. Lärandetjänsternas personal kan ansöka om användarrättigheter i Nintex-systemet.

Studerandeservice

Studerandeservice stödjer studiernas framskridande och studiemotivation vid Aalto-universitetet. Här finns kontaktuppgifter för studerandeservice.

Läs mer
Opiskelijapalvelut_kuvituskuva
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat