Kemian ja materiaalitieteen laitos

Sähkökemiallinen energian muuntaminen ja varastointi

Sähköenergian tuotannon ja kulutuksen vaatimusten täyttäminen on suurimpia yhteiskunnallisia ja teknologisia haasteita, kun sähköntuotannon osuuden lisääminen perustuu vaihteleviin uusiutuvan energian lähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan.
Litium ion batteries

Loading table of contents

Tutkimusalueemme:

  1. Sähkökemialliset energiamateriaalit ja -laitteet; erityisesti elektrokatalyytit ja elektrodimateriaalit sellaisiin sovelluksiin kuin polymeerielektrolyyttipolttokennot ja -elektrolyyserit, litiumakut ja superkondensaattorit;
  2. Harvinaisten luonnonmateriaalien käytön vähentäminen sähkökemiallisissa laitteissa uhraamatta näiden suorituskykyä;
  3. Aktiivisten energianmuuntomateriaalien rakenteiden, toiminnan ja kestävyyden välisten suhteiden ymmärtäminen.

Työ kattaa materiaalien synteesin,  niiden rakenteen ja sähkökemiallisten ominaisuuksien karakterisoinnin ja integroinnin laboratoriomittakaavan laitteisiin.

Follow us

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: