Yhteistyö

Aalto-yliopisto ja Helsinki: suuret muutokset avaavat mahdollisuuksia parempaan

Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyö perustuu yhteiseen näkemykseen siitä, että maailman suuriin muutoksiin tulee varautua ja niiden kautta voi rakentaa entistä toimivampaa ja turvallisempaa maailmaa.
Helsinki, Oodi
Kuva: Ville Vauramo

Maailman nopeatempoinen muutos ja koronakriisin vaikutukset vaativat yhteiskunnalta nopeaa uudistumista, mahdollisuuksien tunnistamista ja kaupunkien ekosysteemin entistä parempaa hyödyntämistä.

Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin viisivuotisen strategisen yhteistyön tavoitteena on kehittää yhdessä toimivaa ja kestävää kaupunkia. Yhteistyö nähdään erityisen tärkeänä tämänhetkisessä pandemiatilanteessa, kun kriisin vaikutukset heijastuvat vahvasti sekä kaupungin että yliopiston toimintaan ja tutkitun tiedon tarve on suuri.

Yhteistyösopimus korostaa kestävyyden ja seudun kilpailukyvyn teemoja ja sen painopisteiksi on määritelty kaupunkitutkimus ja sen tuottaman tiedon hyödyntäminen, innovaatiot ja yrittäjyys, koulutuksen ja kasvatuksen alan yhteistyö sekä muotoilu ja luovat alat. Yhteistyön kirjo on laaja niin aiheiltaan kuin kooltaan. Toisaalta kaupungilla ja yliopistolla on kumppaneineen merkittäviä hankkeita, toisaalta yhteistyötä tapahtuu suoraan yliopiston professorien, laitosten ja kaupungin toimialojen kesken. 

Monitieteistä kaupunkitutkimusta ja innovaatioyhteistyötä

Kaupunkitutkimus on monien tieteenalojen osaamista yhdistävä tutkimusalue, jonka parissa Aalto-yliopisto ja Helsinki ovat työskennelleet vahvasti, erityisesti kaupunkisuunnittelun, liikennejärjestelmien ja arkkitehtuurin sekä viime vuosina myös kaupunkitaloustieteen alueilla. Molemmat ovat myös pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin yliopiston kanssa mukana yhteisessä Kaupunkiakatemiassa, jossa edistetään kaupunkitutkimuksen ja käytännön kaupunkikehittämisen vuorovaikutusta.

Helsingillä ja Aalto-yliopistolla on vahvaa yhteistyötä innovaatiokeskittymien rakentamisessa esimerkiksi terveysteknologian ja tekoälyn alalla. Tavoitteena on myös yhdessä edistää yrityshautomopalveluiden kehittämistä pääkaupunkiseudulla.

Aalto-yliopisto tekee myös yhteistyötä Helsingin koulujen kanssa ja tarjoaa tutustumismahdollisuuksia yliopiston kursseihin jo lukiolaisille. Aalto Executive Education (AaltoEE) kouluttaa Helsingin henkilöstöä, josta monet ovat suorittaneet AaltoEE:n EMBA-koulutuksen.

Luovien alojen yhteistyöllä on pitkät perinteet, jotka näkyvät yrittäjien, taiteilijoiden ja muotoilijoiden osallistumisessa Helsingin rakentamiseen ja kulttuuriin.

Lisätietoa:

 Sanna-Katri Rautava

Sanna-Katri Rautava

Erityisasiantuntija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: