Institutionen för produktionsekonomi

Entreprenöriellt ledarskap

Vi fokuserar på entreprenöriellt ledarskap i teknologibaserade affärsverksamheter.
Entrepreneurial Leadership

Samarbete i affärsekosystem är mer kritiskt då affärsverksamheter i växande grad är beroende av olika nätverk av individer och organisationer. 

Vårt syfte är att främja företagande och företagsamt tänkande för ökad framgång i företag, allmänna organisationer och allmänheten i stort. Vår forskning och undervisning kopplar samman learning by doing, fokus på faktorer som påverkar hållbar tillväxt och förnyelse av affärsverksamhet i teknik-intensiva miljöer. Med specifik koncentration på ingenjörsvetenskap och innovation ligger största fokus på entreprenöriellt ledarskap - inklusive intraprenörskap - styrning av startupföretag, individcentrerat ledarskap och entreprenöriellt tänkande i varierande teknik-intensiva plattformer.

Professorer i entreprenöriellt ledarskap

Docenter (på engelska)

Mari Kira, Research Director and Core Faculty Member, Center for Positive Organizations, University of Michigan.
Research interests: Organizational Behavior, Well-being and Growth at Work

Teemu Reiman, Psy.D.
Research interests: Safety culture, safety management and leadership

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: