Samarbete

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet är nöjda med sin examen och sina karriärer. Vi följer upp doktorernas karriärutveckling och placering i arbetslivet med en karriäruppföljningsenkät 2–3 år efter avlagd examen.

Universitetens karriäruppföljning görs nu för de som avlagt doktorsexamen 2018.
Tohtorinhatut promootiopäivänä

***Resultat av den karriäruppföljningen som gjordes undersökningen bland doktorer som utexaminerades 2016. ***

Över hälften av doktorerna jobbar inom företag

Av doktorer utexaminerade 2016 arbetade över hälften inom företag och en fjärdedel vid universitet. Mindre än en tiondel arbetade som företagare eller frilans.

Forskning var den huvudsakliga arbetsuppgiften hos de som svarade på enkäten. Därutöver fanns planering och utveckling samt lednings- och förmanstjänster bland arbetsbeskrivningarna.

63 % av de som svarade upplevde att deras arbetsuppgifter hade blivit mer krävande efter avlagd doktorsexamen.

Nio av tio doktorer nöjda med sin examen ur ett karriärperspektiv

Av doktorer utexaminerade 2016 var upp till 92 % nöjda med sin examen ur ett karriärperspektiv.

Över 90 % upplevde att karriären motsvarade förväntningarna.

Min examen var mycket framgångsrik på alla sätt och det har varit bra för min nuvarande karriärväg.

Doktor utexaminerad från Aalto-universitetet 2016

Färdigheter från doktorandutbildningen till nytta i arbetslivet

Allt som allt 88 % av de som svarade trodde att de skulle ha nytta av de kunskaper och färdigheter som de inhämtat under doktorandutbildningen.

De som svarade på enkäten trodde att de färdigheter som de kommer att dra mest nytta av i arbetslivet är

  • lära sig och inkorporera ny kunskap
  • lösa problem samt
  • tänka analytiskt och systematiskt

Man ansåg även att de här förmågorna hade utvecklats bra under doktorandutbildningen

Bekanta dig närmare med resultaten i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Uraseuranta.aspx.

Mer information om doktorernas karriäruppföljningsenkät

Eeva Katri
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

Katso myös

Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Forskning och konst
Photo: Unto Rautio

Utexaminerade studenter från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänst följer karriärutveckling och arbetsmarknadssituationer för utexaminerade Aalto-studenter.

Samarbete
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat