Institutionen för informations- och serviceekonomi

Information Systems Science

Informations Systems Science vid Aalto-universitetets Handelshögskola lägger ett starkt fokus på empiriska studier och ett aktivt samarbete med företag. Förutom teoretiska bidrag värdesätts ofta praktisk relevans i studierna i systemvetenskap.
Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Vår forskning berör hur ICT tas i bruk, används av och påverkar konsumenter och samhället i stort. Vi närmar oss frågorna genom ett multidisciplinärt angreppssätt och applicerar teorier från en mängd olika discipliner, bland andra förvaltning, organisationsvetenskaper, marknadsföring och ekonomiska vetenskaper. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används och trianguleras ofta. Vi uppmuntrar till forskningsteam och projekt. De flesta projekt har både nationella och internationella partners och våra forskningsresultat riktar sig till akademiska tidskrifter av högsta rang.

Aktuella forskningsämnen

Avslutade och pågående forskningsprojekt

ManETEI sammanförde de ledande europeiska handelshögskolorna, forskningsinstituten, och en varierad grupp av industriella partners från olika industrier, sektorer, teknologier och länder för att skapa en rigorös forskningsagenda med fokus på det mångfacetterade fenomenet som är att hantera nya teknologier för maximalt ekonomiskt och socialt inflytande.

SWITCH-projektet går ut på att empiriskt studera konsumenters beteendeväxling när det gäller mobiltelefoner och mobila plattformer

Creative Use-projektet klargör hur ICT är till nytta på nya sätt i problemlösning i databaserat arbete i såväl individuella som kooperativa sammanhang.

ENACT-projektet studerade empiriskt hur ERP-system utvecklades. Till forskningen hörde observationen av kommunikation och informationsutbyte mellan identifierade ERP-operatörer.

Matti Rossi
Professor 

Timo Saarinen
Professor, Associate Dean

Virpi Tuunainen
Professor     

Esko Penttinen
Professor of Practice

Yong Liu
Assistant Professor  

Riitta Hekkala
Assistant Professor  

Johanna Bragge
Senior University Lecturer 

Henri Tirri
Executive in Residence

Kalle Lyytinen
Visiting Distinguished Professor  

Hannu Kivijärvi
Professor (Emeritus) 

Niina Mallat
Postdoctoral Researcher

Negin Banaeianjahromi
Project Assistant

Sanna Tiilikainen
Postdoctoral Researcher

Maryam Roshan
PostDoctoral Researcher 

Elena Mazurova
Doctoral Candidate

Yong Ding
Doctoral Candidate      

Yanging Lin
Doctoral Candidate  

Venkata Marella
Doctoral Candidate

Wenjie Fan
Doctoral Candidate

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: