Nyheter

Från tresteg till submission wrestling – vid Aalto kan du kombinera toppidrott och studier

Aalto-universitetet har ett avtal med toppidrottsakademin Urhea. Vi erbjuder dig stöd för att kombinera idrottsutövning och studier, oavsett om du håller på med basket, synkroniserad konståkning eller någon annan gren.
juoksurata, sports field
Otnäs sportplan. Bild: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen

Vid Aalto-universitetet finns det studerande som tävlar inom en rad olika idrottsgrenar, av vilka endast en bråkdel har nämnts ovan. Aalto-studerande som siktar eller befinner sig på toppen inom sin gren kan ansöka om medlemskap i Urhea. Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea är en toppidrottsakademi som grundades 2003 och som är godkänd av Finlands olympiska kommitté. Aalto-universitetet och Urhea har haft ett partneravtal sedan 2015.

I samarbete med Urhea stöder Aalto-universitetet studerandes möjligheter att kombinera idrott och studier på ett flexibelt sätt och beaktar de utmaningar och behov som idrottskarriären för med sig genom att till exempel hjälpa de studerande att planera och schemalägga sina studier. Aalto-universitetets Urhea-arbetsgrupp utgör en länk mellan Aalto, Urhea och de studerande samt främjar möjligheterna till en dubbel karriär för idrottande studerande.

Urhea-träffar med låg tröskel

Av de tiotals Urhea-medlemmar som studerar vid Aalto deltog ett tjugotal i en vårträff som ordnades vid Handelshögskolan 27.4.2023. Träffen ordnades av högskolornas Urhea-kontaktpersoner vars teamledare är planerare Elli Hämäläinen. På plats var även Sami Itani, arbetslivsprofessor vid institutionen för ledarskapsstudier vid Handelshögskolan och ansvarsperson för Urhea, samt Juha ”Dallu” Dahlström, toppidrottskoordinator inom Urhea. Syftet med träffen var att föra samman Urhea-studerande vid Aalto, gå igenom aktuell information om att kombinera idrott och studier samt umgås. De studerande var positivt inställda till denna typ av 1,5 timmes träffar med låg tröskel.

”Att möjliggöra flexibla studiestigar är centralt inom Urhea. Verksamheten utvecklas kontinuerligt, och vi arbetar målmedvetet med att öka lärandetjänsternas och lärarnas kännedom om Urhea. Studerande kan kontakta mig eller högskolans kontaktperson för Urhea om det är svårt att till exempel komma överens om flexibilitet i studierna med lärare eller annan personal”, sade Sami Itani.

Trestegshopparen Veikko Nugraha, som har redovisning som huvudämne, var en av de studerande som deltog i träffen. ”För mig är Urhea en del av min vardag. Jag tränar i Urhea-hallen och använder många av Urheas tjänster, från fysioterapi till kostrådgivning. Tack vare Urheas kontaktperson vid Aalto har jag alltid en sakkunnig person att vända mig till när jag har frågor om att kombinera studier och idrott, och det känns som att jag alltid får hjälp när det behövs”, sade Veikko. Veikkos främsta meriter hittills inom sin gren är bronsmedalj i Kalevaspelen somrarna 2022 och 2018. 

Urhea-opiskelija, kolmiloikkaaja Veikko Nugraha. Kuva: Heidi Lehikoinen
Veikko Nugraha är på träningsläger i Portugal i maj. Bild: Heidi Lehikoinen

Mot sommaren

Elli Hämäläinen berättade om en pilotutvärdering som gjordes i början av året vid Handelshögskolan och vars syfte var att utvärdera hur väl högskolan stöder toppidrottare. Olympiska kommittén kommer att färdigställa en rapport i juni, varefter resultaten och utvecklingsmålen kommer att publiceras. Elli presenterade också Urheas nya webbsidor, som finns i Studentguiden på Aaltos webbplats (studerande.aalto.fi: Stöd för studierna > Stöd för studerande > Kombinera tävlingsidrott och studier vid Aalto). Elli tar gärna emot respons på de nya sidorna.

Läsårets femte och sista period pågår nu, och även Urhea-studerande börjar rikta sina tankar mot sommaren. De studerandes förhoppningar inför sommaren lät bekanta: värme, stugliv, tävlingar och festivaler! Förhoppningarna berodde också mycket på huruvida tävlingssäsongen inom den egna grenen snart börjar eller om säsongen nyligen har avslutats och en ny träningsperiod har börjat. Oberoende av de olika grenarnas årsklockor önskar Aalto-universitetet alla sina idrottare givande träningar och tävlingar samt mycket värme och även möjligheter till återhämtning! 

Text: Terhi Ollikainen

Urhea-tapaaminen Kauppakorkeakoululla huhtikuussa 2023
Träffen för Urhea-studerande vid Aalto ordnades vid Handelshögskolan 27.4.2023. När bilden togs hade deltagarna njutit av mjöd och munkar.

Läs tidigare nyheter om Urhea på engelska

Muodostelmaluistelujoukkue Team Unique'n aaltolaiset luistelijat

Five Aalto students belong to the Finnish Championship winning synchronised skating team Team Unique

The skaters studying at different Aalto schools are Aalto’s Urhea athletes

News
Purjehtija Oskari Muhonen, kuva: Tapio Nirkko.

Fencing, figure-skating, sailing – any sport can be combined with studies

Aalto University is participating in the Helsinki Metropolitan Area Sports Academy Urhea, whose goal is to support the flexible coupling of sporting careers with academic studies.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.
Universitetet Publicerat:

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Students at Aalto lecture hall in ENG orientation event
Studier Publicerat:

Över 700 studenter påbörjade sina studier på Ingenjörshögskolan

Det nya läsåret startade den 28 augusti 2023 med orienteringstillfällen för nya kandidat- och masterstudenter på Kandidatcentret.
20 students from Aalto University at the Unite! Student Festival in Lisbon.
Studier Publicerat:

Unite! Studentfestivalen i Lissabon var full av lärande, gemenskap och nöjen

20 studenter från Aalto deltog i Unite! Studentfestival.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.