Yhteistyö

Yritysprojektina kirjan kirjoittaminen

Pienet ja keskisuuret teknologiayritykset olivat uuden ja hankalan ympäristödirektiivin kanssa ihmeissään. Aallon monitieteellinen opiskelijaryhmä kirjoitti aiheesta yritysoppaan.
Two Aalto University students working at computers.

Laura Sorvali, Olli-Pekka Piipponen ja Sari Peltonen kirjoittivat yritysprojektina kirjan: “RoHS Käytännössä – Opas direktiivin mukaiseen toimintaan” - The Restriction of use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment  (RoHS)

Yritysprojekteissa opiskelijat pääsevät ratkomaan todellisia caseja pienryhmissä. RoHS-projektin “case-kuvaus” oli haastava; yritysoppaalle oli tilausta, sillä pienet ja keskisuuret teknologiayritykset olivat uuden ja hankalan direktiivin kanssa ihmeissään. Projektiryhmän haasteena oli lähteä luomaan suomenkielistä tietoa aiheesta, josta aiempaa tietoa oli saatavilla rajoitetusti ja hajallaan, kirjoitetussa muodossa tuskin lainkaan.  Kirjan tilaaja oli Antrea Solutions ja sen kustansi Teknologiainfo Teknova Oy.

Projekti toteutettiin monitieteellisen tiimin voimin. Kukin opiskelijaryhmän jäsenistä kantoi kortensa kekoon matkan varrella: Yritysjuridiikan opiskelija Olli-Pekka Piipponen tunsi EU-lainsäädännön kuin omat taskunsa. Teknillisestä korkeakoulusta projektiin rekrytoitu Laura Sorvali puolestaan hallitsi ympäristölle haitallisia kemikaaleja koskevan direktiivin substanssiosaamisen, ja selvitti urheasti kemian ja fysiikan perusteita kyltterikollegoilleen. Sari Peltonen, viestinnän kandidaatti Helsingin yliopistosta ja markkinoinnin opiskelija Kauppakorkeakoululta päätoimitti vaikeaselkoista asiaa ymmärrettävään muotoon.

Yritysprojektiryhmiä tukevat aina myös Yliopiston asiantuntijat. RoHS-projektissa opiskelijoita ohjasivat englanninkielisen yritysviestinnän lehtorit Anne Kankaanranta ja Leena Louhiala-Salminen. Lisäksi Tapani Tirkkonen tilaajayritys Antrea Solutionsilta oli tiiviisti mukana projektin kaikissa vaiheissa.

Monitieteisen yhteistyön lisäksi kontakteja syntyi myös yritysmaailmaan. Projektiryhmä tapasi ja haastatteli laajasti alan asiantuntijoita mm. Nokialta ja Vaisalalta. EU-lainsäädäntöön liittyvän projektin merkeissä tehtiin yhteistyötä myös etujärjestöjen ja valtion asiantuntijaorganisaatioiden kuten Tukesin ja Teknologiateollisuuden kanssa.

“Pääsee sanomaan duunihaastattelussa olleensa kirjoittamassa kirjaa” kuvaa yritysjuridiikan opiskelija ja RoHS-kirjailija Olli-Pekka Piipponen jälkikäteen yritysprojektin hyötyjä.

RoHS-projektista opiskelijaryhmä sai myös käytännön kokemusta  ja osaamista omalta alalta. Teekkari ja yritysjuridiikan opiskelija pääsivät tapaamaan omien alojensa asiantuntijoita ja luomaan kontakteja kuumimpaan kesätyöhakuaikaan. Viestinnän osaajalle kirja on puolestaan oiva työnäyte ja projekti loistavaa harjoitusta kirjanteosta aina sisällysluettelon hahmottelemisesta kansikuvan suunnitteluun saakka. “Ja luonnollisesti tutustui muutamaan mukavaan ihmiseen” lisää Olli-Pekka Piipponen. Yritysprojektia ei tarvitse nyhrätä yksinään, vaan samalla voi luoda arvokkaita kontakteja kanssaopiskelijoihin – parhaimmillaan vieläpä yli oppilaitosrajojen. Lisäbonuksina seuraavat vielä opintoviikot, kirjallinen todistus ja rahallinen palkkio.

Kaiken kaikkiaan kirjan kirjoittaminen yritysprojektina oli haastava ja antoisa projekti. Noin puoli vuotta kick off –palaverin jälkeen painosta tuli onnistunut opus, johon tilaajatkin olivat tyytyväisiä.

Sari Peltonen
kirjoittaja on yksi RoHS käytännössä -kirjan kirjoittajista

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: