Nyheter

Tillväxtföretagscentret A Grid öppnades på campus

Finlands startup-kultur hjälpte A Grids ledare Leigh Ewin att etablera sig i sitt nya hemland.
aalto_otaniemi_a_grid_24-1-2018_photo_mikko_raskinen_005_leigh_sv_sv.jpg

Surret från bormaskiner, en flyttbil på gården, människor knappande på sina laptoppar i den trivsamma aulan – som tidigare var en föreläsningssal vid Högskolan för elektroteknik. A Grid, Aalto-universitetets kreativa nya gemenskap för startup-företag, sjuder av verksamhet när invånarna inrättar sig och lokalerna görs klara för användning.

Utrymmen på 30 000 kvadrat har ställts i ordning i Högskolan för elektrotekniks gamla lokaler, och de bildar ett av Europas största startupcenter. Men vad för slags gemenskap är A Grid och vad gör man där?

A Grids nya Community Manager Leigh Ewin är rätta personen att svara på frågorna.

"I detta nu har A Grid ca 80 medlemmar, av vilka lejonparten är startup-företag på olika områden, men vi har också acceleratorer och andra partners. De flesta företagen har någon slags koppling till universitetet eller till universitetets startup-program", berättar Ewin.

Till A Grids nya invånare hör bland annat FN:s teknologi- och innovationslaboratorium, Europeiska rymdorganisationens och Aalto Start-Up Centers acceleratorer, Junction Hackathon samt företag som Surgify, Reaktor Space Lab och mehackit.

Öppen gemenskap för entreprenörer

På universitetets campus föds årligen 70–100 nya företag, så det har alltså funnits ett klart behov av ett ställe som A Grid.

"Aaltos entreprenörsgemenskap är mycket stark och de startup-företag som uppstått här har fasta band till den. Nu kan vi betjäna företagen på ett nytt sätt, och begåvningarna stannar inom universitetets sfär och berikar dess kunskapsbas, vilket gagnar alla", konstaterar Erwin. "Över hälften av lokalerna är redan reserverade, trots att de knappast marknadsförts alls. Det visar hur behövligt A Grid är och hur Aalto värdesätts av företagen".

Aalto-universitetets huvudcampus i Otnäs utvecklas som bäst till ett allt fastare sammanknutet samarbetskluster, och även A Grid är en gemenskap som uppmuntrar till allsidigt utbyte av tankar, kompetens och resurser. A Grid ordnar öppna evenemang och workshops kring teman som intresserar företagen. Studerandena kan få anställning inom startup-företagen och startup-företagen kan delta i forsknings- och undervisningsprojekt. Vid Aalto studerar man för närvarande hur startup-företagen kunde utnyttja universitetets infrastruktur och makers’ space-utrymmen. I vissa fall kan samarbetet gå ännu längre.

"Jag har en stark tro på värdet av att jobba tillsammans, särskilt i ett litet land som Finland. Ett nyttigt exempel är företagsacceleratorerna: flera av programmen genomförs enligt samma princip och till och med mentorerna är ofta de samma. Men ponera att programmen kunde genomföras i samarbete och på samma ställe. Då kunde vi spara tid och pengar, få fler startup-företag med i programmen och därigenom förbättra deras genomslag. Vi har därför nu inbjudit dem som erbjuder acceleratorprogram och tillväxttjänster att diskutera med oss, och vi får se vad vi tillsammans kan få till stånd", säger Ewin. 

Kultur med fokus på dem som gör jobbet

Ewin kom till Finland från Australien för tio år sedan, tog intryck av den platta hierarkikulturen i landet och drogs snart in i startup-företagens värld.

"Den starka betoningen av gemenskapen gör Aalto unikt. Kulturen kan liknas vid en pyramid som står på sin spets: de många entreprenörsprogrammen genomförs av dem som jobbar i dem, studerandena och företagarna, och här har de den idealiska omgivningen och möjligheterna. Slush är ett lysande exempel: landets mest slagkraftiga entreprenörsinnovation drivs av studerande."

Ewin är själv en hälsoentusiast vars eget startup-företag erbjuder hälsorelaterade tjänster. En av tjänsterna är att träna finländarna att njuta av kyla, exempelvis av vinterbadande, skrattar Ewin.

"Att tygla sin rädsla spelar här en viktig roll. Också i entreprenörskap är ett snarlikt tänkesätt mycket viktigt. Att hitta Startup-kulturen hjälpte mig också ursprungligen att finna mig tillrätta i Finland: oavsett bransch är företagare ofta ambitiösa och likasinnade människor."

Eftersom A Grid håller på att inleda sin verksamhet utvecklas många planer och kan se annorlunda ut om ett halvår. Framöver kommer ännu mera utrymmen att renoveras och ställas till A Grids förfogande, och Erwin välkomnar alla ansökningar från startup-företag som vill ansluta sig till den växande gemenskapen.

"Startup-företag i inledningsfasen prioriteras, eftersom de behöver kontorsutrymmen och mest stöd av gemenskapen. Vi kan erbjuda SM-företag och större företag medlemskap i samarbetsutrymmena", berättar Ewin. "Vi vill dock vara säkra på att alla som deltar vill höra till gemenskapen.  Att etablera sig på ett nytt ställe tar förstås sin tid, men att avstå från det egna kontoret och bekanta sig med andra är ett utmärkt sätt att börja."

Information:

Agrid.fi

Leigh Ewin
Community Manager, A Grid
+358 44 022 4044
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Mikko Raskinen
Campus, Universitetet Publicerat:

Skrotcykelinsamlingen är här igen!

Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
Campus, Universitetet Publicerat:
Pikaraitiovaunu Otaniemen pysäkillä
Campus Publicerat:

Snabbspårvägslinje 15 börjar gå 21.10.

Rör dig alltid försiktigt nära spåren. Snabbspårvägstrafiken mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo inleds lördag 21.10. Kom och fira med oss i Otnäs!