Aalto-handboken

Tillgänglighetsredogörelse – Shorthand

Shorthand är ett tredjepartsprogram som används av Aalto-universitetet.

Denna webbplats är byggd på Shorthand, ett tredjepartsprogram som används av Aalto-universitetet sedan 1 januari 2021. Shorthand är WCAG 2.1-certifierat, vilket betyder att programmet följer de senaste riktlinjerna gällande tillgänglighet för webbinnehåll. Dessa riktlinjer har tagits i övervägande varje gång Shorthand lanserat en ny funktion. Detta arbetssätt är i linje med Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv.

Shorthand ser till att webbplatsen håller en hög standard gällande tillgängligheten för användare med funktionsnedsättningar som annars skulle hindra dem från att ha en god användarupplevelse. Shorthand tar hand om den tekniska delen av tillgänglighetsproblemen såsom åtkomst från olika skärmar och enheter, färgtillgänglighet för synskadade användare och tiltelformatering som markerar hierarkin i texten.

Aalto-universitetet strävar efter att säkerställa innehållets tillgänglighet med Shorthand. Det innefattar tillägg av beskrivande alt-texter för bilder och grafik samt integrationen av undertexter i filmer. Det innefattar också förbättringar av PDF-filernas taggning, upplåsning av säkerhetsinställningar, namngivning av bilder och en språkbeteckning som anger dokumentets huvudspråk.

Därför har Aalto-Universitetet åtagit sig att följa digitala tillgänglighetsstandarder när tredjepartsverktyg används. Digital tillgänglighet tas i beaktan i universitetets verksamhet och för att nå det målet så ser vår personal till att digital tillgänglighet implementeras på ett ansvarsfullt sätt.

Om du upptäcker några brister avseende tillgängligheten på sidan kan du skicka din feedback till: [email protected]

Vi kommer att ge respons på din feedback senast inom två veckor.

Den här redogörelsen skapades 21 maj 2021.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: