Samarbete

Skriva en bok som ett företagsprojekt

Små och medelstora teknologiföretag var förundrade över det nya och svårförståeliga miljödirektivet. En tvärvetenskaplig studentgrupp vid Aalto skrev en företagsguide om ämnet.
Two Aalto University students working at computers.

Laura Sorvali, Olli-Pekka Piipponen och Sari Peltonen skrev en bok som ett företagsprojekt: ”RoHS Käytännössä – Opas direktiivin mukaiseen toimintaan” – The Restriction of use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment  (RoHS)

Genom företagsprojekt får studerande en chans att lösa riktiga fall i mindre grupper. RoHS-projektets fallbeskrivning var utmanande, och det fanns ett behov för en företagsguide, eftersom små och medelstora teknologiföretag var förundrade över det nya och svårförståeliga direktivet. Projektgruppen fick som uppdrag att skapa finskspråkig information om ämnet. Det fanns knappt med tidigare information, utspritt och endast delvis nedskrivet.  Boken beställdes av Antrea Solutions och utgavs av Teknologiainfo Teknova Oy.

Projektet genomfördes av ett tvärvetenskapligt team. Varje medlem i studentgruppen drog sitt strå till stacken: Olli-Pekka Piipponen, studerande i företagsjuridik, kände EU-lagstiftningen som sin egen ficka. Laura Sorvali som rekryterades från Tekniska högskolan hade den kunskap som krävdes om direktivet om miljöskadliga kemikalier, och fick förklara kemiska och fysiska principer för sina kollegor. Sari Peltonen, kandidat i kommunikation vid Helsingfors universitet och studerande i marknadsföring vid Handelshögskolan hade som redaktör uppgiften att skriva om det svårtolkade ämnet till förståelig form.

Universitetets sakkunniga stöder också alla företagsprojektgrupper. RoHS-projektets ansvariga var Anne Kankaanranta och Leena Louhiala-Salminen, lektorer i engelskspråkig företagskommunikation. Dessutom deltog Tapani Tirkkonen vid företaget Antrea Solutions i projektets alla faser.

Utöver det tvärvetenskapliga samarbetet medförde projektet även kontakter till företagsvärlden. Projektgruppen fick möta och intervjua flera branschexperter vid bland annat Nokia och Vaisala. Projektet som tangerar EU-lagstiftning medförde även samarbete med diverse intresseorganisationer och statliga expertorganisationer som Tukes och Teknologiindustrin.

”Man får under arbetsintervjuer berätta om boken man har medverkat i” säger studerande i företagsjuridik och en av RoHS-bokens författare Olli-Pekka Piipponen, när jag senare frågar honom om nyttan med företagsprojektet.

RoHS-projektets studentgrupp fick även praktisk erfarenhet och kunskap inom sin egen bransch. Teknologen och juridikstuderanden fick träffa sakkunniga inom det egna området och skapa kontakter under den hetaste sommarjobbsperioden. För kommunikationsexperten utgjorde boken ett utmärkt arbetsprov och projektet en bra övning i att skapa en bok, från innehållsförteckningen till omslaget. ”Och såklart alla fina människor man fick möta” tillägger Olli-Pekka Piipponen. I företagsprojekt är man aldrig ensam. Man får skapa värdefulla kontakter med andra studerande – i bästa fall även över högskolegränserna. Som extra bonus får man även studiepoäng, ett skriftligt intyg och t.o.m. en ekonomisk belöning.

Allt som allt var det ett utmanande men givande projekt att skriva en bok som ett företagsprojekt. Cirka ett halvt år från vårt första möte hade vi ett tryckfärskt verk som även beställaren var nöjd med.

Sari Peltonen
skribenten är en av författarna till boken RoHS käytännössä

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: