Nyheter

Petter Holme: Temporala nätverk hjälper till att se hur saker sprids

Petter Holme är professor i data- och nätverksvetenskap. Han kom till Aalto från Tokyo Institute of Technology.
Petter Holme, photo: Matti Ahlgren, Aalto University
Bild: Matti Ahlgren.

Vad forskar du om och varför?

Min forskning handlar om nätverk i allmänhet - elnät, sociala och ekologiska nätverk, busstransporter och många andra exempel. Forskningsmetoden bygger på matematiska teorier och ramverk samt datormodellering. Konkreta exempel på de nätverk som studeras är internetdejting, barnfilm Frozen och Covid-spridning.

Den tvärvetenskapliga forskningen får mig att arbeta med människor med många olika bakgrunder, t.ex. sociologer och biologer. Det är ibland frustrerande, ibland givande att lära sig ett annat språk.

Världen är mycket komplicerad. Klimatförändringarna är i slutändan också ett nätverksproblem och det är något jag skulle vilja studera i framtiden. Jag är också intresserad av gränssnittet mellan digital humaniora och nätverksvetenskap.

Hur blev du forskare?

I gymnasiet var jag intresserad av fysik, abstrakt tänkande och problemlösning. Jag läste också populärvetenskapliga böcker om kvantrevolutionen, och det kändes som en utmaning. Jag var en tävlingsinriktad person och gillade att göra så svåra saker som möjligt.

Två år in på en ingenjörsutbildning började jag studera kinesiska ock kinesisk litteraturvetenskap både i Stockholm och Shanghai. Jag hade gärna börjat som doktorand i kinesiska men det ämnet var för underfinansierat för att det skulle gå. Det slutade med att jag avslutade min ingenjörsutbiuldning i teknisk fysik och sedan en doktorsgrad i teoretisk fysik.

Jag gillar gränssnittet mellan olika discipliner, och jag är mycket intresserad av Asien och känner att är mitt andra hem. Min första professur var i Korea och sedan i Tokyo, och jag fortsätter att samarbeta med människor från Asien.

Vilken är den viktigaste höjdpunkten i din karriär?

Jag hoppas att den fortfarande ligger i framtiden. Men en sak som jag är stolt över är samarbetet med professor Jari Saramäki. Vi träffades på en konferens och märkte att våra artiklar om temporala nätverk publicerades nästan samtidigt. Vi hade gjort samma typ av analys oberoende av varandra på olika typer av data, med väldigt olika resultat, vilket fick oss att diskutera vidare. Saramäkis grupp studerade telefondata och samtalsnätverk, medan vi studerade nätverk av sexuella kontakter och sexuellt överförbara sjukdomar relaterat till prostitution i Brasilien.

I temporala nätverk spelar tiden roll och man kan se vem som är kopplad till vem och hur snabbt något sprids. Tillsammans med Jari Saramäki skrev vi en översiktsartikel 2012 och ett år senare en bok om temporala nätverk.

Vad är den viktigaste egenskapen hos en forskare?

Det finns många personligheter inom vetenskapen, och det är en styrka. Nyfikenhet är det officiella svaret på den här frågan, och många människor drivs av just nyfikenhet. Förmodligen är jag en av dem. Många drivs också av karriär. Man kan bedriva forskning av många skäl och ens motivering behöver inte påverka kvaliteten.

Animation: Ett konkret exempel på ett nätverk: Franska skolelever bär sensorer när de äter lunch och återvänder till klassrummet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Raili Pönni har utnämnts till utvecklingschef vid Aalto-universitetet

Raili Pönni har tidigare varit planeringschef och ställföreträdande utvecklingschef vid universitetet.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Gabriele Del Brenna
Studier Publicerat:

I sitt jobb som akustikplanerare utnyttjar Gabriele Del Brenna de färdigheter han lärt sig i Aalto

"Finland är en unik plats där studentlivet blomstrar" säger Gabriele Del Brenna. I den här intervjun berättar han om sina studier i huvudämnet Acoustics and Audiotechnology och ger tips om hur internationella experter får jobb efter utexamineringen.
Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.