Nyheter

Finland ska utveckla cybersäkerhetskompetens i hela Europeiska unionen

Forskare vid Aalto-universitetet ska ta fram utbildning inom cybersäkerhet som riktar sig till alla EU-länder. Finland har fått fem miljoner euro i projektpengar ur EU:s facilitet för återhämtning för tre år.
Nainen yhdistää television älytoimintoihin.jpg
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Den medborgerliga kompetensen inom cybersäkerhet är allt viktigare i de digitaliserade samhällena.  Aalto-universitet och kommunikationsministeriet ska genomföra ett omfattande projekt som skapar gemensam utbildning inom medborgerlig cybersäkerhetskompetens för EU-länderna. Ett avtal om ett treårigt projekt har undertecknats.

- Att vi har de grundläggande färdigheterna och förstår vad informationssäkerhet betyder är allt viktigare i de digitala samhällena. Det är också medborgerlig kompetens, säger Jarno Limnéll, arbetslivsprofessor i cybersäkerhet vid Aalto-universitetet och projektets ledare.

Aalto-universitetet har en lång erfarenhet av att forska, undervisa, skapa digitala lärplattformar och undervisningsmaterial på cybersäkerhetsområdet.

- Vi har utmärkta möjligheter att sprida vår kompetens över hela Europa och samtidigt stärka Finlands goda anseende inom cybersäkerhet, fortsätter Limnéll.

- Människornas vilja och kompetens att använda digitala tjänster avgör hur digitaliseringen utvecklas i samhället. Det väsentliga är att vi kan lita på digitala produkter och tjänster. Tillit bygger på att säkerheten är inbyggd och användaren förstår vad det betyder, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Det handlar om den medborgerliga kompetensen nu och i framtiden. Denna kompetens blir viktigare med åren när digitaliseringen går framåt. Projektfinansieringen kommer från EU:s facilitet för återhämtning, vilket visar att frågan är angelägen. Det är värt att satsa på att lära ut denna kompetens och samtidigt även ta tillfället i akt och använda nya inlärningssätt, säger Rauli Paananen, statens cybersäkerhetsdirektör.

Ett spel om cyberkunskaper ska inspirera alla målgrupper

Forskargruppen vid Aalto-universitetet inleder arbetet omedelbart under ledning av Limnéll. Arbetets första fas är redan i sig väldigt omfattande. Målet är att utreda på vilket sätt EU-länderna i nuläget ger undervisning när det gäller medborgerlig kompetens inom cybersäkerhet och hurdant utbildningsmaterial de har. Resultatet blir en övergripande rapport om hur undervisningen är ordnad i hela EU.

Aalto-universitetet och dess forskare har arbetat länge med EU-projekt och de känner till vad lyckade projekt kräver. Därtill är samarbetet inom universitetet intensivt och tvärvetenskapligt.  Projektet ska anlita Aalto-universitetets tvärvetenskapliga kompetens och utveckla nya sätt att lära ut cybersäkerhet till exempel med hjälp av olika spel. Spelens innehåll och visuella stil är viktiga när man vill inspirera människor att lära sig. 

Projektets största resultat kommer att vara en öppen webbplats som lär ut medborgerlig kompetens inom cybersäkerhet. Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig på alla unionens officiella språk. Utbildningsmaterialet som är praktiskt orienterat och lätt att använda är avsett för alla åldersgrupper. Användarnas erfarenheter i ett så tidigt skede som möjligt används såväl i arbetet med att skapa spelet som i arbetet med undervisningsmaterialet på webbplatsen.

Mer information:
Jarno Limnéll, arbetslivsprofessor och projektledare, Aalto-universitetet, tfn 040 527 6173, [email protected]
Rauli Paananen, statens cybersäkerhetsdirektör, tfn 0295 342 212, [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Students at the European Parliament building in Strasbourg participating in the European Student Assembly.
Samarbete Publicerat:

Student vid Aalto-universitetet deltog i European Student Assembly

Sofia Pascolo deltog i den europeiska studentförsamlingen i april 2024 i Strasbourg.
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.