Nyheter

De förnyade språkliga riktlinjerna uppmuntrar till flerspråkighet

Implementeringsplanen färdigställs före årsskiftet.
Opiskelijoita Harald Herlinin oppimiskeskuskessa
Foto: Aalto-universitetet / Unto Rautio.

Aalto-universitetet har uppdaterat sina allmänna språkliga riktlinjer samt riktlinjerna för undervisnings- och examensspråk. De förnyade riktlinjerna uppmuntrar till språklig mångfald, parallell användning av språken och flerspråkighet. De träder i kraft i januari 2024. 

”Vår språkpolicy och vår språkliga praxis ska stöda att alla i vår gemenskap kan känna sig välkomna och som fullvärdiga medlemmar av den. De uppdaterade riktlinjerna beaktar såväl internationalitet som våra nationella språk. Vi använder finska, svenska och engelska parallellt på ett ändamålsenligt sätt”, säger provost Kristiina Mäkelä.

Mera undervisning på de inhemska språken

Rektor fattade beslut om de allmänna språkliga riktlinjerna 22.11.2023. I dem definieras de språkliga principerna för ett internationellt, mångkulturellt och inkluderande universitet.

Kommittén för akademiska ärenden fattade beslut om riktlinjerna för undervisnings- och examensspråk under sitt möte 21.11.2023. I riktlinjerna behandlas bland annat examens-, undervisnings- och handledningsspråk för utbildningsprogrammen, språk på examensbetygen, terminologi i anknytning till områdena och undervisningen, språk på studieprestationsutdragen samt de studerandes språkliga rättigheter.

Undervisningen får ökat utbud och mer alternativ på de inhemska språken. Utbildningsprogrammen kan i fortsättningen vara också flerspråkiga. De studerande och lärarna uppmuntras att använda och lära sig de inhemska språken.

”Vi skapar flexibla sätt för att förverkliga flerspråkighet i vardagen. Lärarna stöds i implementeringen av de nya riktlinjerna och i främjandet av flerspråkighet. De studerandes språkliga rättigheter klarläggs. Vi vill att de studerande genast när de inleder en kurs vet på vilket språk undervisningen och prestationen sker”, säger Petri Suomala, vicerektor med ansvar för undervisningen.

Implementeringen sker stegvis

Implementeringsplanen för riktlinjerna färdigställs ännu under slutet av 2023 i samarbete med våra experter. Implementeringen av riktlinjerna för undervisnings- och examensspråk sker stegvis under följande två undervisningsplansperioder.

Uppdateringen av de språkliga riktlinjerna förbereddes under år 2023 med hjälp av hela universitetssamfundet i många kommittéer, styrgrupper och diskussioner. Dessutom samlades respons in på en plattform på nätet som var öppen för alla anställda och studerande. 

”Ett stort tack till alla som deltagit i den livliga diskussionen och i utformningen av vår språkpolicy. Vi fick särskilt många kommentarer om implementeringen och under december utformar vi baserat på det ännu en närmare plan”, säger Kristiina Mäkelä.

I uppdateringen av riktlinjerna beaktades även biträdande justitiekansler Mikko Puumalainens klagomålsavgörande från förra våren. De förnyade riktlinjerna är en del av svaret som Aalto-universitetet formulerar senare i år.

Målet med Aalto-universitetets språkliga riktlinjer är att stöda universitetets uppgift både som en del av det globala vetenskaps- och konstsamfundet och som en främjare av Finlands framgång. Målet är att stöda flerspråkighet och kulturell mångfald i vårt universitetssamfund, främja inkludering och jämlikhet hos medlemmarna i universitetssamfundet samt trygga nationalspråkens ställning som språk för forskning och den högsta undervisningen på områdena som universitetet representerar. 

Läs mer:

Kontakta

Eija Zitting

Head of Learning Services
U902 Learning Services
Ida Salin

Ida Salin

HR Specialist, Equality, Diversity and Inclusion Officer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Pris och utmärkelser, Universitetet Publicerat:

68 doktorer och fem hedersdoktorer – se bilderna från doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

Doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna för 2024 ordnades fredagen den 14 juni i Dipoli.
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Aalto-yliopisto valittiin Suomen parhaaksi yliopistoksi QS-vertailussa.
Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet håller sin första plats i Finland i QS universitetsrankningen 

Aalto-universitetet har fortsatt framgång i den internationella QS världsuniversitetsrankningen och håller sin plats som bästa universitet i Finland.
Tredelad bild: gul blomma och texten Marsio till vänster, bild av Aino-Marsio-Aalto i mitten, Aalto-logotypen till höger
Campus, Universitetet Publicerat:

Marsio, Aalto-universitetets nya mötesplats för alla, slår upp dörrarna i september

Öppningsutställningarna kring temat Vi gör det omöjliga möjligt presenterar Aalto-gemenskapens lösningar för att skapa en hållbar framtid.