Samarbete

Projektet experimentell design

Projektet experimentell design - Experimental Design Project - är ett sju veckor långt samarbete mellan magisterstuderanden från Högskolan för konst, design och arkitektur.

Vad kännetecknar projektet...

  • utforskande forskningsprojekt, experimentella undervisningsmetoder, nytänkande 
  •  arbeta med fabriksavfall, tänk om kring glas som material, plastavfall och återvinning, nya koncept som visar partnern nya vägar. 
  • processdrivet, letar nya vägar, som små innovations-/experimentlabb
  • hela gruppen fokuserar på samma ämne genom hela kursen/projektet. 
  • temat bestäms gemensamt, läranderesultat understryks

Projektet söker partner vars...

  • ämnen är relaterade till djärva experiment och skapande av prototyper, till exempel med olika material som understryker utmaningar ur det verkliga livet och återspeglar akademiska inlärningsmål.
  • projekt använder Aalto-universitetets olika tekniker och studior. Projektet innefattar praktiskt skapande men de verkliga fallstudierna kan vara av immateriell profil.
  • partnerförhandlingarna startar på hösten varje år och det faktiska projektet utförs under våren.

Studenter: 6–16 studenter på magisternivå
En fallstudie per projekt
Period IV

Kräver formellt avtal
Partneravgift 10 000 euro
Separat inlösningspolicy för IPR

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat