Nyheter

Bergsrådet Marcus Wallenbergs Stiftelse donerade 200 000 euro till handels- och ekonomiska vetenskaper vid Aalto-universitetet

Stiftelsens donation har i år en speciell inverkan eftersom den ökar statens motfinansiering till universitetet.
talvikuva Kauppiksen uudesta rakennuksesta
Bild: Aalto-universitetet / Mika Huisman

Aalto-universitetet har fått en betydande donation till handels- och ekonomiska vetenskaper av bergsrådet Marcus Wallenbergs Stiftelse. Handelshögskolans dekanus Timo Korkeamäki riktar ett varmt tack till skolans långvariga uppbackare: "Vi är gränslöst glada och tacksamma för den här nya donationen. Donationerna stärker vår skolas finansiella bas och hjälper oss att utveckla en allt mer högklassig undervisning och forskning."

Marcus Wallenbergs Stiftelse grundades år 1973 och dess syfte är att främja utbildning och forskning särskilt på företagsledningens område. Stiftelsen delar ut stipendier för högklassig vetenskaplig forskning som utförs inom företagsledningens område eller på annat sätt är central ur företagsledningens perspektiv. Förutom stipendier och understöd stöder stiftelsen finansiering av större högklassiga forskningsprojekt.

Talrika professorer och forskare vid Aalto-universitetets Handelshögskola har fått stipendier ur Marcus Wallenbergs Stiftelse för både större och mindre projekt. Som exempel kan nämnas det långvariga projektet ”Location, Location, Location” vid Institutionen för ledarskapsstudier, där multinationella företags lokaliseringsfrågor granskas i en föränderlig omvärld.

"Jag tackar stiftelsen för allt det stöd den under årens lopp gett vår skola, dess forskare och olika forskningsprojekt. Utan stiftelsens stöd hade mycken högklassig och slagkraftig forskning aldrig utförts", säger Timo Korkeamäki.

Samarbetet med Marcus Wallenbergs Stiftelse och dess långvariga stöd beaktades av Handelshögskolan när bergsrådet Marcus Wallenbergs professur inrättades år 2020. Professurens område är internationell affärsverksamhet och den är förlagd till Institutionen för ledarskapsstudier. Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä utnämnde professor Rebecca Piekkari till professuren som erkänsla för hennes betydande forskningsmeriter inom internationell affärsverksamhet.

Institutionen för ledarskapsstudier placerar sig utmärkt i globala universitetsjämförelser. I till exempel den ansedda Shanghai Ranking-jämförelsen kommer Aalto-universitetets Institution för ledarskapsstudier år 2021 på 31 plats bland 4000 granskade universitet. "Institutionen för ledarskapsstudier är såtillvida en speciell spetsforskningsenhet att man där studerar olika organisationers förändringsprocesser med kvalitativa forskningsmetoder snarare än med kvantitativa. Våra främsta forskare har meriterat sig särskilt som användare och utvecklare av kvalitativa metoder", berättar professor Rebecca Piekkari.

"Med vårt långvariga stöd har vi velat ge erkänsla åt Handelshögskolan för dess förnämliga arbete särskilt inom ledarskap och internationell affärsverksamhet. Med den nya donationen vill vi sporra Handelshögskolan att fortsätta på sin stolta väg", säger stiftelsens ombudsman Stefan von Knorring. "Marcus Wallenberg grundade stiftelsen för att hedra sina goda förbindelser med finländskt näringsliv, och det är glädjande att Handelshögskolan fortsätter den här traditionen och samarbetar aktivt med företagen", fortsätter von Knorring.

Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä glädjer sig åt den nya donationen av Marcus Wallenbergs Stiftelse och tackar stiftelsen för dess långvariga stöd. "Donationsmedlen möjliggör en långsiktig utveckling av universitetet och utjämnar effekterna av fluktuationer i den offentliga ekonomin. I år är donationen ännu mer betydande eftersom den ökar motfinansieringen till universitetet. Ett varmt tack till stiftelsen för donationen!"

Motfinansieringen ingår i statens motfinansieringskampanj, där staten beviljar universiteten 67 miljoner euro i proportion till de erhållna donationerna åren 2020–2022. Kampanjen har till syfte att stärka universitetens soliditet. Donationer som erhållits medan motfinansieringskampanjen pågår ger varje euro som donerats under kampanjen en tilläggskoefficient. Bergsrådet Marcus Wallenbergs Stiftelse deltar i kampanjen genom att donera sammanlagt 1 050 000 euro till tio i Finland verksamma handelshögskolor. Aalto-universitetets Handelshögskolas andel härav var 200 000 euro.

Mer information:

Helena Salminen

Helena Salminen

Asiantuntija, lahjoittajasuhteet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Unite! student holding a sign that says Get inspired, grow together, Let's Unite!
Samarbete Publicerat:

Fyra studentprojekt får finansiering genom Unite! Seed Fund

Seed Fund aktiverar studenter från de nio Unite! universiteten att gemensamt bedriva nya aktiviteter.
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Three students eating a snack and discussing over a computer on a rooftop terrace.
Studier Publicerat:

Lär dig språk och interkulturell kompetens online med Unite! Ansök nu till kurser våren 2024

Unite! kurser är öppna for alla studenter vid Aalto-universitetet.
Ryhmä ihmisiä työskentelee hackathonissa
Samarbete Publicerat:

Hackatonet Solve the SDGs ordnas igen – nu i Finland och Indien

Hållbarhetshackathon Solve the SDGs, som ordnas av Aalto Ventures Program och Junction, ordnas i år 22–24.3 samtidigt i Finland och Indien.