Institutionen för ekonomi

Forskning

Forskare på institutionen är aktiva medlemmar av den internationella akademiska gemenskapen och engagerar sig även i samhälleliga debatter.
Close-up of two students making notes to research articles that they are reading.

De viktigaste forskningsområdena är:

 • Mikroekonomisk teori
 • Empirisk mikroekonomi (inklusive såväl arbetsmarknadsekonomi som utvärdering av policy (policy evaluation)
 • Konkurrens- och innovationsekonomi
 • Miljö- och resursekonomi

Forskare på institutionen är aktiva medlemmar av den internationella akademiska gemenskapen och engagerar sig även i samhälleliga debatter. Institutionens plattform, Aalto Economic Institute, gör de individuella forskarnas expertis allmänt tillgänglig.

Exempel på pågående forskning vid institutionen

Mikroekonomisk teori

 • Incitament och effektivitet när medverkande är kostsamt
 • Inträde och utträde på energimarknader
 • Dynamisk incitamentsteori (Dynamic Incentive Theory)

Empirisk mikroekonomi

 • Talangfördelning
 • Vad gör någon till en innovatör?
 • Ekonomi i relation till genus (Economics of Gender)
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: