Nyheter

Konstverk valdes ut till de nya byggnaderna på campus

Väres och Handelshögskolans konst återspeglar mångfalden i de olika vetenskapsgrenarna.
Aalto-yliopisto Väre ilmakuva Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Konstnärerna bakom de första konstverken som ska placeras i Aalto-universitetets nya byggnader har offentliggjorts. Verken ska placeras i de två entréhallarna i Väre, byggnaden för Högskolan för konst, design och arkitektur, och i entréhallen vid huvudingången till Handelshögskolans byggnad. Bägge byggnaderna håller på att färdigställas på campus Otnäs.

Som resultat av en inbjuden tävling valde juryn ut Tommi Grönlunds och Petteri Nisunens konstverk ”INSIGHT” och Kirsi Kaulanens konstverk ”LUMEN” till Väre, byggnaden för Högskolan för konst, design och arkitektur. Grönlunds och Nisunens gemensamma verk knyter an till undersökningen av naturvetenskapliga fenomen och tidens väsen. Kaulanen är känd för sina laserskurna verk av rostfritt stål. 

Ett koncept till det konstverk som ska placeras i entréhallen vid huvudingången till Handelshögskolan ska beställas av keramikern Kirsi Kivivirta, vars konst kretsar kring unika pusselliknande väggkonstverk. 

Aalto-yliopisto Väre INSIGHT Kuva: Tommi Grönlund ja Petteri Nisunen

Illustration av Tommi Grönlunds och Petteri Nisunens konstverk "Insight". Bild: Tommi Grönlund och Petteri Nisunen

”Vid Aalto-universitetet har vi som mål att öka konstens och kreativitetens synlighet, slagkraft och värde i samhället. De nya verk som valts ut till Högskolan för konst, design och arkitektur och Handelshögskolan är exempel på detta. De inbjuder till att skapa nya kopplingar och betydelser i vårt universitet och i den undervisning, forskning och konstnärliga verksamhet som bedrivs här. Verken fungerar som vägvisare inte bara till de nya lokaler som snart ska öppnas, utan också mera allmänt till universitetets historia och framtid. Jag väntar ivrigt på nästa möte med verken i samband med invigningen i september”, konstaterar Anna Valtonen, vicerektor för konst och kreativ praxis vid Aalto-universitetet. 

Aalto-universitetet är det enda universitetet i Finland som följer procentprincipen för konst i sina byggprojekt. Utöver Grönlunds, Nisunens, Kaulanens och Kivivirtas verk kommer det ännu att dyka upp andra konstförvärv både inomhus och utomhus vid Högskolan för konst, design och arkitektur och Handelshögskolan. Bland annat den 70 meter långa skyddsmur som löper längs med byggnaderna kommer att få ett nytt utseende efter att konsttävlingen för studerande har avgjorts.

Jämlikhet och möten som konstnärliga principer

Den konstnärliga principen för byggnaden Väre är global jämlikhet, och målet är att lyfta fram Högskolan för konst, design och arkitektur som en internationell högskola som värdesätter mångfald. Målet är också att erbjuda konstverk som skapar en hållbar och spännande miljö samtidigt som de ger utrymme åt temporära utställningar och evenemang. Målet med Handelshögskolans offentliga konst är att skapa en upplevelse av delaktighet och dialog och att skapa en öppen och låg hierarki i arbets- och lärmiljön. Som konstnärlig princip för byggnaden har man en människocentrerad infallsvinkel som respekterar det förgångna samtidigt som man blickar mot framtiden. Aalto-universitetets konstkoordinator Outi Turpeinen utvecklade i samarbete med de studerande och personalen vid högskolorna de konstnärliga koncepten för Väre och Handelshögskolan.

Aalto-yliopisto Väre LUMEN Kuva: Kirsi Kaulanen

Illustration av Kirsi Kaulanens konstverk "Lumen" inne i Väre. Bild: Kirsi Kaulanen

Ytterligare information:
Outi Turpeinen
Aalto-universitetet, konstkoordinator
[email protected]
+358 50 4314194
 

Visionen för Aalto-universitetets offentliga konst

Aalto-universitetet är det första universitetet i Finland som följer procentprincipen för konst i sina byggprojekt. Detta är en finansieringsmodell för konstförvärv där cirka en procent av anslaget för ett byggprojekt används till konst. Procentprincipen tillämpades första gången i anslutning till Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli år 2017.

Visionen för Aalto-universitetets offentliga konst är att man ska lyfta fram och ställa frågor om vad universitetet är, vilken roll vi spelar i samhället och vad som avses med begreppet offentlig. Den offentliga konsten är platsspecifik och knyter an till mångfalden i universitetet och dess vetenskapsgrenar. De offentliga konstverken återspeglar denna mångfald genom olika konstformer, material, tekniker och traditioner.

Ytterligare information om Aalto-universitetets offentliga konst

Väre och Handelshögskolans byggnad 

Väre, byggnaden för Högskolan för konst, design och arkitektur, färdigställs sommaren 2018. Invigningen av Väre kommer att ingå i evenemanget Aalto Day One, som ordnas den 5 september 2018. Handelshögskolans byggnad färdigställs i slutet av 2018. I samma kvarter och i anslutning till den nya metrostationen vid Aalto-universitetet finns även metrocentret A Bloc och dess utbud av kommersiella tjänster. Kvartershelheten har planerats av Verstas Arkitekter Ab. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Mikko Raskinen
Campus, Universitetet Publicerat:

Skrotcykelinsamlingen är här igen!

Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
Campus, Universitetet Publicerat:
Pikaraitiovaunu Otaniemen pysäkillä
Campus Publicerat:

Snabbspårvägslinje 15 börjar gå 21.10.

Rör dig alltid försiktigt nära spåren. Snabbspårvägstrafiken mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo inleds lördag 21.10. Kom och fira med oss i Otnäs!