Institutionen för ledarskapsstudier

Multidisciplinär forskning i global kontext

Forskning vid internationell handel fokuserar på internationellt ledarskap, tvärvetenskapligt samarbete och metodologi.
Close-up of two students making notes to research articles that they are reading.

Vår pågående forskning innefattar bland andra:

 • språkmedveten forskning vid internationell handel
 • kulturella och institutionella skillnader
 • personalhantering i internationell kontext
 • hållbarhet och företagets sociala ansvar
 • tvärsektoriellt och gränsöverskridande samarbete
 • internationella fusioner och företagsförvärv
 • internationell företagsamhet
 • forskningsmetodologi

Vår fakultet är regelbundet värd för internationella forskningsseminarier och är aktivt involverad i forskningssamarbeten med andra internationella forskare av högsta klass. 

Publikationer av högsta klass

Vår enhet är en av de ledande enheterna inom internationell handel i Europa, vilket reflekteras i de priser som vår fakultet belönats med såväl som publikationer av högsta klass:

 • Academy of Management Review
 • Human Resource Management
 • Human Resource Management Journal
 • International Business Review
 • Journal of International Business Studies
 • Journal of Management Studies
 • Journal of World Business.

Vårt internationella nätverk

Vi arbetar i nära samarbete med ledande internationella företag och andra offentliga, privata och ideella organisationer. Vi uppmuntrar starkt till internationellt samarbete bland forskare samt övriga fakulteten och studeranden.

Vi har flera internationella gästforskare både på besök samt som anställda hos oss varje år. Dessutom är vår egen fakultet samt doktorander aktiva i internationella forskningsnätverk, till exempel följande:

Academy of International Business (AIB)

Academy of Management (AOM)

European Group for Organizational Studies (EGOS)

European International Business Academy (EIBA)

Nord-IB Doctoral Programme.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: