Institutionen för ledarskapsstudier

Organisatorisk kommunikation

Forskning och undervisning i organisatorisk kommunikation fokuserar på de sociala och kommunikativa medel som organisationer, gemenskaper och samhällen hanteras och organiseras med i globala miljöer.
Close-up on student searching information on their mobile phone at a table with laptops

Vår forskning och undervisning baserar sig på förståelse av organisatorisk kommunikation som en mångfacetterad förvaltnings- och social aktivitet. Utöver att kommunikation används som informationsspridare i organisationer, används den även i strategisk och performativ bemärkelse för att åskådliggöra verklighet och uppmuntra till handling. En bättre förståelse för den organisatoriska kommunikationens inbyggda dynamik och komplexitet är därmed inte viktig endast för yrkesverksamma inom ledarskap och kommunikation, men också för beslutsfattare och andra aktörer inom organisatorisk kommunikation ur ett bredare perspektiv. Organisatorisk kommunikation är även relevant för strategisk förvaltning och för relationer mellan affärsvärlden och samhället.

Vår forskningsfokuserade undervisningsplan erbjuder studeranden tvärvetenskaplig förståelse av organisatorisk kommunikation som är lämplig både för arbetslivet och den akademiska kontexten. Vårt biämne på kandidatnivå erbjuder studeranden en ingående och tvärvetenskaplig förståelse av den strategiska rollen som kommunikation har i moderna organisationer.

Studeranden förbättrar både sina analytiska och praktiska kommunikativa förmågor genom tematiskt uppbyggda kursinnehåll och praktiska uppgifter med betoning på problemlösning. Våra kurser erbjuder studeranden verktyg och praktisk kunskap för krävande roller i det breda fältet av organisatorisk kommunikation. 

Kontaktuppgifter

Kauppakorkeakoulu, jonka edustalla istuu neljä opiskelijaa. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Handelshögskolan

Ekonomplatsen 1

Platser

Administration

Prefekt: Pekka Pälli

Sekreterare: Tiia Melander

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat