Lärcentret

Våra tjänster under undantagstiden

Dessa är Lärcentrets tjänster under undantagstiden från den 14.9. Arrangemangen kan förändras, så följ vår information. Aalto-universitetets krisgrupps anvisningar i anslutning till koronavirussituationen finner du här: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset Webbsidan updaterad 11.9.2020.

Utrymmen

Harald-Herlin-lärcentrets utrymmen är begränsat i användning under byggnadens öppethållningstider. 

Kunderna kan själva gå till hyllorna för att avhämta litteratur, detta bör ske utan dröjsmål. Kunden kan själv låna böckerna med användning av låneautomater. Det är inte tillåtet att dröja kvar i Lärcentrets utrymmen utöver detta. Det är inte tillåtet att använda I utrymmen befintliga dataterminaler eller övrig apparatur. 

 Aalto-universitetets studeranden och personal kan i begränsad utsträckning använda läseplatser som finns i läsesalen på 2. väningen. Läseplats reserveras via appen Aalto Space: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/mobilappen-aalto-space.  I läsesalen är det tillåtet att vistas på angiven plats. Till läsesalen går man längs utstakad rutt. 

Övriga än Aalto-universitetes studeranden och personal kan bekanta sig med icke-utlåningsbart material på en läseplats som finns till handa i Lärcentrets aula.

Kundservice

Kundbetjäningen vid Lärcentrets huvudentré har öppet må och ons-fre kl. 10-15, samt tisd kl.12-18. Vid kundbetjäningen bör ärenden framföras prompt och med iakttagande av säkerhetsavstånd. Kundbetjäningen bör besökas endast av personer utan sjukdomssymptom. Enligt Aalto-universitetets anvisningar bör man ej heller komma till universitetets campus förrän efter två veckor efter en utlandsresa.

 

Fjärrlåneservicen och bokanskaffning

Fjärrlån och bokanskaffningar fungerar normalt, men i leveranserna kan dröjsmål och bristfälligheter förekomma på grund av det globala koronaläget.

 

Kopieringstjänst av Lärcentrets tryckta material

Från det tryckta materialet i Lärcentrets samlingar kan, inom ramen för vad som är tillåtet enligt upphovsregler, utdrag (t.ex. en artikel från en tidskrift eller ett uppslagsverk) levereras för enskilt bruk i studier eller forskning, ifall materialet inte kan fås på annat sätt.

Förfrågningar om sådana avskrifter kan göras på adressen [email protected], med så fullständiga källuppgifter som möjligt (publikationens namn, ISBN/ISSN, artikelns/utdragets titel, författare och sidnumror).

Tjänsten erbjuds på experimentell basis och tills vidare, och dröjsmål kan förekomma innan begärda avskrifter kan levereras.

 

Användning av elektroniska material

Aalto-universitetets studeranden och personal kan också under den rådande undantagstiden använda våra licensierade elektroniska material genom att logga in med sitt eget Aalto-ID. Mera info: http://libguides.aalto.fi/e-aineistot

 

Examensarbeten

Examensarbeten i elektronisk form finns i Aaltodoc-dokumentarkivet, där de finns tillgängliga ifall upphovsmannen har givit tillstånd till det. Mer info: http://libguides.aalto.fi/opinnaytteet

De elektroniska examensarbetena utan utgivningstillstånd i öppet nät kan på begäran skickas till kunden via e-post. Kunden ska då skicka begäran till Lärcentret till adressen: [email protected]

Bifoga följande uppgifter till beställning av examensarbete, för underlättande av sökning:

- författarens namn

- examensarbetets titel

- publikationsår

Arkiverade examensarbeten, av vilka endast en tryckt version finns, kan beställas för läsning i Lärcentret.

 

Printning och skanning

I Lärcentrets aula finns en maskin tillgänglig för printning och skanning, för Aalto-universitetets studeranden och personal. Bredvid maskinen finns handsprit och engångshandskar tillgängliga. En säker användning av maskinen är på användarnas ansvar. Materialet som skall printas bör överföras till printningskön frän andra än Lärcentrets terminaler, Lärcentrets terminaler får ej användas.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter som rör hela lärcentret. Vårt huvudverksamhetsställe är Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9).

Läs mer
Aerial photo of the campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat