Samarbete

Projektet experimentell design

Projektet experimentell design - Experimental Design Project - är ett sju veckor långt samarbete mellan magisterstuderanden från Högskolan för konst, design och arkitektur.

Vad kännetecknar projektet...

  • utforskande forskningsprojekt, experimentella undervisningsmetoder, nytänkande 
  •  arbeta med fabriksavfall, tänk om kring glas som material, plastavfall och återvinning, nya koncept som visar partnern nya vägar. 
  • processdrivet, letar nya vägar, som små innovations-/experimentlabb
  • hela gruppen fokuserar på samma ämne genom hela kursen/projektet. 
  • temat bestäms gemensamt, läranderesultat understryks

Projektet söker partner vars...

  • ämnen är relaterade till djärva experiment och skapande av prototyper, till exempel med olika material som understryker utmaningar ur det verkliga livet och återspeglar akademiska inlärningsmål.
  • projekt använder Aalto-universitetets olika tekniker och studior. Projektet innefattar praktiskt skapande men de verkliga fallstudierna kan vara av immateriell profil.
  • partnerförhandlingarna startar på hösten varje år och det faktiska projektet utförs under våren.

Studenter: 6–16 studenter på magisternivå
En fallstudie per projekt
Period IV

Kräver formellt avtal
Partneravgift 10 000 euro
Separat inlösningspolicy för IPR

Kontaktuppgifter

Pirita Posti

Pirita Posti

Manager, Corporate Relations, School of Arts, Design and Architecture
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat