Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Prosessinvalvonta ja automaatio

Professori Francesco Coronan ja Professori Iiro Harjunkosken johtama ryhmä on poikkitieteellinen tutkimusryhmä, joka koostuu kemiantekniikan, sovelletun matematiikan ja tietotekniikan osaajista. Tutkimuksemme on koneoppimisen, prosessien automatisoidun ohjauksen ja optimoinnin rajapinnalla, ja se korostaa laskennalliseen ja päättelyyn perustuvaa ajattelua kemiallisten ja biokemiallisten järjestelmien mallintamisessa.
Process_control_aalto_web

Kehitämme prosessi- ja järjestelmätekniikan alalla teoreettisia menetelmiä ja konkreettisia työkaluja, jotka kykenevät havaitsemaan, oppimaan, päättämään ja vaikuttamaan kemiallisiin ja fysikaalisiin prosesseihin.
Tutkimus perustuu neljään peruspilariin:

  1. data;
  2. prosessien mallinnus;
  3. tilastollinen analyysi ja
  4. päätöksenteko / prosessin ohjaus.

Mallinnuksen ja ohjauksen lähtökohtana on, että prosessiin liittyvät epävarmuustekijät perustellaan systemaattisesti mittausten tai ennakkotietojen avulla. Epävarmuustekijöitä myös päivitetään, kun uutta mittaustietoa on saatavilla. Tärkeänä tutkimussuuntana on mukautuvien mallien kehittäminen, jotka voivat havaita ja oppia monimutkaisia dynaamisia ilmiöitä prosesseista. Tutkimuksemme keskeisiä sovelluskohteita ovat integroidut prosessi- ja ympäristöjärjestelmät.

Painopisteemme on suurten tuotantojärjestelmien resurssien kestävässä käytössä ja uudelleenkäytössä.

Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi)

Related content:

Professorship strengthens the cooperation of ABB and Aalto in Industrial Internet solutions

Dr. Iiro Harjunkoski has been appointed Adjunt Professor at the School of Chemical Engineering.

Iiro Harjunkoski
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: