Samarbete

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet är nöjda med sin examen och sina karriärer. Vi följer upp doktorernas karriärutveckling och placering i arbetslivet med en karriäruppföljningsenkät 2–3 år efter avlagd examen.

Senast gjordes undersökningen bland doktorer som utexaminerades 2015.
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Över hälften av doktorerna jobbar inom företag

Av doktorer utexaminerade 2015 arbetade över hälften inom företag och en femtedel vid universitet. Mindre än en tiondel arbetade som företagare eller frilans.

Forskning var den huvudsakliga arbetsuppgiften hos de som svarade på enkäten. Därutöver fanns planering och utveckling samt lednings- och förmanstjänster bland arbetsbeskrivningarna.

66 % av de som svarade upplevde att deras arbetsuppgifter hade blivit mer krävande efter avlagd doktorsexamen.

Nio av tio doktorer nöjda med sin examen ur ett karriärperspektiv

Av doktorer utexaminerade 2015 var upp till 89 % nöjda med sin examen ur ett karriärperspektiv.

Över 90 % upplevde att karriären motsvarade förväntningarna.

Jag hade inte fått min nuvarande arbetsplats utan den erfarenhet som jag fick och de nätverk som jag skapade under studietiden.

Doktor utexaminerad från Aalto-universitetet 2015

Färdigheter från doktorandutbildningen till nytta i arbetslivet

Allt som allt 84 % av de som svarade trodde att de skulle ha nytta av de kunskaper och färdigheter som de inhämtat under doktorandutbildningen.

De som svarade på enkäten trodde att de färdigheter som de kommer att dra mest nytta av i arbetslivet är

  • förmåga att lära och ta till sig ny kunskap
  • problemlösningsförmåga samt
  • självständighet

Man ansåg även att de här förmågorna hade utvecklats bra under doktorandutbildningen

Bekanta dig närmare med resultaten i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx.

Mer information om doktorernas karriäruppföljningsenkät

Kaisa Paasivirta
Expert, karriärtsjänster
Samarbete och partners
Aalto-universitetet
[email protected]

Katso myös

Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Forskning och konst
Photo: Unto Rautio

Utexaminerade studenter från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänst följer karriärutveckling och arbetsmarknadssituationer för utexaminerade Aalto-studenter.

Samarbete
Aalto-yliopisto / tohtoreiden hatut

Doctoral graduates from the School of Electrical Engineering satisfied with their degrees and careers

In their responses to the career monitoring survey doctoral graduates also emphasised the importance of networking and project management skills.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat