Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Metallurgisten prosessien termodynamiikka ja mallinnus

Ydinalueita ovat aineominaisuudet ja niistä johdettavat tasapainoilmiöt, kokeellinen termodynamiikka korkeissa lämpötiloissa sekä vesiliuoksissa ja aineominaisuuksien mallintaminen.
Aalto University/Metallurgical Thermodynamics and Modelling

Tutkimusalueemme:

  1. Kemiallisten reaktioiden, faasitasapainon ja alkuainejakauman tutkimus nykyisissä ja uusissa metallurgisissa prosesseissa
  2.  Prosessimallien, laskentatyökalujen ja termokemiallisten tietokantojen kehittäminen pyro- ja hydrometallurgisia prosesseja varten
  3. Suurten teollisten prosessien tutkiminen hyvin yksityiskohtaisella tasolla laboratoriotutkimusten ja mallintamisen avulla, mukaan lukien muut kuin metallurgiset prosessit (esim. Biomassan polttaminen, jätteenpoltto, korkea-T-korroosio)

Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: