Nyheter

På vilket sätt syns framtiden redan?

När läsåret börjar önskar Aalto-universitetets campus alla välkomna med öppna dörrar. Genom utställningarna och evenemangen i Designs for a Cooler Planet som pågår i en månad kan du bekanta dig med intressanta forskningsprojekt.
Designs for a Cooler Planet -näyttelyt ovat kaikille avoimia. kuva: Kalle Kataila
Foto: Kalle Kataila

Det vetenskapliga språket kan verka invecklat, men parallellt bedriver vi på bred front tvärvetenskaplig forskning och undervisning genom experimentella metoder. Med hjälp av experimenten kan vi iaktta vad vi kan förbättra eller hur saker och ting i praktiken fungerar i jämförelse med de ursprungliga idéerna.

Designinlärningens grunder baserar sig på gemensamt experimenterande, skapande av prototyper, delaktiggörande samt användarcentrering, och ämnet hör till den nationella läroplanen. 

Genom att granska prototyperna får vi en möjlighet att reflektera över vilken slags framtid vi vill bygga. Hurdant kan modet tänkas vara i framtiden, depressions- eller strokevården, matproduktionen eller till exempel byggandet?

Dagens formgivningsprocesser förutsätter systemtänkande: val vad gäller framställningsmaterial, beaktande av reparerbarheten samt miljöeffekterna under framställningen, användningen och återanvändningen. Redan i planeringsskedet måste vi aktivt fundera över hur vi kan stöda de processer som upprätthåller naturen och dess liv så att de regenererar och återhämtar sig.

I år är temat för Cooler Planet det osynliga. Vad är det vi inte ser, som vi borde se? Vilka arbetsskeden eller resurser har fordrats för slutresultatet? Sopberg, utsläpp och hela långtradarlass av landmassor. Å andra sidan också experiment, misslyckanden och viktiga läroerfarenheter.

Bekanta dig med experiment som gör framtiden synlig. Bjud med en kollega, elev eller vän som du kan utbyta tankar med. Till beskådande finns till exempel ett lerbaserat alternativ till betongen, en magnetstimulator som ska användas i behandlingen av hjärnsjukdomar, textiler gjorda av lupiner, en sensor och ett växthuselement av trä som effektiverar odlingen, samt en prototyp för en mobil magnetröntgenapparat.  

För femte gången redan gör Designs for a Cooler Planet en sammanställning av Aalto-universitetets forskningsbaserade projekt för uppvisande. Du kan boka plats på de guidade utställningsturerna eller självständigt gå runt på utställningarna.

Besökarrespons från tidigare år:

  • ”Bredden och mångfalden överraskade. Tänk att man gör sånt här i Finland, i Esbo.”
  • ”Evenemanget påverkade min uppfattning om innovationer, tvärvetenskaplighet och design.”
  • ”Hjärnan knaxade sig i en ny position.”
  • ”Underbart att se att man gör bra grejer här.”

Mer information:

Enni Äijälä  
Senior specialist, partners and outreach 
+358 50 359 4810 
[email protected] 

Tiina Toivola
Communications manager, radical creativity  
+358 50 326 0300
tiina.toivola@aalto.fi

Wood crystals on a black fabric.

Designs for a Cooler Planet

The festival returns to Otaniemi this fall, 6 Sept – 3 Oct 2024, revealing how we can change the world.

Designs for a Cooler Planet 2023 main visual with Events title.

Designs for a Cooler Planet 2023 – Events programme

Welcome and participate in Designs for a Cooler Planet 2023 through a variety of different events, from live talk shows to webinars, workshops and guided exhibition tours.

Events
Cooler Planet

Book a visit: Designs for a Cooler Planet exhibitions

Join the guided exhibition tours to experience Helsinki Design Week at Aalto University.

Events
Alumnit kierroksella 2021

Designs for a Cooler Planet tours for alumni

Designs for a Cooler Planet 2023: Invisible festival guided tours for alumni 13.9.-5.10.

Events
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

kuva break prosta eri laitteilla
Campus, Universitetet Publicerat:

Break Pro pausgymnastikprogram lägger till rörelse i vardagen - nya videor i urvalet nu!

Den uppdaterade (2024) versionen har en hel del nya funktioner och intervallträningsvideor - så det är värt att ladda ner den nya versionen för ditt välbefinnande!
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Aalto_University_staff_campus_bikes_2-5-2013_photo_Mikko_Raskinen
Campus Publicerat:

Cykelstölderna på campus har ökat - kom ihåg att låsa fast din cykel ordentligt

Under våren har cykelstölderna på Aalto-universitetets campus ökat.
AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.