Karriär vid Aalto

Anna Kholina, doktorand

Vår gemenskap är otroligt kunnig och mångsidig. Mitt arbete är mycket intressant i och med alla nya kontakter och forskningsperspektiv som jag får bekanta mig med.
Anna Kholina_Aalto-yliopisto_Mikko Raskinen

”Jag arbetar med min avhandling inom forskarutbildningsprogrammet i design, med ämnet människoorienterad planering av offentliga utrymmen.

Jag valde Aalto närmast på grund av de till synes ändlösa möjligheter som universitetet erbjuder. Ta som exempel alla tvärvetenskapliga program, kurser, laboratorier, verksamhetsbaser, verkstäder och studior. Många tänker kanske att forskare endast sitter och läser och skriver. Här vid Aalto har jag undervisat, ordnat konferenser och evenemang, utvecklat webbplatser och deltagit i flera andra projekt.

Det bästa i mitt arbete är dock alla människor som jag får arbeta med. Vår gemenskap är otroligt kunnig och mångsidig, och man får lära sig nya saker varje dag här. Universitetet är stort, så jag möter ständigt på nya människor. Mitt arbete är mycket intressant i och med alla nya kontakter och forskningsperspektiv som jag får bekanta mig med.”

Anna Kholina
doktorand

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: