Nyheter

Från tresteg till submission wrestling – vid Aalto kan du kombinera toppidrott och studier

Aalto-universitetet har ett avtal med toppidrottsakademin Urhea. Vi erbjuder dig stöd för att kombinera idrottsutövning och studier, oavsett om du håller på med basket, synkroniserad konståkning eller någon annan gren.
juoksurata, sports field
Otnäs sportplan. Bild: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen

Vid Aalto-universitetet finns det studerande som tävlar inom en rad olika idrottsgrenar, av vilka endast en bråkdel har nämnts ovan. Aalto-studerande som siktar eller befinner sig på toppen inom sin gren kan ansöka om medlemskap i Urhea. Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea är en toppidrottsakademi som grundades 2003 och som är godkänd av Finlands olympiska kommitté. Aalto-universitetet och Urhea har haft ett partneravtal sedan 2015.

I samarbete med Urhea stöder Aalto-universitetet studerandes möjligheter att kombinera idrott och studier på ett flexibelt sätt och beaktar de utmaningar och behov som idrottskarriären för med sig genom att till exempel hjälpa de studerande att planera och schemalägga sina studier. Aalto-universitetets Urhea-arbetsgrupp utgör en länk mellan Aalto, Urhea och de studerande samt främjar möjligheterna till en dubbel karriär för idrottande studerande.

Urhea-träffar med låg tröskel

Av de tiotals Urhea-medlemmar som studerar vid Aalto deltog ett tjugotal i en vårträff som ordnades vid Handelshögskolan 27.4.2023. Träffen ordnades av högskolornas Urhea-kontaktpersoner vars teamledare är planerare Elli Hämäläinen. På plats var även Sami Itani, arbetslivsprofessor vid institutionen för ledarskapsstudier vid Handelshögskolan och ansvarsperson för Urhea, samt Juha ”Dallu” Dahlström, toppidrottskoordinator inom Urhea. Syftet med träffen var att föra samman Urhea-studerande vid Aalto, gå igenom aktuell information om att kombinera idrott och studier samt umgås. De studerande var positivt inställda till denna typ av 1,5 timmes träffar med låg tröskel.

”Att möjliggöra flexibla studiestigar är centralt inom Urhea. Verksamheten utvecklas kontinuerligt, och vi arbetar målmedvetet med att öka lärandetjänsternas och lärarnas kännedom om Urhea. Studerande kan kontakta mig eller högskolans kontaktperson för Urhea om det är svårt att till exempel komma överens om flexibilitet i studierna med lärare eller annan personal”, sade Sami Itani.

Trestegshopparen Veikko Nugraha, som har redovisning som huvudämne, var en av de studerande som deltog i träffen. ”För mig är Urhea en del av min vardag. Jag tränar i Urhea-hallen och använder många av Urheas tjänster, från fysioterapi till kostrådgivning. Tack vare Urheas kontaktperson vid Aalto har jag alltid en sakkunnig person att vända mig till när jag har frågor om att kombinera studier och idrott, och det känns som att jag alltid får hjälp när det behövs”, sade Veikko. Veikkos främsta meriter hittills inom sin gren är bronsmedalj i Kalevaspelen somrarna 2022 och 2018. 

Urhea-opiskelija, kolmiloikkaaja Veikko Nugraha. Kuva: Heidi Lehikoinen
Veikko Nugraha är på träningsläger i Portugal i maj. Bild: Heidi Lehikoinen

Mot sommaren

Elli Hämäläinen berättade om en pilotutvärdering som gjordes i början av året vid Handelshögskolan och vars syfte var att utvärdera hur väl högskolan stöder toppidrottare. Olympiska kommittén kommer att färdigställa en rapport i juni, varefter resultaten och utvecklingsmålen kommer att publiceras. Elli presenterade också Urheas nya webbsidor, som finns i Studentguiden på Aaltos webbplats (studerande.aalto.fi: Stöd för studierna > Stöd för studerande > Kombinera tävlingsidrott och studier vid Aalto). Elli tar gärna emot respons på de nya sidorna.

Läsårets femte och sista period pågår nu, och även Urhea-studerande börjar rikta sina tankar mot sommaren. De studerandes förhoppningar inför sommaren lät bekanta: värme, stugliv, tävlingar och festivaler! Förhoppningarna berodde också mycket på huruvida tävlingssäsongen inom den egna grenen snart börjar eller om säsongen nyligen har avslutats och en ny träningsperiod har börjat. Oberoende av de olika grenarnas årsklockor önskar Aalto-universitetet alla sina idrottare givande träningar och tävlingar samt mycket värme och även möjligheter till återhämtning! 

Text: Terhi Ollikainen

Urhea-tapaaminen Kauppakorkeakoululla huhtikuussa 2023
Träffen för Urhea-studerande vid Aalto ordnades vid Handelshögskolan 27.4.2023. När bilden togs hade deltagarna njutit av mjöd och munkar.

Läs tidigare nyheter om Urhea på engelska

Muodostelmaluistelujoukkue Team Unique'n aaltolaiset luistelijat

Five Aalto students belong to the Finnish Championship winning synchronised skating team Team Unique

The skaters studying at different Aalto schools are Aalto’s Urhea athletes

News
Purjehtija Oskari Muhonen, kuva: Tapio Nirkko.

Fencing, figure-skating, sailing – any sport can be combined with studies

Aalto University is participating in the Helsinki Metropolitan Area Sports Academy Urhea, whose goal is to support the flexible coupling of sporting careers with academic studies.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Aalto Squad students on campus
Studier Publicerat:

Antalet sökande till Aalto-universitetet ökade i vårens andra gemensamma ansökan

Aaltos finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram lockade 13 500 sökande
From left to right: Lasse Kukkonen, Ida Parkkinen, Luisa Cardoso and Elias Keski-Nisula
Studier Publicerat:

Träffa Unite! studentrepresentanterna Elias, Ida, Lasse och Luísa

Unite! universitetsalliansen har en egen studentkår, SURE!
Two students standing next to a train studying a map.
Studier Publicerat:

Hoppa på Unite! tåget från Barcelona till Grenoble - ansök senast den 7 april

Följ med på resan mot hållbar mobilitet och interkulturalitet på Unite! tåget.