Institutionen för ledarskapsstudier

Organisatorisk kommunikation

Forskning och undervisning i organisatorisk kommunikation fokuserar på de sociala och kommunikativa medel som organisationer, gemenskaper och samhällen hanteras och organiseras med i globala miljöer.
Close-up on student searching information on their mobile phone at a table with laptops

Vår forskning och undervisning baserar sig på förståelse av organisatorisk kommunikation som en mångfacetterad förvaltnings- och social aktivitet. Utöver att kommunikation används som informationsspridare i organisationer, används den även i strategisk och performativ bemärkelse för att åskådliggöra verklighet och uppmuntra till handling. En bättre förståelse för den organisatoriska kommunikationens inbyggda dynamik och komplexitet är därmed inte viktig endast för yrkesverksamma inom ledarskap och kommunikation, men också för beslutsfattare och andra aktörer inom organisatorisk kommunikation ur ett bredare perspektiv. Organisatorisk kommunikation är även relevant för strategisk förvaltning och för relationer mellan affärsvärlden och samhället.

Vår forskningsfokuserade undervisningsplan erbjuder studeranden tvärvetenskaplig förståelse av organisatorisk kommunikation som är lämplig både för arbetslivet och den akademiska kontexten. Vårt biämne på kandidatnivå erbjuder studeranden en ingående och tvärvetenskaplig förståelse av den strategiska rollen som kommunikation har i moderna organisationer.

Studeranden förbättrar både sina analytiska och praktiska kommunikativa förmågor genom tematiskt uppbyggda kursinnehåll och praktiska uppgifter med betoning på problemlösning. Våra kurser erbjuder studeranden verktyg och praktisk kunskap för krävande roller i det breda fältet av organisatorisk kommunikation. 

na

Doctoral Studies in Organizational Communication

The Organizational Communication unit offers comprehensive research training in qualitative research in organizational communication as one of the twelve majors of of the Aalto Doctoral Program in Business, Economics and Finance. The multidisciplinary research profile of the unit gives doctoral researchers the academic freedom to pursue interesting projects that defy disciplinary boundaries, within the broad field of organizational communication and management studies.

Department of Management Studies
Public art at Aalto

People in Organizational Communication

Meet the faculty and doctoral students of Organizational Communication.

Department of Management Studies

Recent publications

Doing inclusion as counter-conduct: Navigating the paradoxes of organizing for refugee and migrant inclusion

Laura Kangas-Muller, Kirsi Eräranta, Johanna Moisander 2024 Human Relations

Corporate Social Responsibility and Applied Ethics

Jukka Veikko Mäkinen, José-Carlos García-Rosell, Johanna Moisander 2024 Concise Encyclopedia of Applied Ethics in the Social Science

What to do about "The Human" in Organization Studies? : Thinkingsayingdoing with the Anthropocene, pandemics, and thereafters

Marta B. Calás, Linda Smircich, Michela Cozza, Silvia Gherardi, Saija Katila, Ari Kuismin, Pauliina Jääskeläinen, Pikka-Maaria Laine, Susan Meriläinen, Joonas Vola, Janet Sayers, Alice Wickström, Anu Valtonen, Tarja Salmela, Alison Pullen 2023 A Research Agenda for Organization Studies, Feminisms and New Materialisms

Handbook on Gender and Public Sector Employment

Hazel Conley, Paula Koskinen Sandberg 2023

Introduction to the Handbook on Gender and Public Sector Employment

Hazel Conley, Paula Koskinen Sandberg 2023 Handbook on Gender and Public Sector Employment

Regulating women's pay in Finland and the UK - the role of the public sector

Hazel Conley, Paula Koskinen Sandberg 2023 Handbook on Gender and Public Sector Employment

Conceptual framework for understanding the ethical dimension of corporate social responsibility

José-Carlos García-Rosell, Johanna Moisander, Jukka Mäkinen 2023 New directions in art, fashion, and wine

A social practice perspective on fashion branding

Marcus Gianneschi, Johanna Moisander 2023 Marketing Fashion
Mer information om vår forskning finns på Aaltos forskningsportal.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: