Doktorandutbildning

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet är nöjda med sin examen och sina karriärer. Vi följer upp doktorernas karriärutveckling och placering i arbetslivet med en karriäruppföljningsenkät 2–3 år efter avlagd examen.
Tohtorinhatut promootiopäivänä

***Resultat av den karriäruppföljningen som gjordes undersökningen bland doktorer som utexaminerades 2019. ***

Tre av fyra arbetar som experter

Av doktorer utexaminerade 2019 arbetade 40% inom företag och en tredjededel vid universitet. Femtedel arbetade vid offentlig sektor och fyra percent arbetade som företagare eller frilans.

Forskning var den huvudsakliga arbetsuppgiften hos de som svarade på enkäten. Därutöver fanns planering och utveckling samt lednings- och förmanstjänster bland arbetsbeskrivningarna.

63 % av de som svarade upplevde att deras arbetsuppgifter hade blivit mer krävande efter avlagd doktorsexamen.

The degree helped me to get a highly competitive tenure-track job in a university ranking top 10-20 in the world.

Doktor utexaminerad från Aalto-universitetet 2019

Färdigheter från doktorandutbildningen till nytta i arbetslivet

De som svarade på enkäten trodde att de skulle ha nytta av de kunskaper och färdigheter som de inhämtat under doktorandutbildningen.

Enligt de svarande de färdigheter som de kommer att dra mest nytta av i arbetslivet är

  • tänka analytiskt och systematiskt
  • lösa problem samt
  • lära sig och inkorporera ny kunskap

Man ansåg även att de här förmågorna hade utvecklats bra under doktorandutbildningen.

Bekanta dig närmare med resultaten i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx.

Mer information om doktorernas karriäruppföljningsenkät

Tiina Kotti
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

TechConferment2019_Hattu&kuoro

Doktorandprogram

Aalto-universitetet erbjuder doktorandutbildning inom sex olika doktorandprogram.

Doktorandutbildning
Photo: Unto Rautio

Utexaminerade studenter från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänst följer karriärutveckling och arbetsmarknadssituationer för utexaminerade Aalto-studenter.

Samarbete
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: