Nyheter

Vi strävar efter att stöda de som drabbats av kriget i Ukraina

Uppdatering i anknytning till kriget.
Värillä valaistuja kattopalkkeja

Aalto-universitetet fördömer Rysslands krigshandlingar och uttrycker sitt stöd för Ukraina och dess universitetssamfund. Vi strävar efter att stöda de som drabbats av kriget på många olika sätt. Nedan informerar vi om uppdaterade åtgärder som vidtas av Aalto-universitetet i anknytning till kriget i Ukraina.  

Våra kollegor inom lärandetjänsterna har varit i kontakt med alla ukrainska studerande vid Aalto-universitetet, och cheferna och personaltjänsterna har kontaktat våra ukrainska anställda för att erbjuda allt tänkbart stöd.   

Vi går som bäst igenom våra ukrainska anställdas arbetsavtal samt situationen för våra utbytes- och examensstuderande för att säkerställa att ingen ukrainsk anställd eller studerande vid Aalto ska behöva avbryta sitt arbete eller sina studier under krigets gång.  

Den ekonomiska situationen för många studerande vid Aalto har försämrats eller kommer att försämras till följd av kriget. Vi utreder möjligheten av stöd till dessa studerande.

Därtill förbereder vi oss på att erbjuda studieplatser för personer som kommer från Ukraina till Finland som flyktingar och kartlägger möjligheten att hjälpa forskare verksamma inom Aaltos områden som kommer till landet som flyktingar.  

Även vår alumngemenskap har uttryckt sitt starka stöd för Ukraina och dess befolkning, och alumnnätverkets ledningsgrupp samlar in idéer från alumner för att hjälpa de nödställda.   

Vi följer finska statens anvisningar om samarbete med Ryssland kring forskning, utbildning och studentutbyte. Vi följer även internationella riktlinjer, såsom eventuella ändringar i EU-program. Vi utreder eventuella samarbetsprojekt som involverar ryska aktörer och sanktionernas inverkan på förbindelser och samarbetsprojekt som redan har ingåtts. Högskolorna har fått närmare information om sanktionerna och åtgärder i anknytning till dem. Vi ingår inga nya förbindelser och inleder inga nya samarbetsprojekt med Ryssland.     

Vi följer utrikesministeriets resemeddelanden, enligt vilka alla resor till Ukraina, Ryssland eller Belarus ska undvikas. Vi strävar aktivt efter att hitta alternativa utbytesmål för studerande som planerat att åka på utbyte till dessa länder. Den egna högskolans utbyteskoordinatorer ger anvisningar om detta.    

Trots den kritiska situationen och oberoende av medborgarskap hör vi alla till Aalto-gemenskapen, där alla är lika viktiga och värdefulla. Vi förväntar oss att alla aaltoiter agerar enligt våra värden genom att uppskatta och respektera varandra och genom att agera samarbetsvilligt och ansvarsfullt. Vi tolererar inga former av hatretorik eller trakasserier.   

Om du i dina studier eller ditt arbete stöter på frågor eller problem som rör situationen kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen [email protected]. Vårt mångprofessionella team behandlar meddelandena som de studerande och personalen skickar konfidentiellt.

Alla anställda kan vid behov även kontakta företagshälsovården eller den egna högskolans eller enhetens personaltjänster. De studerande kan kontakta SHVS, den egna högskolans lärandetjänster eller Starting Point of Wellbeing.  

Vi har öppnat en sida på universitetets webbplats där vi sammanställer nyheter, stödformer och annat aktuellt material gällande Ukraina. Sidan finns på adressen https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/kriget-i-ukraina. Sidan uppdateras regelbundet.   

Aalto-universitetet har grundat en koordineringsgrupp för Ukraina som leds av rektor och vars medlemmar består av personaldirektören, vicerektorerna för undervisning och forskning, säkerhetschefen, kommunikationsdirektören, chefsjuristen, utvecklingsdirektören samt direktören för partnerskap och företagssamarbete. Gruppen koordinerar Aalto-universitetets åtgärder i anknytning till situationen i Ukraina och ansvarar för att informera om åtgärderna samt svarar för samarbetet med universitetets partner och med myndigheterna. 

Kriget i Ukraina

På denna sida samlar vi ihop information om hur Rysslands attack mot Ukraina påverkar Aalto-universitetets verksamhet. Vi uppdaterar webbsidan regelbundet.

Läs mer
Blue and yellow flags.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Rakentelua Robokylä-työpajassa.
Universitetet Publicerat:

Artificiell intelligens intresserar både elever och lärare

Hösten 2023 har grundskolorna och eleverna på andra stadiet fått bekanta sig med olika AI-verktyg under tekniksessionerna som ordnas av Aalto-universitetet Junior.
Ernst Enkvist
Universitetet Publicerat:

Ernst Enkvist (1931–2023) in Memoriam

Skeppsbyggare utvecklade finskt kunnande inom varvsindustrin.