Samarbete

Antenn för att samla in hockeystatistik

Magisterstuderande i radioteknik designade en antenn för att samla in ishockeystatistik i samarbete med företaget Quuppa, som producerar tjänster för inomhuspositionering.
Aalto-yliopisto/Yritysyhteistyö/radiotekniikan opiskelijat Quuppa-kurssilla/Annika Artimo

En antenn som använder Quuppas system installerades i en puck. Systemet samlar in statistik under spelets gång. Puckens position mäts med hjälp av systemet, vilket kräver att en Bluetooth-radiosändare med antenn installeras inuti pucken. Antennen designades under kursen Antennas workshop.

– Idén till kursen kom från ett möte med intressentgrupper. Jag diskuterade med Quuppas vd Kimmo Kalliola om ett eventuellt samarbete mellan företaget och våra studerande för att designa någon typ av produkt för företaget, berättar kursens undervisare, universitetslektor Jari Holopainen.

Kursen genomfördes för första gången i denna form.

– Kursen erbjuder inga färdiga svar, utan i stället ges studerandena olika ämnen att arbeta med. De får sedan själv definiera problemet, varefter hela gruppen tillsammans tar fram olika lösningar, berättar Holopainen om kursens mål.

Puck som samlar in statistik förbättrar kundupplevelsen

Quuppa är ett företag med nio anställda som designar system för positionering i realtid inomhus. Positionering ger exakta data i diverse sporter. En tillräcklig noggrannhet uppnås med algoritmer.

Verkställande direktör Kimmo Kalliola, alumn vid institutionen för radiovetenskap- och teknik vid Högskolan för elektroteknik, berättade att de redan har prototyper till en liknande produkt. Dock var de nuvarande prototyperna av antenner som tar mätdata från puckar inte redo för massproduktion.

"Vi sökte efter en verklig lösning på problemet, eftersom våra tjänster används brett inom sportstatistik. För tillfället har vi sensorer som kan läggas fast i spelarnas axelskydd för att samla in data om spelet. Om vi kunde komplettera dessa  med data direkt från pucken, kunde vi såklart betjäna våra kunder ännu bättre", förklarar Kalliola uppdraget.

"Ju mer data som finns tillgängliga om spelet, desto bättre spelar- och tittarupplevelse kan man erbjuda."

Studerande sökte entusiastiskt efter en lösning

Efter den första föreläsningen började studerandena arbeta med uppdraget i mindre grupper. De kom med flera bra observationer.

Till exempel togs följande upp: Hur påverkar en antenn inuti pucken dess rörelse på isen? Hur länge kan en antenn förväntas fungera – dvs. hur håller den under spelets gång? Kunde man ersätta puckens material runt antennen med något annat liknande material för att få antennen att fungera optimalt?

En av de största utmaningarna var bland annat hur man skulle få antennen inuti pucken att kunna sända data genom gummimaterialet.  Positioneringen måste även fungera korrekt med en ishockeypuck, som under matcher kan nå en hastighet på upp till 170 km/h vid de hårdaste slagskotten. Dessutom är det över huvudtaget svårt att installera en antenn i en relativt liten ishockeypuck.

Alla dessa frågor besvarades under kursens gång. De slutgiltiga lösningarna presenterades under slutseminariet i december.

Text och bilder: Annika Artimo

Aalto-yliopisto/Yritysyhteistyö/Jari Holopainen/Annika Artimo
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: