Lärcentret

Våra tjänster under undantagstiden

Dessa är Lärcentrets tjänster under undantagstiden från den 13.9.2021. Arrangemangen kan förändras, så följ vår information. Aalto-universitetets krisgrupps anvisningar i anslutning till koronavirussituationen finner du här: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset. Webbsidan updaterad 14.9.2021.

Utrymmen

Harald Herlin-lärcentrets utrymmen kan endast i begränsad mån utnyttjas under byggnadens öppethållningstider: https://www.aalto.fi/sv/larcentret.

Kunderna kan själva avhämta utlåningsbar litteratur från hyllorna, utan att dröja i byggnaden. Böcker kan utlånas i utlåningsautomater eller vid kundbetjäningen i aulan.

Aalto-universitetets studeranden och personal kan begränsat boka studieplatser via Aalto Space appen: https://www.aalto.fi/sv/services/mobilappen-aalto-space.

Kundterminalerna är begränsat i Aalto-universitetets studerandes och personals användning.

Kundservice

Kundbetjäningen vid Lärcentrets huvudentré har öppet under byggnadens öppethållningstider. Vid kundbetjäningen bör ärenden framföras prompt och med iakttagande av säkerhetsavstånd. Kundbetjäningen bör besökas endast av personer utan sjukdomssymptom.

Obs! I hyllorna tillgängliga böcker kan ej reserveras (förutom inom Aalto-suora för universitetets personal). Tillgängliga böcker ska kunden själv ta från hyllan och låna.

Fjärrlåneservicen och bokanskaffning

Fjärrlån och bokanskaffningar fungerar normalt, men i leveranserna kan dröjsmål och bristfälligheter förekomma på grund av det globala koronaläget. Tyvärr kan vi tills vidare inte erbjuda fjärrlånetjänster åt kunder som inte är Aalto-studeranden eller personal.

För personalen rekommenderas att fjärrlånebeställningar görs via Aalto Direct -tjänsten. Tjänstens rådande status finner du upptill då du öppnar Aalto-suora-beställningsblanketten.

Kopieringstjänst av Lärcentrets tryckta material

Från det tryckta materialet i Lärcentrets samlingar kan, inom ramen för vad som är tillåtet enligt upphovsregler, utdrag (t.ex. en artikel från en tidskrift eller ett uppslagsverk) levereras för enskilt bruk i studier eller forskning, ifall materialet inte kan fås på annat sätt.

Förfrågningar om sådana avskrifter kan göras på adressen [email protected], med så fullständiga källuppgifter som möjligt (publikationens namn, ISBN/ISSN, artikelns/utdragets titel, författare och sidnumror).

Tjänsten erbjuds på experimentell basis och tills vidare, och dröjsmål kan förekomma innan begärda avskrifter kan levereras.

Användning av elektroniska material

Aalto-universitetets studeranden och personal kan också under den rådande undantagstiden använda våra licensierade elektroniska material genom att logga in med sitt eget Aalto-ID. Mera info: http://libguides.aalto.fi/e-aineistot

Examensarbeten

Examensarbeten i elektronisk form finns i Aaltodoc-dokumentarkivet, där de finns tillgängliga ifall upphovsmannen har givit tillstånd till det. Mer info: http://libguides.aalto.fi/opinnaytteet

De elektroniska examensarbetena utan utgivningstillstånd i öppet nät kan på begäran skickas till kunden via e-post. Kunden ska då skicka begäran till Lärcentret till adressen: [email protected]

Bifoga följande uppgifter till beställning av examensarbete, för underlättande av sökning:

- författarens namn

- examensarbetets titel

- publikationsår

Arkiverade examensarbeten, av vilka endast en tryckt version finns, kan beställas för läsning i Lärcentret.

Printning och skanning

I Lärcentret finns maskiner tillgänglig för printning och skanning, för Aalto-universitetets studeranden och personal. Bredvid maskinen finns handsprit tillgänglig. En säker användning av maskinen är på användarnas ansvar.

Kontaktuppgifter: Harald Herlin-lärcentret

Kontaktuppgifter som rör hela lärcentret. Vårt huvudverksamhetsställe är Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9).

Läs mer
Aerial photo of the campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: