Nyheter

Pekka Ala-Pietilä är Handelshögskolans Årets alumn 2020

Livet är en läroresa: lärandet i sig tar aldrig slut, anser Huhtamäkis och Sanomas styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä.
Kauppakorkeakoulun Vuoden Alumni 2020 Pekka Ala-Pietilä. Kuva: Heidi Piiroinen/Sanoma.
Pekka Ala-Pietilä, Handelshögskolans Årets alumn 2020. Photo: Heidi Piiroinen/Sanoma

Valet av Pekka Ala-Pietilä till Årets alumn 2020 vid Handelshögskolan offentliggjordes under det virtuella evenemanget Aalto 10 – Alumni Studio & Tiedeshow, som hölls till ära av Aalto-universitetets 10-årsjubileum den 10 oktober 2020.

”I gymnasiet fascinerades jag av tre alternativa och väldigt olika studieinriktningar: rättsvetenskap, limnologi och ekonomi. Jag sökte till slut till Handelshögskolan, vars utbud verkade intressantast och bredast. Väsentligast är omfattningen – de ekonomiska vetenskaperna gav mig möjligheten att se på saker ur många olika perspektiv”, berättar Pekka Ala-Pietilä.

Pekka Ala-Pietilä inledde sina studier vid Helsingfors handelshögskola år 1978, och tog ekonomie magisterexamen 1984 med huvudämne internationell marknadsföring. De två sista åren av sina studier jobbade han som forskare för Handelshögskolans FIBO-projekt (Finland’s International Business Operations), som grundades och leddes av professor Reijo Luostarinen. Som en del av denna forskargrupp skrev Ala-Pietilä också sin pro gradu-avhandling om finländska internationellt inriktade företags informationssystem.

”Den erfarenhet och kunskap som jag fick inom FIBO:s inspirerande och banbrytande forskargrupp har varit av avgörande vikt. Att gestalta och strukturera komplexa ting som tills vidare saknar lösning har visat sig vara ett användbart tankeverktyg även senare i min karriär.”

Pekka Ala-Pietilä, som idag fungerar som styrelseordförande för Huhtamäki och för Sanoma, har haft en bred och mångfacetterad karriär. Via sitt arbete som forskare kom han i början av 1980-talet till Nokia, där han jobbade vid enheten för informationssystem, varefter han innehade olika uppgifter under den period då Nokia växte kraftigt. Han var bland annat vd för Nokias mobildivision 1992–1998 samt bolagets vd under 1999–2005. Efter åren på Nokia blev han företagare av en slump, och var en av mobilmediebolaget BLYK:s två grundare med verksamhet i Storbritannien, Indien och Holland. Det fjärde skedet i Ala-Pietiläs karriär har bestått av diverse styrelseuppdrag och ledarskap i arbetsgrupper, däribland ordförandeskapet vid Europeiska kommissionen arbetsgrupp för artificiell intelligens.

Värt att studera sådant som man brinner för

Under studietiden var Pekka Ala-Pietilä aktiv inom Handelshögskolans studentverksamhet: han var medlem i studentkårens kultursektion (KUJ) i flera års tid och fungerade också som styrelseordförande för skidklubben KY-Ski. ”Jag har gjort mitt för den rekreativa sidan av studielivet och njutit av det. Sådant hör till studietiden. Jag tycker att man absolut ska delta i studentevenemang”, säger en munter Ala-Pietilä.

Ala-Pietilä uppmuntrar dagens studerande vid Handelshögskolan att studera sådana saker som man brinner för och som har betydelse för en själv. Likaså vore det viktigt att kunna få ett djupare grepp om något ämnesområde redan under studietiden. Det hjälper en att skapa en stadig grund för det man vill lära sig och utvecklas i. Utöver den djupare insikten är det viktigt att man förstår sig på omfattande helheter. Således har man alltså nytta av att studera även andra branscher, såsom konst, teknologi eller till exempel sociologi.

Pekka Ala-Pietilä uppmanar studerande att fästa uppmärksamhet vid sina relations- och kommunikationsfärdigheter. ”Vi blir aldrig färdiga vare sig som människor eller ledare. Vi måste vara ödmjuka nog att ständigt lära oss mera både när det gäller växelverkan mellan människor och oss själva. Team som bygger på förtroendefulla relationer människor emellan har möjlighet att uppnå exceptionella resultat. Nyckeln till dylika team är att uppnå en intellektuell och emotionell ärlighet”, menar Ala-Pietilä.

”Livet är en läroresa och lärandet i sig tar aldrig slut”, säger Ala-Pietilä. Till högskolornas centralaste uppgifter hör att möjliggöra och bygga upp lärandets glädje. Detta har naturligtvis en direkt påverkan på hur man senare fungerar i affärslivet. ”De organisationer som har förmågan att lära sig snabbare än andra och tillämpa dessa kunskaper är de som når framgång i en föränderlig värld”, påminner Ala-Pietilä.

Livet är en läroresa: lärandet i sig tar aldrig slut.

Pekka Ala-Pietilä, Handelshögskolans Årets alumn 2020.

Alumnverksamhet är dialog, mångfald och växelverkan

”Att vara alumn innebär att man är med i flödet – i olika skeden och i olika roller. Det finns olika sätt att påverka som alumn”, säger Pekka Ala-Pietilä.

Alumnverksamheten är lite som en blandning av nytt och gammalt: man kan samspela med människor i olika livsskeden, som ändå delar samma passion eller samma intresseområde i arbetslivet som man själv. Att förena nya och gamla erfarenheter ger mångfald i verksamheten.

”Att vara alumn från Handelshögskolan ger chansen att återfå en aktiv kontakt med skolan, nu i en annan roll. Genom det här kan det uppstå nya betydande frågor och rum för innovativa tankar hos oss alla, både tillsammans och enskilt”, visionerar Ala-Pietilä.

På tal om att utveckla Handelshögskolan anser Pekka Ala-Pietilä att ribban ska sättas väldigt högt, så att skolan kan få de bästa lärarna och de bästa studerandena.

”Handelshögskolan vid Aalto-universitetet bör vara bland de bästa i världen och åstadkomma de främsta kompetenserna inför framtiden”, konstaterar Årets alumn. Högskolorna bidrar till att fostra framtidens experter och ledare och har således en central roll i hur väl vår nation klarar sig i framtiden.

Titeln Årets alumn tilldelas vartannat år åt en alumn från Handelshögskolan som gjort en anmärkningsvärd karriär, påverkat samhället och främjat samspelet mellan skolan, samhället och alumnerna, eller gjort ett banbrytande arbete inom sin egen bransch.

Utmärkelsen Handelshögskolans Årets alumn har tidigare år gått till Matti Honkala (2008), Arto Hiltunen (2009), Mikko Kosonen (2010), Sirkka Hämäläinen (2011), Timo Löyttyniemi (2012), Riku Asikainen (2014), Salla Vainio (2016) och Elina Björklund (2018).

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Finavia-projektin työryhmä, Aalto BIZ
Samarbete, Studier Publicerat:

Studenter hjälpte Finavia att analysera logistiken i terminalen på Helsingfors-Vanda flygplats

Flygtrafiken har återhämtat sig överraskande snabbt, vilket har lett till kapacitetsproblem.
sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Students at the campus.
Samarbete Publicerat:

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse skänker en donation till Aalto-universitetets utbildningsområde för konst, design och arkitektur

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning vars tyngdpunkt ligger på hur psykiskt välbefinnande påverkar den fysiska hälsan. Detta är ett centralt perspektiv till exempel i undervisningen och forskningen om arkitektur för hälsa och välfärd vid Aalto-universitetet.
A scarf made of Ioncell.
Samarbete Publicerat:

Aalto-universitetet blir grundade delägare i företaget Ioncell som utvecklar ekologiska textilfibrer

Bolagets mål är att kommersialisera Ioncell®-teknologin som gör det möjligt att tillverka textilfiber av hög kvalitet av textilavfall och trä på ett ekologiskt hållbart sätt.