Lärcentret

Våra tjänster under undantagstiden

Lärcentrets bibliotekstjänster under undantagstiden. Anordningar kan ändras, så följ med denna informationssida. Uppdaterad 8.7.2020.

Utrymmen

Harald Herlin Lärcentret är tills vidare stängt.

 

Kundservice

Om du behöver assistans kan du ringa må – fre kl. 10-14 tel. 050 316 1011 eller skicka e-post: [email protected]

 

Reservering av böcker

Kunderna kan beställa böcker som finns i Lärcentrets egna samlingar. Kundservicen hämtar böcker från hyllan. Kunden ska ringa till Lärcentret efter hon har fått ett ankomstmeddelande för att komma överens om avhämtningstiden. Avhämtningstider ska vara må-fre kl. 10-14.

För att kunna göra en reservation ska du ha ett bibliotekskort. Ifall du inte ännu har ett bibliotekskort, kan du beställa ett kort via Lärcentrets kundservice. Tilläggsinfo om beställning av bibliotekskort: https://libguides.aalto.fi/lainauspalvelut/poikkeusaika. Du kan göra reservationen i https://aalto.finna.fi

 

Avhämtning av beställda böcker

Våra kunder kan i begränsad omfattning avhämta böcker från Lärcentret. En tillfälligt ordnad avhämtning av beställda böcker är möjlig från Lärcentrets huvudentré (Otnäsvägen 9). För reserverade böcker som redan finns för avhämtning i Lärcentret har sista avhämtningsdatum senarelagts till det datum som finns i meddelandet som har skickats ut om avhämtning av beställd litteratur.

Då de beställda böckerna avhämtas, skall kunden medha ett fotografiförsett ID-dokument, alltså pass, officiellt ID-kort eller körkort. Under undantagstiden är vår förhoppning att böcker avhämtas endast då det är nödvändigt.

Avhämtningen ordnas så, att kunden och personal inte är i fysisk kontakt. Avhämtningstiden överenskoms därför separat för varje kund, så att ingen köbildning uppstår. Avhämta materialet endast om Du känner Dig vara helt frisk.

 

Förnyandet och returnerande av böcker samt förseningsavgifter

Boklånens förfallodag har senarelagts till och med den 23.6., utom ifall det finns en reservering för boken. Av någon annan reserverad bok bör återlämnas. Du kan kolla dina egna lån i https://aalto.finna.fi.

Boklån kan när som helst returneras till återlämningslådan, som finns till vänster om Lärcentrets huvudingång, vid sidoingången mot Otnäsvägen. Returnerade lån behandlas av säkerhetsskäl med ett par dagars fördröjning, och kan därför ännu synas i den egna låneinformationen ännu efter att lån har returnerats. Under fördröjningen möjligen tillkomna avgifter gottgörs.

Förseningsavgifter uppbärs om en lånad bok har förnyats eller returnerats för sent.

 

Fjärrlåneservicen och bokanskaffning

Via vår fjärrlåneservice kan artiklar beställas från hem- eller utlandet, samt tryckt litteratur från inhemska bibliotek. Det kan finnas begränsningar om hur material är tillgängligt. Tryckt litteratur anskaffas fortfarande normalt, och inkomna nya böcker finns efter beställning  till avhämtning via Lärcentrets avhämtningsservice

 

Kopieringstjänst av Lärcentrets tryckta material

Från det tryckta materialet i Lärcentrets samlingar kan, inom ramen för vad som är tillåtet enligt upphovsregler, utdrag (t.ex. en artikel från en tidskrift eller ett uppslagsverk) levereras för enskilt bruk i studier eller forskning, ifall materialet inte kan fås på annat sätt.

Förfrågningar om sådana avskrifter kan göras på adressen [email protected], med så fullständiga källuppgifter som möjligt (publikationens namn, ISBN/ISSN, artikelns/utdragets titel, författare och sidnumror).

Tjänsten erbjuds på experimentell basis och tills vidare, och dröjsmål kan förekomma innan begärda avskrifter kan levereras.

 

Användning av elektroniska material

Aalto-universitetets studeranden och personal kan också under den rådande undantagstiden använda våra licensierade elektroniska material genom att logga in med sitt eget Aalto-ID. Mera info: http://libguides.aalto.fi/e-aineistot

 

Examensarbeten

Examensarbeten i elektronisk form finns i Aaltodoc-dokumentarkivet, där de finns tillgängliga ifall upphovsmannen har givit tillstånd till det. Mer info: http://libguides.aalto.fi/opinnaytteet

De elektroniska examensarbetena utan utgivningstillstånd i öppet nät kan på begäran skickas till kunden via e-post. Kunden ska då skicka begäran till Lärcentret till adressen: [email protected]

Arkiverade examensarbeten, av vilka endast en tryckt version finns, kan beställas för läsning i Lärcentret. Tilläggsinfo: https://libguides.aalto.fi/lainauspalvelut/poikkeusaika

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter som rör hela lärcentret. Vårt huvudverksamhetsställe är Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9).

Läs mer
Aerial photo of the campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat