Samarbete

Grön rörlighet

Tre studenter från Aalto-universitetets Handelshögskola tog sig an en utmaning från Nokia. De tittade på potentialen för sex alternativa transportmodaliteter för passagerarfordon, exempelvis samåkning, kollektivtrafik och ecodriving, för att ändra människors trafikbeteenden och minska koldioxidutsläppen.
Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.

Studenterna analyserade kvantitativ data från 11 länder, inklusive Finland och USA, och beräknade förbättringspotentialen uppskattat från förmodad takt för beteendeförändringar som kan komma från upptaget av IKT- och mobilappar. Projektet övervakades av forskaren Merja Penttinen från VTT och Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet.

Resultatet utmynnade i att av de länder som analyserades så har USA störst potential för att minska koldioxidutsläppen med upptaget av mobilappar, men potentialen för koldioxidminskningen har global signifikans. Det finns även en signifikant potential i Finland. Störst potential för att minska koldioxidutsläppen ser ut att finnas i ecodriving, kollektivtrafik och samåkning. Potentialen för IKT-lösningar som hjälper till att minska koldioxidutsläpp understryks av faktumet att implementationen av mobila IKT-lösningar kan förnya hela bilparken, något som i genomsnitt tar 10,7 år i Finland. Mobilappar kan till exempel påverka resebeslut som val av färdsätt, innan man sätter sig i bilen.

Enligt Harri Paloheimo, Sustainability Innovations Manager vid Nokia, skapar begränsningarna av tillgänglig data en osäkerhet i den här typen av bedömningar som täcker global påverkan och sträcker sig till 2020, men projektet är en bra start för fortsatta utforskning av potentialen för IKT vid minskningen av utsläpp för vägtrafik.

Harri Paloheimo
Sustainability Innovations Manager
Nokia

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat