Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tietojärjestelmätiede

Aalto -yliopiston kauppakorkeakoulun Tietojärjestelmätieteessä keskitytään vahvasti empiiriseen tutkimukseen ja tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa. Teoreettisen tiedon lisäksi Tietojärjestelmätieteessä painottuu usein käytännönläheisyys.
Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Tutkimuksemme keskittyy ICT:n käyttöönottoon ja hyödyntämiseen sekä sen vaikutuksiin laajasti kuluttajien, yritysten ja yhteiskunnan kannalta. Näkökulmamme ovat monitieteisiä, ja sovellamme eri teorioita useilta läheisiltä tieteenaloilta, kuten johtaminen, organisaatiotieteet, markkinointi ja taloustieteet. Yhdistämme monipuolisesti erilaisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia metodeja. Kannustamme perustamaan tutkimustiimejä ja -projekteja. Useilla projekteilla on sekä kansallisia että kansainvälisiä kumppaneita, ja tutkimustuloksemme kohdennetaan huipputason akateemisiin julkaisuihin.

Tämänhetkiset tutkimusaiheet

Menneet ja nykyiset tutkimusprojektit

SWITCH-projektissa tutkitaan empiirisesti kuluttajien vaihtamiskäyttäytymistä mobiilipuhelinten ja -alustojen kontekstissa.

Creative Use -projektissa selvitetään, kuinka ICT:tä hyödynnetään uusilla tavoilla tietotyöhön liittyvässä ongelmanratkaisussa niin yksilöllisissä kuin yhteistoiminnallisissa tilanteissa.

ENACT-projektissa tutkittiin empiirisesti ERP-järjestelmien kehittämistä. Tutkimukseen kuului tunnistettujen ERP-toiminnanohjausjärjestelmien toimijoiden välillä tapahtuvan viestinnän ja tietojenvaihdon havainnointia.

ManETEI toi yhteen Euroopan johtavat kauppakorkeakoulut ja tutkimusinstituutit sekä joukon erilaisia teknologioita, teollisuuden toimialoja ja sektoreita edustavia kumppaneita eri maista. Tuloksena syntyi selkeä yhteinen tutkimusagenda, joka keskittyy tutkimaan maksimaaliseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtääviä eri teknologioita sekä niiden hallitsemista moniulotteisena ilmiönä.

Matti Rossi
Professor 

Virpi Tuunainen
Professor, Vice Dean   

Riitta Hekkala
Assistant Professor  

Yong Liu
Associate Professor  

Esko Penttinen
Associate Professor 

Hannu Kivijärvi
Professor (Emeritus) 

Timo Saarinen
Professor (Emeritus)

Johanna Bragge
Senior University Lecturer 

Hadi Ghanbari
Postdoctoral Researcher

Kari Koskinen
Postdoctoral Researcher

Niina Mallat
Postdoctoral Researcher

Aleksandra Petrova
Doctoral Candidate

Elena Mazurova
Doctoral Candidate

Joona Ruissalo
Doctoral Candidate

Mostafa Sadeghi
Doctoral Candidate

Sahar Mirbagherimarvili
Doctoral Candidate

Sampsa Suvivuo
Doctoral Candidate

Tejas Kotha
Doctoral Candidate

Wenjie Fan
Doctoral Candidate

Yanging Lin
Doctoral Candidate  

Yong Ding
Doctoral Candidate    

Yuting Jiang
Doctoral Candidate

Aleksi Kopponen
Contingent Worker

Udyant Kumar
Visitor

Venkata Marella
Visitor

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: