Nyheter

Ett nätverk av företagskuvöser kommer att skapas till Helsingfors campusområden

Företagskuvöserna som placerar sig på campusområdena stöder studerande- och forskningsorienterad företagsamhet. I och med de tjänster som skapas genom det nya programmet Kampusinkubaattorit är målsättningen att skapa 100 nya företag per år.
Aalto Startup Center

Helsingfors är en föregångare inom innovationsorienterad företagsamhet. Med stadens nya program Kampusinkubaattorit stärks denna roll ytterligare. 

”När man löser framtidens utmaningar, ökar betydelsen av forsknings-, utvecklings- och innovationsorienterad företagsverksamhet ytterligare, och stadens roll som möjliggörare av innovationsverksamhet framhävs”, konstaterar Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stads näringslivsdirektör. 

De åtgärder som stöder FUI-orienterade verksamheten fokuserar särskilt på företagens tidiga skeden och på att stärka innovationsekosystemet. För närvarande finns det inga omfattande tjänster för tidigt stöd till företag, och Helsingfors vill nu hitta en lösning till denna brist genom att stärka företagskuvösverksamheten i samarbete med högskolorna i regionen.  

Programmet Kampusinkubaattorit som påbörjades i höstas kommer att utveckla starka funktioner för företagskuvöserna på väsentliga campusområden tillsammans med högskolorna. Under Helsingfors stads ledning kommer företagskuvöserna att utvecklas ännu mer systematiskt, och samtidigt lägger man grunden för ett ännu mer tätare innovationsekosystem. 

”De nya kuvöserna kombinerar finländsk toppforskning, studerandes nya idéer och Helsingfors strålande startup-ekosystem”, visionerar Rinkineva. 

Målsättningen för utvecklingen av företagskuvösverksamheten är att öka antalet nystartade företag och kvaliteten på dem samt skapa 100 nya och innovativa företag per år. I stället för enstaka campusinkubatorer är målsättningen för verksamheten att skapa ett omfattande nätverk av företagskuvöser, vilket möjliggör ett mångsidigt samarbete mellan campusområdena. De företagskuvöser som tillsammans grundas på campusområdena kan fördela sina roller så att de kompletterar varandra och ha till exempel gemensamma coachningsprogram.  

Helsingfors stad har ingått samarbetsavtal med tre högskolor 

Under hösten 2021 fokuserade Helsingfors stad på att stärka samarbetet och ingick de första avtalen med yrkeshögskolan Metropolia, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Varje högskola för med sig sina egna styrkor och specialkunskaper till företagskuvösverksamheten, vilket kommer att återspeglas i de campusspecifika planerna för de kommande åren.  

Riitta Konkola, VD och rektor för yrkeshögskolan Metropolia, önskar att Metropolias campusområden med stöd av programmet profilerar sig som viktiga centra för innovations- och företagsverksamhet, som skapar ny företagsamhet och som känns igen internationellt. 

”Den expanderande verksamheten fungerar också som insats för andra aktörer i regionens startup-ekosystem. Resultat från Metropolias FUI-verksamhet kommer att vidareutnyttjas effektivare, och ännu oftare strävas resultaten att kommersialiseras som ny företagsverksamhet”, säger Konkola. 

Aalto-universitetet vill genom programmet Kampusinkubaattorit stärka innovations- och företagsverksamheten särskild inom den kreativa branschen. 

”Målsättningen är att det vid sidan om Aaltos starka teknologiorienterade företagsacceleratorsverksamhet skapas en studieväg för företagsamhet som är framsprungen från kreativitet och immateriellt kapital”, säger Janne Laine, ansvarig prorektor för Aalto-universitetets innovationer. 

Aalto-universitetet har som särskild styrka i programmet att de öppnar Aaltos forskningsinfrastruktur som fokuserar på digitala medier för andra campusinkubatorer, och bredare för hela den kreativa branschen. I och med Open-call-sökningar får vinnande team bland annat möjlighet att utnyttja Aaltos toppkvalitativa infrastruktur för utveckling av nya innehålls-, tjänste- och produktprototyper inom den kreativa branschen. 

”Utgångspunkten är att vi vill stöda de bästa idéerna oavsett varifrån de kommer”, säger Marcus Korhonen, direktör för Aalto Studios. 

Helsingfors universitet har som målsättning att aktivera hela gemenskapen och stärka en positiv kulturförändring samt att skapa nya kunskaper, färdigheter i företagsamhet och forskningsbaserade företag. 

”Programmet Kampusinkubaattorit ger forskare och studerande möjlighet att testa och låta sina idéer mogna med hjälp av öppna tjänster med låg tröskel”, berättar Paula Eerola, ansvarig prorektor för forskning vid Helsingfors universitet. 

Företagskuvöser kommer att samlas för samarbete 

Projektledare Jussi Laine som leder helheten Kampusinkubaattorit hos Helsingfors stad är övertygad om stadens centrala roll som möjliggörare av företagskuvösverksamheten. 

”Mitt mål är att skapa ramar för staden som möjliggör ett utbyte av bästa praxis mellan högskolorna samt bringa stadens specialkunskaper nära högskolornas kuvösverksamhet”, berättar Laine. 

Mer information: 

Jussi Laine, projektchef, Helsingfors stad, tfn 040 182 8505, e-post: [email protected] 

Programmet Kampusinkubaattorit 

Genom programmet Kampusinkubaattorit utvecklar Helsingfors stad i samarbete med högskolorna i regionen företagskuvösverksamhet till campusområdena för att stöda studerande- och forskningsorienterad företagsamhet. Den huvudsakliga målsättningen för programmet är att skapa nya och innovativa företag samt stöda tillväxten av nystartande och FUI-orienterade företagsverksamheten och utvecklingen av ekosystemet. Helsingfors stad är finansiär för programmet tillsammans med högskolorna. Programmet genomförs 2021–2024. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Unite! student holding a sign that says Get inspired, grow together, Let's Unite!
Samarbete Publicerat:

Fyra studentprojekt får finansiering genom Unite! Seed Fund

Seed Fund aktiverar studenter från de nio Unite! universiteten att gemensamt bedriva nya aktiviteter.
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Laptop typing
Samarbete, Studier Publicerat:

Kurs om öppna utbildningsresurser för lärare och studenter

Förstå hur man använder material med öppna licenser på ett sätt som är förenligt med upphovsrätten.
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.
Campus, Forskning och konst, Studier Publicerat:

Renovering i Harald Herlin-lärcentrets K-våning

I Lärcentrets K-våning påbörjas den 5.2.2024 en renovering.