Nyheter

Klimatet förändras – förändras Aaltos undervisning?

I Erätauko-dialogen, som hölls i slutet av januari vid Aalto-universitetet, funderades det på hur universitetets utbildning bättre kunde motsvara klimatförändringens utmaningar.
Kuva: Scratching the surface, literally (Kätlin K / Creative Sustainability / Flickr)
Scratching the surface, literally (photo: Kätlin K / Creative Sustainability / Flickr)

Närmare hundra diskussioner om klimatförändringen hölls runt omkring Finland på Erätauko-dagen den 29.1 (“Time out Day”). Diskussionerna arrangerade vid Aalto-universitetet baserades på Sitras Timeout-dialogformat. Studerande, lärare, forskare och professorer från alla Aaltos högskolor deltog i evenemangen.

“Den huvudsakliga tanken bakom Erätauko-dagen är att föra samman människor som kanske inte annars skulle träffas och tillåta en konstruktiv diskussion”, säger Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila, professor emeritus i ledarskapsfilosofi, som har varit involverad i att utveckla Time out-diskussionsformatet.

Komplex klimatförändring

Att uppnå lösningar på klimatproblematiken är ett multidisciplinärt, gemensamt åtagande där inget ämnesområde eller industri bär ansvaret eller kan nå framgång på egen hand. Det utförs mycket forskning vid Aalto-universitetet  som är direkt motiverad av klimatförändringen. Den allmänna åsikten bland diskussionsdeltagarna var ändå att klimatförändringen inte syns tillräckligt mycket i utbildningen för tillfället. Det refereras till ämnet och det nämns här och där i flera olika kurser, men klimatförändringen finns inte med som ett djupare, mer ingående ämne. Det finns några nya kurser om klimatförändringen och hållbar utveckling, men antalet är ännu begränsat.

Studerandena kände att de ville ha ett bredare perspektiv på Aaltos kurser, hur färdigheterna som lärs ut på kurserna relaterar till sociala frågor och i synnerhet till klimatfrågor. Som det ser ut nu får studerandena tänka på klimatrelaterade frågor på egen hand, också inom ämnesområden där kopplingarna är väldigt tydliga.

Utgångspunkten för utbildning måste vara ett världstillstånd där kriser är verkliga.

Deltagare i Erätauko-dialogen

Världens tillstånd som en utgångspunkt för utbildning

Keskusteluissa tuli keskeisenä oivalluksena esiin se, että korkeakouluopintojen lähtökohdaksi ei sovi enää maailma, jossa kaikki on mahdollista. Lähtökohdaksi on otettava uusi maailman tila, jossa kriisit ovat todellisia ja ratkaisut vaatimuksena.

“Under de senaste 15-20 åren har vår värld ändrats radikalt. Effekterna av klimatförändringen har blivit synliga och det har överraskat till och med de som forskar om klimatförändring hur snabbt det har gått. Vi befinner oss plötsligt i ett läge där den traditionella utbildningen inte längre motsvarar ett arbetsliv där huvuduppgiften kommer vara att bemöta och lösa klimatförändringen”, säger Sanna-Liisa Sihto-Nissilä, forskardoktor från Aalto-universitetets Högskola för teknikvetenskaper som ledde diskussionerna.

Många av paradigmen i vårt samhälle förändras när gränsen för tillväxt på vår planet redan är nådd. Behovet av ekonomisk tillväxt ifrågasätts, miljörelaterade frågor är i centrum av kommuners och företags beslutsfattande och hållbarhet har blivit en nyckeldel av affärsmiljön. Ämnen som lärs ut på Aalto-universitetet är avgörande för klimatförändringen, men också känsliga för ekonomins skiftande paradigm. Vi lever bland många obesvarade frågor.

”Yliopistojen tehtävä on toimia suunnannäyttäjinä ja edelläkävijöinä yhteiskunnassa. Siksi yliopistoilla tulisi olla erityinen paine tarjota sellaista opetusta, joka vastaa nykyajan ja tulevaisuuden akuuteimpiin ongelmiin”, keskusteluun osallistunut opiskelija ilmaisi näkemyksensä.

“Universitetens uppgift är att verka som samhällets pionjärer och visionärer. Det är därför som speciellt universiteten borde känna press inför att erbjuda utbildning som motsvarar dagens och framtidens mest akuta problem,” sade en studerande som deltog i diskussionen.

Få in dialog i utbildningen

Dialogdiskussionerna genererade ett starkt meddelande till universitetet. Aalto skulle faktiskt kunna leda vägen; genom att handskas med komplexitet och öppna frågor och att tillhandahålla multidisciplinär kunskap och färdigheter för dessa situationer så att kunskap och lärande blir till lösningar på klimatproblemet. Aalto-universitetets multidisciplinära natur är en styrka, och att till exempel introducera rollen som konst spelar i att förstå och kommunicera förändring skulle kunna forma en ny plattform för samarbete gällande klimatförändring.

“Det var fint att tala med människor från olika ämnesområden och höra deras åsikter. Representanter från konst- och fysikdisciplinerna är sällan med i samma diskussionspaneler”, sade en doktorand från Högskolan för konst, design och arkitektur.

Att använda dialog som en arbetsmetod väckte också intresset hos deltagarna. Många personer lämnade diskussionerna inspirerade att tackla utmaningarna som klimatförändringen innebär igen och att använda dialogmetoden under deras egna kurser. 

Den här artikeln baserar sig på insikter som deltagare i Aalto Erätauko-diskussionen tecknade ned efter diskussionen. De här och andra insikter från andra Erätauko-dialoger ordnade i Finland finns tillgängliga på Sitras webbsidor (www.eratauko.fi). Ett sammandrag av Aalto-universitetets Erätauko-dialoger kommer att lämnas in till Sustainable Development Education Working Group, uppställd av vicerektor (undervsiningen).

Mer information:

Sanna-Liisa Sihto-Nissilä 
forskardoktor
Aalto-universitetet
[email protected]

Speciellt universiteten borde känna press inför att erbjuda utbildning som motsvarar dagens och framtidens mest akuta problem.

Studerande
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Pris och utmärkelser, Universitetet Publicerat:

68 doktorer och fem hedersdoktorer – se bilderna från doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

Doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna för 2024 ordnades fredagen den 14 juni i Dipoli.
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Opiskelija Aallossa lukemassa kirjaa
Pressmeddelanden Publicerat:

Aalto-universitetet ökar åtgärderna för att minska utsläppen

Aalto-universitetet har kartlagt de viktigaste åtgärderna för att minska klimatutsläppen inom alla delar av universitetets verksamhet. De största utsläppsminskningarna uppnås genom energiupphandling och energianvändning.
Studentguide nyhet, illustrering
Studier Publicerat:

Blivande magister – ge respons på studierna och var med och påverka!

Svara på enkäten för utexaminerade magistrar och påverka utvecklingen av studierna inom ditt område.