Yhteistyö

Green Mobility

Kolme Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijaa otti vastaan Nokian antaman haasteen. He tutkivat miten kuusi vaihtoehtoista henkilöajoneuvoihin liittyvää kuljetusratkaisua, joihin kuuluivat muun muassa sovitut yhteiskuljetukset, julkinen liikenne, kimppakyydit sekä ekologinen ajo, voisivat muuttaa ihmisten liikennekäyttäytymistä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Henkilö seisoo pimeässä ja hänen taustalleen on heijastettu vihreää koodia.

Opiskelijat analysoivat 11 eri maasta, muun muassa Suomesta ja Yhdysvalloista, kerättyä kvantitatiivista tietoa ja tekivät laskelmia potentiaalisista parannuksista, joita tieto- ja viestintätekniikan sekä mobiilisovellusten käyttöönoton seurauksena oletettavasti muuttuva liikennekäyttäytyminen voisi arviolta tuottaa. Hankkeen ohjaajana toimi tutkija Merja Penttinen VTT:ltä ja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta.

Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että analysoiduista maista Yhdysvalloilla oli suurin potentiaali vähentää hiilidioksidipäästöjään mobiilisovellusten käyttöönoton kautta. Maailmanlaajuisesti katsottuna potentiaali vähentää hiilidioksidipäästöjä on joka tapauksessa merkittävä, myös Suomessa. Ekologinen ajaminen, julkinen liikenne sekä autojen yhteiskäyttö näyttäisivät tarjoavan suurimmat mahdollisuudet pienentää hiilidioksidipäästöjä. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet vähentää hiilidioksidipäästöjä korostuvat siksi, että tieto- ja viestintätekniikan mobiilisovellusten toteuttaminen on nopeampaa kuin koko autokannan uusiutuminen, mikä Suomessa vie keskimäärin 10,7 vuotta. Mobiilisovellukset voivat esimerkiksi vaikuttaa matkustuspäätöksiin, kuten matkustustavan valintaan, ennen liikkeelle lähtöä.

Nokian kestävän kehityksen tutkimusryhmän vetäjänä toimineen Harri Paloheimon mukaan tällaisessa maailmanlaajuista vaikutusta arvioivassa ja vuoteen 2020 asti ulottuvassa hankkeessa epävarmuutta syntyy siitä, että asiasta on tarjolla tietoa vain rajallisesti. Projekti oli joka tapauksessa hyvä alkusysäys tieto- ja viestintätekniikan tarjoamien päästövähennysmahdollisuuksien selvittämiselle tieliikenteessä.

Harri Paloheimo
Kestävän kehityksen tutkimusryhmän vetäjä
Nokia

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: